Forskningsgjennombrudd: Effektivt middel mot mange virus

Forskere i Manchester Institute of Technology i USA har utviklet en bredspektret anti-virus metode (Rider et al, 2011) som virker svært lovende.

Hittil har vi hatt tilgang bare til forebyggende bruk av vaksiner som er rettet spesifikt mot en bestemt type virus, og noen få lite effektive midler til bruk etter at en virusinfeksjon har slått til. Disse forskerne har funnet en metode som kan ta knekken på virus i sin alminnelighet ved å angripe noen av hovedegenskapene til virus. 

Metoden som de kaller DRACO kan brukes både forebyggende og som behandling. Den går ut på selektivt å drepe de cellene som er overtatt av virus. Det kan bli gjort med kunnskap om virkemåten til virus og kunnskap i genetikk

Vi vet at virus skaper sykdom ved å trenge inn i cellekjerner der de overstyrer og bytter ut cellens opprinnelige arvestoff (genom) med sitt eget arvestoff.

Virusets arvestoff med DNA og RNA har imidlertid strukturer med lange kjeder av RNA som ikke finnes i friske celler. Med DRACO som er et spesielt sammensatt protein, kombineres så prosesser som binder proteinet spesifikt til virusets særegne RNA, med kjemiske prosesser som dreper cellen (apoptose).

Fordi mange virus kan lure seg unna kroppens ulike forsvarssystemer, brukes finurlige prosesser for å gjennomføre dette. Detaljert beskrivelse av disse prosessene hører ikke med her, men finnes i artikkelen.

Litteratur:
Rider TH, Zook CE, Boettcher TL, Wick ST, Pancoast JS, Zusman BD (2011): Broad-spectrum antiviral therapeutics PLoS One. 6:e22572. Epub 2011 Jul 27. Nettversjon.

(Sist oppdatert 25. august 2012, Kjell Aas©)

)