Røykerbarn får problemfylt start

Kvinner som  røyker under svangerskapet kan få et barn som har like store abstinenser som barn av stoffmisbrukere. Det kan komme til å vise de samme reaksjonene som hos barn som har vært utsatt for heroin eller kokain. Når det nyfødte barnet ikke lenger får nikotin gjennom blodet fra moren, kan det få abstinenssymptomer på samme måten som innrøykte voksne som brått slutter å røyke. 

Barn med røyke-mødre er ofte mer urolige og vanskeligere å roe etter fødselen. De har spente muskler og kramper. De har ofte uregelmessig pust. Også synet er påvirket og de har vanskeligere for å fokusere på ting i bevegelse. Noen av røyke-barna var slappe, som om de hadde feber.

Dette er en undersøkelse fra et kjent universitet i USA. Den er publisert i fagtidsskriftet Pediatrics (1) og er også referert i VG 23. oktober 2003 (journalist Bodil Fagerheim), les artikkelen.

Dette kommer i tillegg til økt risiko både under  og etter svangerskapet for alvorlige følger hos barnet av morens røyking. Røyker mor i svangerskapet, røyker fostret hele sigaretten sammen med henne - hver gang! Det er fostermishandling!

(Sist oppdatert 3. november 2003)

Litteratur:
[1]/ Law KL og medarbeidere (2003): Smoking during pregnancy and newborm neurobehavior Pediatrics 111: 1318-23