Allergenkontakt i spedbarnstiden

Allergeneksponering (husstøvmidd, katt hjemme) i spedbarnstiden beskytter ikke mot allergiutvikling.

En ny studie av hollandske forskere[1] viser funn som er i strid med den såkalte hygieneteorien. I følge den teorien skal kontakt i nyfødtperioden med dyr og andre potente allergenkilder beskytte barnet mot å bli allergisk. I denne studien er det imidlertid vist at spedbarn som eksponeres for (er i kontakt med) husstøvmidd og katt i hjemmet, hadde økt risiko for å ha  allergi og astma ved 4 års alder.

Dette passer med erfaringer som er nevnt tidligere i  denne kunnskapsbankens omtale av hygieneteorien. Erfaringene tyder på at ukjente genetiske forhold spiller en avgjørende rolle sammen med kompliserte miljøfaktorer.

Media har imidlertid presentert stoff om  dette  på en måte som har forledet mange til å skaffe seg dyr og dermed økt risiko for å få allergi og astma hos barna (se media myter og halve sannheter). 

Litteratur:

[1] Brusse JE, Smit HA, van Streien et al (2005): Allergen expsure  in infancy and the  development of  sensitization, wheeze, and asthma at 4 years. J Allergy Clin Immunol 115:946-52.

(Sist oppdatert 7. august 2005)