Uføretrygd

Uføretrygd kan vere aktuelt for deg som har varig nedsett inntektsevne på grunn av sykdom eller skade.

Les mer under www.nav.no >