Serumsyke. Immunkomplekssykdom

Før sulfa og antibiotika ble oppfunnet for bruk mot infeksjoner, ble det ofte brukt serum ved en rekke sykdommer.

Slike serum ble fresmtillet ved at infeksjonsbakterier ble sprøytet inn på dyr (for eksempel hester og sauer) som så reagerte immunologisk og lagde antistoffer mot bakteriene. Dyrene ble så tappet for blod, og av blodet ble det fremstilt serum mot de aktuelle bakteriene. Når slikt serum ble sprøytet inn i pasientene, nedkjempet antistoffene bakteriene og infeksjonen. Noe tilsvarende ble gjort for å fremskaffe serum mot 

Men serum fra dyr som hest og sau er artsfremmede for mennesker og meget potente fremmedstoff (antigener)  for vårt immunforsvar. Mange pasienter ble allergiske bl.a. mot hesteserum. Noen fikk IgE-avhengige «atopiske» allergireaksjoner, men mange fikk også reaksjoner med en annen immunologisk mekanisme.

Symptomer

Symptomene kan være mangeartete men vanligvis opptrer to eller flere av serumsykdommens hovedsymptomer:

  • utslett
  • feber
  • leddsmerte,
  • lymfeknutehevelse
  • forhøyet senkning

Sykdommen krever legebehandling der kortisonmedisin (prednisolon) spiller en viktig rolle i behandlingen.

Nå er slik serumbehandling historisk. Antibiotika har overtatt i infeksjonsbehandlingen. Noen antibiotika og særlig penicillin har imidlertid også overtatt rollen som potente fremmedstoff. Serumsykdom kan fortsatt opptre selv om det er meget sjeldnere enn før, og den opptrer mest etter penicillinbehandling.

En svært sjelden gang har det kommet symptomer på serumsyke etter injeksjon av gammaglobulin.