Ulike former for overfølsomhet

Overfølsomhet (intoleranse) er et samlebegrep for sykelig forhøyet ømfintlighet i ett eller flere av kroppens vev eller organer. Noe av dette kjenner vi til, og setter egne navn på, ellers kaller vi det bare intoleranse.

  • Allergi = immunologisk betinget overfølsomhet.
  • Hyperreaktivitet = tilstand med overirritabelt vev i luftveiene
  • Spesifikk kjemisk overfølsomhet = overfølsomhet som skyldes biokjemiskstoffskiftefeil uten allergi
  •  Andre overfølsomhetsreaksjoner, intoleranse
     - med kjente mekanismer (for eksempel- glutenintoleranse (cøliaki) osv)
     - uten kjente mekanismer (for eksempel inneklimasyke).

 

Ved mye av det som oppfattes som allergisk,kan kke-allergiske mekanismer være like viktig eller viktigere. (Ill.: K.Aas©)

Spesifikk og uspesifikk intoleranse

Vi sier at overfølsomheten er spesifikk når den er rettet mot spesielle kjemiske strukturer eller en spesiell kjemisk egenskap ved det utløsende stoffet og opptrer bare hvis dette er til stede. Dette er karakteristisk for allergi.

Uspesifikk overfølsomhet kan derimot utløses av helt ulike stimuli. Dette er karakteristisk for hyperreaktivitet i luftveiene. Det er også et kjent fenomen ved atopisk eksem, men for huden brukes ikke begrepet hyperreaktivitet.

Forskjellige former for overfølsomhet kan vise seg med helt like symptomer som for eksempel astma, rhinitt og elveblest.

Det er flere forskjellige typer overfølsomhet, men de kan gi helt like plager.  Astma kan f.eks. skyldes både allergi, hyperreaktivitet og spesifikk kjemisk overfølsomhet hver for seg eller i forskjellige kombinasjoner. Elveblest kan på samme måte skyldes allergi, spesifikk kjemisk overfølsomhet eller andre udefinerte typer overfølsomhet, mens kjemsik miljøintoleranse, ofte kalt MCS gir mer generellse plager uten objektive tegn, se Kjemisk miljøintoleranse anno 2010.

 Mange kaller all slik overfølsomhet for ”allergi”, og det er for så vidt OK, men fagfolk må kjenne forskjellene for å forstå pasientens reaksjoner, og det er fint om også pasientene deres forstår dette. Forskjellige reaksjonsformer betyr bl.a. forskjellig arvelighet, forskjeller i diagnostikk og forskjeller i forebygging og behandling. Det kan imidlertid også være til stor hjelp for mange pasienter å vite forskjellene særlig på allergi og hyperreaktivitet.

Gode råd 

  • Mange tilfeller av overfølsomhet dreier seg egentlig om miljøhemming som forverres av miljøforhold.
  • Les videre om allergimekanismer, hyperreaktivitetsmekanismer og spesifikk kjemisk overfølsomhet, så vil du forstå mer!

(Sist oppdatert 02.01.2010, Kjell Aas ©)