Trygd og erstatning

De som får en yrkesrelatert skade eller blir syke av forhold på arbeidsplassen, kan ha rettigheter både i forhold til det offentlige trygdesystemet og i forhold til arbeidsgivers forsikringsselskap.

Les mer under www.naaf.no og nav.no >