Mange fostre tvinges til å være storrøykere og tar skade av det

Flere og flere unge jenter og voksne kvinner røyker. Det er særlig dumt, for før eller senere blir de fleste av dem gravide, og da går røykingen deres sterkt ut over fostret og det nyfødte barn.

Samtidig  er det vanskelig for dem å slutte å røyke når de først er blitt slaver av nikotin. Undersøkelser har vist at bare 1 av fire kvinner klarer å slutte når de blir gravide. Dessuten har de fleste røykt som før i flere uker før de er oppmerksomme på graviditeten. Det kan være særdeles viktige uker for det gryende livet som har startet i dem.

Tobakksrøyken med nikotin og ca 4000 andre kjemiske stoffer som pustes inn, går over i blodet som bringes rundt i kroppen fra lungene. Dermed går alt i røyken også gjennom blodåren i navlestrengen til fosteret. Det lille og sårbare fostret røyker hele den sigaretten som moren røyker.

 

 

 

 

 


Røyker en kvinne mens hun er gravid, røyker fostret hele sigaretten sammen med henne - hver eneste sigarett og alle sammen!  (Ill.: K. Aas©)

Røyking i svangerskapet er livsfarlig vold mot  det lille barnet i mors mage.

Unge gutter og menn må også ta ansvar med henblikk på dette, for passiv røyking  for en svanger kvinne kan også skade fostret - og dessuten bør mor og far være sammen om barnet!.

Får alvorlige abstinenser

Røyking i svangerskapet skaper også mange problemer i forhold til den nyfødte. Det viser bl.a et oppslag i VG 23, oktober 2003 (journalist Bodil Fagerheim)

«Dersom du røyker under svangerskapet risikerer du å få et barn som har like store abstinenser som barn av stoffmisbrukere. Når det nyfødte barnet ikke lenger får nikotin gjennom blodet, reagerer det på omtrent samme måte som når nyfødt ikke få den vante dosen av kokain eller heroin,

Dette går fram av en undersøkelse gjort av et forskerteam ved Brown University på Rohde Island i USA.

- Vi ser de samme reaksjonene hos barn som har mødre som har røykt under graviditeten, som hos barn som har vært utsatt for heroin eller kokain, sier professor Barry Lester, en av forskerne i teamet. Barna med røyke-mødre er mer urolige og vanskeligere å roe etter fødselen. De har spente muskler og kramper. De har ofte uregelmessig pust. Også synet er påvirket og de har vanskeligere for å fokusere på ting i bevegelse. Noen av røyke-barna var slappe, som om de hadde feber.».

Vår kommentar:
Abstinens er et kjent fenomen hos røykere og andre rusbrukere når kroppen er vant til å få inn et "stimulerende middel" og ikke får det mer. Da kommer kjemien ut av balanse, slik at brukeren får det vondt på ulike måter og ofte på en nesten uutholdelig måte.

Å utsette fostre og nyfødte for dette er barnemishandling allerede under graviditeten!

Undersøkelsen er offentliggjort i det medisinske fagtidsskriftet  Pediatrics."

Les artikkelen i VG!

Alt dette gjør det nødvendig å motvirke at unge jenter begynner å røyke.