Eksem og psyke. Skolebarn

Heldigvis forsvinner atopisk eksem før skolealderen hos de aller fleste, men det fortsetter hos ca 20 prosent, ofte kombinert med allergisk snue og/eller astma.

Nå er det vesentlig for barnet og den unge å være som de andre og å kunne gjøre det samme som de jevnaldrende. Alt som skiller og hindrer naturlig aktivitet sammen med venner og venninner er vanskelig. Samtidig går det mot en mer og mer uttalt frigjøring fra foreldreautoritet med selvstendiggjøring og egen utprøving av grenser og toleranseterskler. Selvdisiplin kan være nødvendig for å forebygge forverringer, men å kreve selvdisiplin av barn i denne alderen er ofte naivt.

En bedre vei er å bli enige om alternativer og kompensasjoner for det som barnet bør unngå, og som det ellers føler at det går glipp av. For barn er rettferdighet et overordnet krav, og mange barn oppfatter restriksjonene som urettferdige.

I forhold til foreldre og familierelasjoner er gjerne alderen fra 4-5 år opp til ca 12 år regnet som en gullalder, men allerede ved 9 års alderen kan det komme utfordringer gjennom barnets utvikling. Psykologer snakker om «9-års krisen» som et normalt fenomen, men den er ofte mer uttalt ved funksjonshemninger (og både atopisk eksem og astma er ofte miljøhemminger).

For barn med atopisk eksem er synlige eksemflekker til stor plage i forholdet til andre barn. Verst er det å vise seg frem med eksemet i ansikt, på halsen eller hendene  som ikke kan dekkes til av klær. Følelser av å være «stygg», «udelikat», «vemmelig» er nærliggende.

Eksemflekker ellers på huden fører gjerne til at barn og unge helst vil gå med dekkende klær også i sommervarmen. De vil ikke vil vise seg frem verken i badetøy, i kort treningstøy eller i dusjen på skolen.

Spørsmål og kommentarer om huden fra andre barn og voksne gjør vondt verre. Mobbing forekommer også. 

For barnet kan dette gå sterkt ut over selvbildet og trivsel. Det er en lettvint løsning å isolere seg eller innta provoserende holdninger som ytterpunkter av «strategier» for å klare seg. Nå er det viktig å få snakke med foreldrene om sine følelser, tanker og opplevelser, eventuelt snakke med en psykolog hvis problemene er store.

For barn som har fått utvikle aksepterte egenskaper, talenter og ferdigheter er det lettere å få og opprettholde et godt selvbilde. De kan lettere oppmuntres til å se personligheten sin som sitt «selv» og ikke identifisere seg med hudens utseende. Talenter og evner i ulike retninger finnes i massevis hos de aller fleste barn, men de må utvikles fra barnas eget ståsted og lyster. Ferdigheter som kan vekke andre barns akseptering eller beundring, og aller mest fysiske ferdigheter er mest fristende.   

Kløe og evt kløedempende medisiner kan komme til å forstyrre konsentrasjonen og oppmerksomheten i skoletimene. Alle vet jo at kløen fra et eneste myggstikk kjennes ekstra sterkt når en kjeder seg. Ved eksem er kløen som fra atskillige myggstikk, og kjedsomhet i skoletimer er ikke til å unngå. Da klør det!

Gode råd

  • Eksem er plagsomt for hele barnet. Prøv å forstå. Vis hensyn

  • Kom ikke med bare skinnløsninger. Løs problem sammen med barnet

  • Vær oppmerksom på mobbefaren i skolen

  • Få alle til å forstå at eksem ikke er smittsomt