Risk- og friskyrker

Alle med overfølsomhetsreaksjoner i hud og/eller luftveier bør ta denne plagen med i vurderingen i valg av utdannelse og yrke.

Før du bestemmer deg for et yrke, er det lurt å oppsøke den typen arbeidsplass som du tenker på og snakke med noen som jobber der. Spør også om den aktuelle yrkesutdannelsen.

For ungdom som skal velge yrke for første gang, kan det være fint å hospitere (prøvejobbe) en uke eller mer i det faget som frister. Det er ikke farlig å spørre om slik prøvejobb noen steder, selv om svaret blir nei noen steder.

Nedenfor nevnes noen yrker som pleier egne seg ved allergier og/astma forutsatt at det inneklimaet på arbeidsstedet er akseptabelt i forhold til det du tåler og ikke tåler.

Se også Risikoyrker ved eksem  og Risikoyrker ved allergi 

 

Gunstige yrker ved overfølsomhet

Administrasjon, Advokat, Aktuar, Akupunktør, Annonseselger, Arbeidsterapeut, Arkitekt, Audiolog

Bibliotekar, Brillemaker (optiker), Budtjeneste (bil)

Datatekniker, Dataprogrammerer

Ekspeditør (bare i utvalgte områder – for eksempel hos optiker, urmaker,)

Flygeleder, Flyger, Forlagsredaktør/ ansatt, Forsikringsagent, Fysioterapeut

Geolog, Grafiker

Homeopat, Hørselstekniker

Illustratør

Journalist, Jurist

Kiropraktor

Logoped, Lydtekniker, Lystekniker, Lærer

Meteorolog, Musiker, Musikkpedagog

Optiker, Oversetter

Programmerer (data), Prest, Psykolog

Reisebyråansatt, Reklamebyrå-ansatt, Revisor

Sekretær, Sentralbord/ resepsjonist, Sjåførlærer, Statistiker

Tegner, Telefonoperatør, Telefonselger, Trafikkleder

Urmaker/ -ansatt

Vekter

Yrkesveileder

Økonom 

(Sist oppdatert 11. september 2003)