Celler som kjemiske fabrikker

I den fabelaktige kjemien som holder liv i deg og for det aller meste holder deg frisk, er det et samspill mellom mange ulike celler. Noen celler er som kjemiske fabrikker, og nesten alle celletyper tar i mot ordre om aktivitet gjennom kjemiske signalstoffer fra andre celler. Det er et velbalansert samspill. Du er fabelaktig!

Cellemembraner
Alle våre celler er omsluttet av en membran, en slags hud. Membranen er bygd opp av spesielle fettsyrer (fosfolipider) som er arrangert slik innbyrdes at membranen nesten er flytende. I membranen er det en del porer som kan slippe stoffer ut eller inn i cellen. I membranen «flyter» ulike mottakere (reseptorer).

I membranen har cellen mottakere (reseptorer) for spesifikke signalstoffer som kommer til dem fra andre celler. Cellen trenger slike stimuleringer for å gjennomføre sine egne oppgaver. Når reseptorene stimuleres, kan cellen for eksempel produsere spesielle kjemiske stoffer. Hvis reseptorer blokkeres, stopper denne aktiviteten.

Les om mastcellen. Den har bl.a. reseptorer for immunglobulin E (IgE). Når spesielle allergener reagerer med spesifikt IgE der, fører det til at mastcellen gir fra seg en rekke kjemiske stoffer. Histamin er et av disse. Grunnen til at antihistamin virker mot allergi, er at de passer nesten inn i reseptorer for histamin på andre celler (glatte muskler) og hindrer histamin i å virke.

Andre celler, for eksempel glatte muskelceller, har reseptorer som kan få dem til å handle, for eksempel å stramme seg, og andre reseptorer som får dem til det motsatte, for eksempel å slappe av.

Glatte muskelceller har reseptorer for bl.a. histamin. Når det frigjøres histamin fra mastcellene, må muskelcellene reagere, De som er rundt bronkiegrenene, vil stramme til. De som er rundt blodårene, vil slappe av.

Denne reaksjonen på histamin kan helt eller delvis blokkeres med antihistamin som setter seg i reseptorene for histamin uten å utløse reaksjon.

Medisiner som brukes mot allergi og mange sykdommer, bygger på kunnskap om cellenes kjemi og cellenes reseptorer.

Når cellen dør etter noen dager eller ukers liv, går membranen i oppløsning og det frigjøres da fosfolipider til omgivelsene. Fordi det er et utall celler som dør hvert eneste døgn, ville hele kroppen fort forgiftes av fosfolipider om vi ikke normalt hadde hatt enzymer til å ta seg av nettopp dette, Les om enzymer, som er en viktig del av vår fabelaktige indre kjemi.

Av barnemunn:

 

(Ill. Kjell Aas)

Kjemi er sånt som smaker så godt i
grønne og gule og røde seigmenner,
men som jeg kan bli syk av.