Oksidativt stress, oksidanter og antioksidanter

Oksygen (O2) er nødvendig for all forbrenning. I de kompliserte kjemiske reaksjonene som foregår til en hver tid i vårt indre (vår biokjemi, stoffskiftet),  skjer det kontinuerlig rekker av reaksjoner med binding av oksygen. Dette er en vesentlig side av  forbrenningen (stoffskiftet).

Oksidanter

Noen oksygenforbindelser virker kraftigere enn andre, de er særlig reaktive. Det er også det kjemikere kaller «frie radikaler». Frie radikaler og reaktive oksygenforbindelser er molekyler som har ett fritt elektron  i ytre elektronsirkel (orbital). Det er dette frie elektronet som gjør molekylet reaktivt fordi dette elektronet går særlig lett over til andre molekyler og endrer dem. De er oksidanter. Oksidanter kan sette i gang kjedereaksjoner gjennom denne prosessen. Det mest kjente stoffet (og molekylet) blant oksidantene er nok oson (ozon, O3), men mange andre vanlige kjemiske stoffer og  forbinelser er oksidative, deriblant f.eks. nitrogen (N) og nitrogenoksid (NO).

Slike frie radikaler dannes hele tiden i kroppen. De kan være til skade, men kan også være til nytte i kroppens forsvarssystem.

Antioksidanter

For å holde dette under kontroll, har vi i oss antioksidanter. Antioksidanter hindrer eller forsinker virkningen av oksidanter. De finnes som enzymer i mange celler og rundt cellene.

Vitamin C og E er viktige antioksidanter. Vitamin A (betakaroten) som finnes rilkelig i bl.a. gulerøtter og spinat, er også effektive antioksidanter. Antioksidanter finnes også i mange gule og grønne frukter og grønnsaker, i grønn te og også i rødvin og cider. Kakao er særlig rikt på antioksidanter, les om det i BBC Health.

Med tilstrekkelige antioksidanter holder kroppen oksidantene i sjakk i en balanse som er gunstig for oss.

Kjemisk ubalanse

Når antioksidantene ikke strekker til i dette, blir det kjemisk ubalanse, og det er det vi kaller oksidativt stress. Oksidativt stress blir definert som en ubalanse mellom produksjon av frie radikaler eller reaktive oksygenforbindelser og forekomst av antioksidanter i kroppen. Det kan være årsaken til mange sykdommer.

Noen av de mest skadelige oksidantene pustes inn med tobakksrøyk, og mot det hjelper ikke antioksidanter. Måling av oksidativt stress hos mennesker har hittil vært usikker, men  lovende metoder er under utvikling. 

Litteratur:
Staff AC, Halvorsen B: Isoprostaner – nye markører for oksidativt stress. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 315-8

Se også:
i BBC Health News 19.  september, 2001: ”Antioxidants fight smog damage. Taking antioxidant supplements could help reduce the effects of ozone pollution on lung health, say researchers. The supplements may help the body prevent damage from toxins and pollutants.” 

Se også spørsmål og svar om virkning på kols og astma.

(Sist oppdatert 2. januar, 2010, Kjell Aas ©)