Eksem og psyke. Ungdom

Dette er opprørstiden, frigjøringstiden, tiden for å sprenge grenser,  for å bli selvstendig og modnere -  på godt og vondt. Modningen går langsomt, opprør og frigjøring fortere og sterkere. Relasjonene til venner, venninner og mulige eller virkelige kjærester betyr aller mest. Hensyn til foreldre og familie teller etter hvert mindre. Hensyn til sykdom teller ofte lite annet enn når de tvinger seg frem.

Regelmessig og tidkrevende smøring passer dårligere og dårligere for den utålmodige unge. Det blir ofte til litt unnasluntring både med det og forebyggende tiltak. Valget av kremer og kosmetikk etc gjøres mer ut fra hva som er ungdomstrenden enn hva som er godt for huden. Her gjelder det å finne fuktighetskrem som tiltaler den unge og er brukbar fremfor å tilfredsstille de ideelle krav for hudbehandlingen.

Kontakter og relasjoner til det motsatte kjønn utprøves. Sterke følelser hører med også her. Eksemet føles ofte som et vederstyggelig hinder. Det skaper usikkerhet med utrygghet på hvordan den andre opplever hudforandringene. Med all fokusering på skjønnhetsidealer med perfekt hud og hår i TV og andre media, er mange altfor opptatt av nettopp dette.  Heldigvis går forelskelser og kjærlighet på helt andre egenskaper enn ytterst ute i huden, og de aller fleste finner sine partnere.

Men i ungdomstiden føles det ikke så lett. Det er så vare følelser og så mange av både dem og spørsmålene! (se Lise har eksem)

Tidlig i ungdomstiden kommer smykkene, og med smykkene kommer også kontaktallergisk eksem. Smykker må en akseptere, men nikkel og krom må unngås. 

Yrkesvalg er vanskelig for de fleste unge i slutten av skolegangen, og vanskeligere for dem som har eksem. Det lønner seg å begynne tidlig å vurdere dette.

Eksem hos voksne og psyke
Mange voksne med atopisk eksem eller kontakteksem trekker opplevelser og problemer med seg fra ungdomstiden. De fleste har imidlertid funnet sine måter å mestre både eksemet og livet på.

De vanligste utfordringene som oppleves, ligger i forhold til partner i kjærlighetsforhold og i forhold til yrket. Løsninger er lettere å finne for den modne og erfarne.