Hvorfor hoster røykere?

Røykehoste betyr svikt i bronkienes renseevne, også ved passiv røyking hos barn

Røykere hoster mye. Det skyldes at røykingen gir irritasjon med betennelsesliknende endringer (inflammasjon) i vevene i bronkiene. Flimmerhårene (ciliene) som skal rense luftveiene for slim og alt de støvet som pustes inn, sammen med bakterier og annet som ellers kan fylle opp hulrommene.

Flimmerhårene slår normalt utover med ca 10 slag pr sekund. De stikker opp i et lag med litt seigt slim. DSet slimlaget fanger opp forurensninger som pustes inn og virker som er transportbånd der flimmerhårene fungerer som drivhjul. Slik renses luftveiene helt automatisk.

Flimmerhårene drives av kjemiske reaksjoner som fyker opp og ned i hvert av dem. Den som røyker, ødelegger dette fine systemet. Tobakksrøyken forstyrrer den nødvendige kjemien. Da begynner flimmerhårene å slå langsommere og ineffektivt. De blir bare stående å virre uten å samarbeide om transportoppgavene. Etter hvert tilbakedannes de og forsvinner, slik at større og mindre flekker på slimhinnen blir helt bar. Da må røykeren hoste for å drive slimet videre til et område med brukbart transportsystem. Ellers hoper jo slimet seg opp og sperrer for luft.

Hvordan ser dette ut inne i bronkiene? Hvis en fjerner slimlaget og ser på slimhinnen med flimmerepitelet med god forstørring, kan vi sammenlikne det vi ser, med en flott kornåker (ikke grønn og ikke gul, men rosa) der alle stråene står perfekt og vaier i vinden slik at det ser ut som bølgebevegelser når det blåser.

Hos røykere, derimot, ser det mest ut som en slik kornåker der kornet er slått ned i store flekker. Hver gang en ikke-røyker ser en slik kornåker med nedslag, kan han eller hun tenke: «Gudskjelov, at jeg ikke røyker!».

(Illustrasjon: Kjell Aas)

Når en slutter å røyke, tar det kort tid før de flimmerhårene som fortsatt eksisterer, begynner å slå normalt. Etter noen uker har nye flimmerhår vokst ut igjen, og transporten blir normal.

Tilsvarende skader i slimhinnen kommer under og kort etter en del infeksjoner i luftveiene. Noen virusinfeksjoner (forkjølelser) virker slik at det kommer flekker uten flimmerhår i luftveisslimhinnene. Derfor hoster vi når vi blir forkjølet. Den som røyker, trenger da lengre tid på seg for å få noenlunde orden på slimtransporten igjen.

Barn får hyppig forkjølelser. Det er grunn til å tro at passiv tobakksrøyk da forsinker tilhelingen av slimhinnen med flimmerhår (flimmerepitelet). Det er vist at barn til røykere har mer og mer langvarige luftveisinfeksjoner enn andre barn, og får mer ørebetennelse. Spesielle undersøkelser av flimmerhårene i den luftetuben som går mellom nesehulen og mellomøret, har vist at de fungerer galt hos barn av røykere.