Gevinster ved røykeslutt

Du klarer å slutte, hvis du går inn for det på riktig måte.

Du har mange tilbud om råd og hjelp, både i bøker, røykavvenningskurs og på internett.

Nasjonalt råd for tobakksforebygging har en nettside der du finner gode råd og hjelpemidler for røykeslutt.

Medisinske firmaer som markedsfører tyggegummi og plaster med nikotin til hjelp mot nikotinsuget i den første fasen av avvenning, har egne nettsider med råd og oppmuntring, henholdsviswww.nicotinell.no og www.nicorette.no

Hva oppnår du  når du slutter å røyke?

Innen 20 minutter

 • slutter du å forurense luften omkring deg
 • synker blodtrykk og puls til det normale for deg
 • øker temperaturen i hender og føtter til det som er normalt for deg
 • hvis du er gravid, normaliseres pulsen hos fostret

Innen 8 timer

 • synker mengden av giftstoffer inkl CO i blodet til normale verdier
 • øker mengden av oksygen i blodet til normale verdier
 • hemoglobinet i blodlegemene fungerer normalt (blodprosenten blir sann)

Innen 24 timer

 • har risikoen for hjerteinfarkt blitt mindre

Innen 72 timer

 • tilpasser kroppen (nervecellene) seg til nikotinfriheten
 • blir lukte- og smaksevnen bedre
 • blir det lettere å puste
 • øker lungekapasiteten
 • kondisjonen begynner å bli bedre

Innen 3  - 9 måneder

 • blir blodforsyningen bedre der røykingen har svekket den
 • blir det lettere å gå
 • øker lungekapasiteten selv om noen har en periode med mer hoste
 • har flimmerhårene begynt å vokse ut
 • faren for luftveisinfeksjoner blir mindre
 • får kroppen mer overskudd og du føler deg mer opplagt

Etter 1 år

 • er risikoen for å dø av hjerteinfarkt redusert halvveis ned mot ikke-røykeres risiko

Etter 5 år

 • er riskoen for å dø av hjerteinfarkt den samme som for ikke-røykere
 • er risikoen for å dø av lungekreft redusert halvveis ned mot ikke-røykeres risiko

Etter 10 år

 • er risiko for å dø av lungekreft nesten like lav som for en som aldri har røykt
 • er celler som  var i ferd med å utvikle seg til kreftceller, blitt erstattet med friske celler

I tillegg sparer du mye penger som du kan bruke til andre ting, til glede for deg selv - og familien!

Røykeslutt virker meget raskt gunstig på astma.

Tidlig røykekutt forhindrer utvikling av kols. Hvis kols allerede er utviklet, vil røykeslutt  forsinke utviklingen av sykdommen og forlenge livet.