Yrkesallergi, yrkesallergener og yrkesvalg

Personer med atopisk allergi eller med kjent arvelig disposisjon for det, bør unngå yrker der de utsettes for aktive allergener - særlig dem som hører til fareklasse 1 blant inhalasjonsallergener og matvareallergener. Dermed blir det en del yrker som ikke passer, eksempelvis gårdsbruk og andre yrker med kontakt med dyr, baker- og konditoryrke med inhalasjon av melstøv og bakerenzymer, fiskeindustri osv.

I slike yrker er det mange som blir allergiske også uten å kjenne til at de er disponert for atopi. Svært mange som har utdannet seg i veterinæryrker eller bakeryrker, må slutte eller finne tryggere alternativer fordi de er blitt allergiske.

I fagbladet Allergi i Praksis som utgis av NAAF er det en artikkel av overlege Tor B Aasen: Astma og luftveisallergi : Fremtidig yrkesvalg.

Risiko for atopisk allergiutvikling i yrkessammenheng øker hvis yrket også gir mye kontakt med luftforurensninger eller fører til mange luftveisinfeksjoner. Derfor er det viktig at alle i sine yrker beskyttes best mulig mot slikt, samtidig som eksponering for stoffer som lett gir allergi, reduseres best mulig. I tillegg vil mennesker med hyperreaktive slimhinner i øyne og/eller luftveier risikere å eksponeres for sykdomsforverrende irritanter i mange yrker.

Enkelte kjemiske eksponeringssituasjoner gir også risiko for yrkesastma der det kan dreie seg om atopisk allergi, induksjon av hyperreaktivitet eller spesifikk kjemisk overfølsomhet. Særlig virksomme er isocyanater i denne sammenheng.

De vanligste yrkesallergiene dreier seg om kontaktallergisk eksem, og mange får yrkesbetingede toksiske eksemer. Murere er f.eks utsatt for kontaktallergi for kromsalter i sementen, men mye vått arbeid øker alltid risiko for yrkeseksem.

Diagnosen
Ofte er diagnosen grei, men det kan være vanskelig å finne ut av dette. Ikke minst av hensyn til erstatnings- og attføringsproblematikk bør dette overlates til yrkesmedisinsk ekspertise.

 Gode råd:

  • Ved allergi eller annen overfølsomhet (hyperreaktivitet) er valg av utdanning og yrke veldig viktig og krever både omtanke og informasjon
  • Ved yrkesvalg er det lurt først  å tenke gjennom hva en har lyst til og er interessert i, og deretter undersøke hva en kommer I kontakt med i de yrkene
  • Det er lurt å søke råd både hos legen og en yrkesveileder
  • Se oppslagene om risikoyrker i denne kunnskapsbanken; bruksøkeord: risikoyrker