Luftveisinfeksjoner i første leveår beskytter ikke mot allergi og astma

I henhold til hygieneteorien har det i noen år vært antatt at barn som gjennomgår infeksjoner tidlig i livet, er mer beskyttet mot å utvikle astma og allergier senere i livet. Nå viser nye forskningsresultater også fra Norge det motsatte: Barn som hadde luftveisinfeksjoner i løpet av det første leveåret hadde økt risiko for å utvikle astma. Forskere ved Folkehelseinstituttet har fulgt nærmere 2 000 barn i Oslo fra fødsel til fylte ti år. Dette er publisert i artikkelen "Early Respiratory Infections, Asthma, and Allergy: 10-Year Follow-up of the Oslo Birth Cohort" av Nafstad, P, Brunekreef B, Skrondal A og Nystad, W. i Pediatrics. 2005 Aug;116(2):e255-62

Luftveisinfeksjoner i første leveår beskytter ikke mot utvikling av astma, allergisk rihinitt eller overfølsomhet for vanlig, kjente allergener, gjennom de første ti leveårene. Derimot har barn som har luftveisinfeksjoner i løpet av det første leveåret en økt risiko for å ha astmasymptomer i tiårsalderen. De fleste luftveisinfeksjoner forårsakes vanligvis av virus, og ikke bakterier.

Artikkelen kan leses i Pediatrics 2005;116:e255-e262. Den kan du lese på nettsiden til Pediatrics.  

Kommentar:
Dette samsvarer med den oppfatningen mange forskere hadde før hygieneteorien ble fremmet. Noen undersøkelser har resultater som stemmer med hygieneteorien. Resultatene av andre undersøkelser stemmer ikke med den, se hva vi tidligere har referert fra Holland. Det samme gjelder spørsmål om kontakt med dyr i første leveår og utvikling  av allergi eller beskyttelse mot det. Årsaken til forskjellene ligger sannsynligvis i genetiske forskjeller som ikke har vært studert nøye nok.   

(Sist oppdatert 10. september 2005)