Alt liv er kjemi

Hvert tusendels brøkdel av et sekund virker kanskje hundre tusen ulike kjemiske stoffer inne i deg i innbyrdes medbør og motbør og under stadige påvirkninger utenfra. Vanligvis er all denne kjemien i balanse, og da er du frisk og opplagt. Kommer noen deler av denne kjemien ut av den store balansen, blir du mer eller mindre syk, men det aller meste fortsetter å fungere som det skal, fabelaktig nok.

Du er faktisk fabelaktig!

Hele vår biologi og alle enkeltfunksjoner i kroppen er avhengig av en rekke kjemiske reaksjoner inne i oss med stadig kjemisk påvirkning utenfra.

Kanskje du er syk, men det aller meste av deg er friskt og fabelaktig.

Du er satt sammen av et utrolig mangfold av fantastisk velutstyrte celler og vev som både samarbeider og konkurrerer med hverandre i gjensidig balanse, slik at det meste fungerer fint nesten bestandig.

Celler i hopetall er mikroskopiske kjemifabrikker med døgnkontinuerlig drift. 

De lager forskjellige kjemiske stoffer av råmaterialet de får inn gjennom mat, drikke, luft og produkter som leveres av andre celler. En mengde forskjellige celler er hver og en og sammen som en hel industriby med spesialiserte fysiske og kjemiske prosesser som er fabelaktig samkjørte og der produksjonen passer akkurat til etterspørselen.

Livets kjemiske symfonikonsert  -  og den balletten!

Vi kan sammenlikne det som skjer i kroppen din med et mangfoldig sammensatt kjempeorkester med millioner på millioner av orkestermedlemmer, et utellelig antall forskjellige instrumenter og flere samarbeidende dirigenter som sørger for samspill og harmoni.

 

   (Ill. K. Aas©)

Dette orkestret produserer ikke musikk; nei, hver tone er et kjemisk stoff. Orkestret produserer kjemi i et intimt samspill.  Når kjemien er harmonisk, er du frisk. Men det er også avhengig av celleballetten:

 

 

 

 

 

 

Mange celler er med på å lage og ta vare på kjemien, og samtidig styres og ledes de av kjemien rundt seg. De er som kjemiske fabrikker. Cellemangfoldet er som en fantastisk ballett med milliarder på milliarder av dansere. Noen er med i dansen med voldsomme bevegelser; andre beveger seg lite og langsomt, og noen celler bare er der eller følger ganske passivt med i strømmen.

Legg merke til bøtteballetten! Der danser en mengde årvåkne og aktive renholdsceller i immunsystemet vårt og ordner opp med mange kjemiske stoffer. Til dette hører antistoffer m.v. som beskytter oss, men blant dem er det en hel familie med antistoff som er bråkmakere og er til bry.

Den familien heter IgE (egentlig immunglobulin E). I stedenfor å beskytte oss, lager det atopisk allergi.

I dette livslange kjemiske orkesterverket kan vi  få inn i oss en del forstyrrende kjemi, kjemi som ikke fantes da våre gener ble utviklet. Mye sånt blir brudt ned og kastet ut, (les om enzymer), men mange nye stoffer kan bli igjen i kroppen en stund.

Det blir omtrent som å få inn et trekkspill i en konsert av Vivaldi. Da kunne harmonien bli brutt og kjemien bli  feil slik at du ble syk.

Men kroppen din er romslig utstyrt. Den har masser av kjemiske ressurser; den kan ta i bruk den nye kjemien. Trekkspilleren blir tatt opp i orkestret og følger dirigentene!

For andre kjemiske forstyrrelser har kroppen ressurser til å avgrense og blokkere det som forstyrrer. Det er omtrent som om et barn skal til å illskrike under konserten.

 

  

Det ville ødelegge harmonien; kjemien blir gal, og det vil gjøre deg syk. Men   kjempeorkesteret  har sine voktere, vaktmestere og assistenter.

 

 

 

Noen i celleballetten  strømmer til og stopper (blokkerer) «skriket» med en smokk. Den fremmede kjemien blir uskadeliggjort med kjemiske narresmokker. Se Celler og reseptorer.

Orkester og ballett fortsetter uforstyrret, og du er frisk!

Det er dog grenser for hva man kan tåle (se toleranseterskel). 
Vi kan få inn i oss kjemiske forstyrrelser som overdøver musikerne eller overkjører danserne. Den kjemiske harmonien i livets symfonikonsert overdøves av for stor dose av skadelig kjemi. Du blir syk.

Og her har vi ikke en gang fått lese om den utrolige hjernen med sine utallige lynraske koplinger, fortrolige hemmeligheter og skjulte skatter og åpne muligheter - og både motstandskraft og sårbarhet for forskjellige kjemiske stoffer. 

Mye annet fabelaktig!

Dette dokumentet  gjelder bare en liten del av vårt fabelaktige indre som holder oss i live, mer eller mindre friske, og med masser av opplevelser. Det kreves f.eks. tykke bøker og mange illustrasjoner for å beskrive og forklare det vi vet om hva som skjer i hjernen  i behandling og videreføring av  den stormen av sanseinntrykk som vi er utsatt for. Sentralnervesystemet med bevissthet, følelsesliv og tenkeevne og med det autonome nervesystemet som driver en rekke livsviktige prosesser uten at vi behøver tenke på det, hører med og skal omtales senere. Det slkal også gener og hormoner og immunsystem. Alt dette fungerer vanligvis i harmoniske samspill. Ikke alltid og ikke hos alle, for det kan slå feil  - ikke minst på grunn av skadelig kjemi som kommewr inn i oss utenfra og som vår egen indre kjem i(biokjemien) ikke kan takle. Med kunnskap om det, vil det være lettere å forstå de medmenneskene  vi har, som har «uforståelige» intoleranser og sykdommer. Jo mer man vet om de fabelaktige nettverkene i hjernen, jo forsiktigere blir man med å hevde at slike intoleranser, «bare er noe psykisk noe».  

Vi kan gjøre mye for å bevare den kjemiske harmonien inne i oss! Hver morgen når du og jeg våkner, burde vi tenke: «Jeg er fabelaktig! Det vil jeg ta vare på!»

(Sist oppdatert 13. oktober 2012, Kjell Aas©)