Psykiske forhold. Psykosomatikk

Kropp og sinn er knyttet

nøye sammen.(Ill.: Corel ©)

Psykosomatiske reaksjoner og sykdommer dreier seg om reaksjonsmåter og sykdommer som kan ha mange årsaker, men der psykiiske forhold, følelser og opplevelser kan bidra til sykdomsforløpet og opplevelsen av sykdommene. 

Det er gjennomført mye forskning på slike sammenhenger, og vi har fått god innsikt i en del av grunnlaget  og mekanismene (nevrofysiologi). Med slik forskning står vi bedre rustet til å forstå mennesker, og også til å skille ut hva som er vesentlig kroppslige og hva vesentlig psykologiske mekanismer. Det utelukker ikke at det forekommer mange blanningsformer, og at det av og til er vanskelig å si hva som kom først - i en evig diskusjon om hva som kom først av ”hønen og egget”.

I tidligere tider med svake eller manglende kunnskaper om immunologi og biolkjemi var det mange som hevdet at allergi og astma var psykiske og psykiatriske sykdommer. Nå vet man bedre. Nå vet vi at disse sykdommene har håndfaste fysiske, immunologiske og biokjemiske årsaker. Vi vet også at mange slike reaksjonsmåter og sykdommer kan påvirkes av psykiske fenomener, men at de ikke primært skyldes psyke.

På den annen side er det også klart at mange allergier og sykdommer som skyldes immunologisk eller biokjemisk overømfintlighet, har følelsesmessige og psykososiale konsekvenser. Mange av de psykiske problemer som er beskrevet i denne sammenheng, er åpenbare sekundære til vanskelig sykdom.

Det er ikke vanskelig å forestille seg for barn, unge og voksne som opplever vanskelig eksem, astma, matallergi eller matintoleranse, kuldeintoleranse, allergisk sjokk m.v. - for å nevne noen eksempler.

Dette omtales særskilt bl.a. for eksem og astma.