Eksem og psyke

Det er ikke vanskelig å sette seg inn i hvor vanskelig det kan være å ha eksem, og at eksem både kan ha psykologiske følger og at psykiske forhold kan virke inn på eksemet.

Eksemet virker  på forskjellige måter i ulike alderstrinn, og i denne kunnskapsbanken omtaler vi dette derfor i egne dokumenter for henholdsvis:

Spedbarnseksem og psyke

Småbarnseksem og psyke

Eksem hos skolebarn

Eksem hos ungdom og psyke.

Noen forhold går gjennom hele livet. De fleste som har atopisk eksem, har startet med det allerede i spedbarnsalderen. Derfor kan det være nyttig å lese om de psykologiske sidene av eksem gjennom alle de nevnte alderstrinnene. Det er i de tidlige barneårene at grunnlaget legges for mye av personligheten.

Dette gjelder også for de mange som har hatt atopisk eksem som spedbarn eller småbarn, men er blitt helt kvitt det.  Kanskje livssituasjonen med eksem langt tilbake i tiden for dem er med på, å forklare noe som de ellers ikke får svar på.

Noe som gjelder gjennom hele livet for den som har atopisk eksem, er kløe.

Eksemets onde sirkel. (Ill.: K. Aas ©

Kløe gir kloring gir eksem gir kløe gir kloring gir eksem gir ---

Det er ikke bare kløe og kloring som skaper onde sirkler, men dette står sentralt på mange måter i alle alderstrinn (se problemfloke og kløe og kloring). Målet må være å skape gode sirkler - og det er mulig!