Allergi

335 treff i kategorien
215 artikler
120 spørsmål & svar
Irritanter som kan utløse sykdom
Ved  hyperreaktivitet  kan et stort antall luftforurensninger  virke som irritanter i konsentrasjoner langt under det  som andre mennesker reagerer på¨, og slik er det også for kald luft. En lang...
Allergener i luft. Inhalasjonsallergener
For pasienten med spesifikk allergi er det viktig å vite hva han eller hun er allergisk mot, og hvordan allergenkildene kan unngås (allergensanering). Her beskrives de viktigste av det vi puster in...
Pollen(blomsterstøv)
All ekte høysnue og mange tilfeller av “sommer-astma” skyldes allergi mot pollen fra vindbestøvede planter. Vindbestøvede planter har lette pollen som kan drive langt av sted med vinden. For at et ...
Dyrehold
Kjæledyr som holdes inne, er blant de hyppigste årsakene til allergi og særlig vanskelige luftveisallergier med astma. Dette gjelder de aller fleste dyr . De aktuelle allergenene kommer fra fra hud...
Muggsoppallergi
En lang rekke forskjellige muggsopparter hører med til vårt naturlige, skjulte miljø både ute og inne. De finnes nesten over alt i naturen så lenge det ikke er frost. I frostperioder er de i en...
Spesielle allergener
Pelsdyr og uvanlige dyr I  Allergiske barn  (Aas 1995) beskrives et tilfelle av  allergi mot lemen . Det dreide seg om en amerikansk forsker som studerte noen biokjemiske sider av sinne. Han fanget...
Muggsopper
Muggsopper og fukt  Muggsopper finnes i rikelige mengder i naturen med enorme mengder sporer ("muggsoppfrø") i uteluft så lenge det ikke er frost. Med uteluften kommer sporene inn i bygningene....
Muggsopp og sykdom
Muggsopper ute Muggsopper er viktige i naturen. De har eksistert "fra tidenes morgen", og forskjellig slag av dem finnes nesten over alt. Der det er frost, ligger de i dvale. Så snart det tiner,...
Muggsoppvekst inne, forskningsfunn og feiltolkninger
Mot slutten av 2010 kom det misvisende oppslag om ny muggsoppforskning både i aviser, fagtidskrifter som VVS, på nettsiden til forskning.no og i Helsebiblioteket. som alle bærer preg av...
Katt
(Ill.: Corel ©) Hos katter finnes hovedallergenet (Fel d I) i både hud og hår, og særlig mye i spytt og talgkjertler samt i sekret fra noen kjertler rundt endetarmsåpningen. Allergenene i spyttet...
Små kjæledyr
Mange som holder smådyr som kjæledyr hjemme, blir allergiske mot dem. De fleste av dem har ganske sinte allergener i hud og hår. Noen av dem skiller ut allergener også i spyttet, og rotter, for...
Dyr i landbruk
Barn som bor på landet, har heldigvis litt mindre risiko for å bli allergiske enn andre, men det er likevel mange av dem som er uheldige og blir allergiske mot husdyr. (Ill.: Corel©) Det hender ogs...
Hund
Hunder gir fra seg meget aktive allergener både fra hud, hår og i spyttet. Mange allergikere beskriver reaksjoner på noen hunderaser  og ikke på andre (“på andres hunder, men ikke vår egen”), men d...
Hest
  (Ill.: Corel ©) Hest hører til de dyrene som ved siden av katt og hund gir fra seg mest aktive (”sinte”) allergenene. Mange som er allergiske mot hest, kan reagere ”bare på  lukten” på flere mete...
Ku
(Ill.: Corel ©) Også ku kan gi fra seg relativt aktive allergener, selv om de ikke virker så kraftig som allergenene hos hest. Det er ikke vist noen sammenheng mellom inhalasjonsallergi mot ku og...
Geit, gris, sau, lam og ull
  (Ill.: Corel ©                                    Corel ©                              og K.Aas©) Allergi mot griser, sauer og geiter er relativt sjelden, men forekommer. Ull  fra sau er utbredt ...
Høns, fjærkre
(Ill.: Corel ©) Også fjærkre av ulike slag kan gi allergi, men slik allergi er ikke på langt nær så hyppig som man trodde før (se  Fugler, fjær og dun ). Diagnosen  er ikke alltid lett å stille  ut...
Pels, skinn, lær
Pelsvarer  er vanligvis så gjennompreparert at de gir fra seg lite av allergenaktivt materiale fra det aktuelle dyret. Det er likevel noen som får øyen- og luftveisplager ved kontakt med pelskåper ...
Allergisikre dyr??
Kjæledyr som holdes inne, er blant de hyppigste årsakene til allergi og særlig vanskelige luftveisallergier med astma. Dette gjelder de aller fleste dyr. De aktuelle allergenene kommer fra fra hud,...
Museår og allergier
Det kommer mange spørsmål om mus for tiden. Musene har trukket inn til plage for mange, kanskje særlig på Sørlandet. Noen spør om en kan bli allergisk mot slike ville husmus.  (Ill. fra ...
Er de "nye" genmodifiserte kattene virkelig allergisikre? Usikkert!
Det er nå mulig å endre bestemte egenskaper hos dyr ved å endre genene ved hjelp av sammensatte laboratorieteknikker (genmodifisering)og så tilføre de endrede genene til befruktede egg som så...
Husstøvmidd. (Lagermidd. Melmidd)
Husstøvmidd er noen mikroskopisk små kryp som finnes i mange boliger. Slike midd er ved siden av dyrehold inne den viktigste årsaken til allergiske plager utenom pollensesongen. Ill. fra Kjell Aas:...
Husstøv
Det som tidligere ble kalt «husstøvallergi», dreier seg hovedsakelig om allergi mot  dyr  og mest mot katt og hund som etterlater seg mye allergenholdig støv inne, eller mot  husstøvmidd . I...
Middsikkert sengetøy. Del I
Dette dokumentet er delt i to, der del I tar for seg krav til forskningen, effekten på selve allergeneksponeringen (kontakten med midd og middallergener) og nedenstående konklusjon, og Del II omtal...
Allergener som pustes inn
Det som tidligere ble kalt «husstøvallergi», dreier seg hovedsakelig om allergi mot  dyr  og mest mot katt og hund som etterlater seg mye allergenholdig støv inne, eller mot  husstøvmidd . I...
Middsikkert sengetøy. Del II
I  Middsikkert sengetøy Del I  – som bør leses først – er forskningen om bruken av middsikkert sengetøy omtalt og kritisert. Forskningen viser at middsikre trekk reduserer den mengde middallergener...
Oppvarmet støv kan være særlig helseskadelig
Oppvarming av støv fører til frigivelse av små partikler og flyktige stoffer allerede ved temperaturer som ovner og lamper gir. Tester som er utført i cellekulturer i et nytt (2004) norsk...
Tiltak mot husstøvmidd
  Unngå yngleplasser for midd (dvs  ikke teppegulv, ikke stoppede møbler eller unødvendige tekstiler, ikke støvsamlere). God ventilasjon med lav luftfuktighet i soverom. Middsikkert sengetøy...
Allergener i mat og fareklasser
Allergi mot noe i maten spiller størst rolle i småbarnsalderen og er ganske hyppig da. Forekomsten avtar med alderen, men slike allergier er langt fra sjelden hos eldre barn, unge og voksne. I voks...
Krydder og intoleranser
Mange kryddere lages av plantedeler og frø. Da kan de inneholde spor av proteiner som kan utløse allergiske reaksjoner ved atopi, og noen inneholder stoffer som gir kontakteksem eller virker...
En påminnelse for nøtteallergikere!
Denne nettsiden får mange henvendelser om allergisjokk og «nestensjokk» som skyldes skjulte forekomster i maten av noe som er beslektet med nøtter. Mange burde ta lærdom av beskrivelsen av  reaksjo...
Bærsesong og allergirisiko!
Jordbærsesongen går nå mot slutten for i år i Norge. Bringebær og blåbær modnes og så kommer andre bærsorter etter hvert. Med import fra andre land forlenges sesongene for mange bær - og fruktsorte...
Lupinmel i brød kryssreagerer med peanøtter!
Lupinmel som brukes i bakverk, inneholder proteiner som kryssreagerer med peanøtter. Dette melet er i slekt med erter, bønner og andre belgfrukter brukes mye i brød og annet bakverk i Syd-Europa. ...
Kryssreaksjoner ved matallergi
Matvarer er sammensatt av mange stoffer og mange proteiner. Noen proteiner som finnes i en matsort, kan også finnes i andre matsorter. De som er allergiske mot allergener i en matsort, kan derfo0r...
Tilsetningsstoffer (E-stoffer) og intoleranser
Ganske mange er bekymret for tilsetningsstoffer (E-stoffer) i maten. Mat som inneholder mange tilsetningsstoffer oppfattes som «kunstig».  Det går også mange rykter og myter om tilsetningsstoffer....
Epler, pærer
Epler og pærer hører til de frukter som kryssreagerer med bjørkepollen. Mange med allergi mot bjørkepollen reagerer derfor på rått eple.   Reaksjonene er vanligvis ganske milde. Vanligst er...
Sitron og andre citrusfrukter
Citrusfrukter og aller mest citrusoljer og andre stoffer i skallet kan forverre atopisk eksem , men det er usikkert om dette skyldes IgE-mediert allergi eller om det er andre mekanismer som virker ...
Soja
Også sojaproteiner kan fungere som allergener, og det er ikke få barn med  kumelkallergi  som får sojaprodukter isteden for kumelk, og som så etter hvert utvikler allergi også mot soja. Sojabønnen ...
Mel, hvete og andre kornsorter
Hvete og rug inneholder mange proteiner med allergenaktivitet. De fleste allergenene mister sin aktivitet ganske lett gjennom fukting og tilberedning. Derfor gir disse melsortene ganske ofte allerg...
Melk. Kumelk
Allergi mot kumelk finnes hos  2 - 3 % av alle barn. Noen regner kumelk til fareklasse 1 fordi denne allergien forekommer såpass hyppig, men det er nok mest fordi kumelk inngår i den daglige kosten...
Skalldyr
   (Ill. Corel)  Mange voksne er allergiske mot forskjellige skalldyr slik som reke, krabbe, hummer., kreps.  De inneholder meget potente allergener. Noen av dem kryssreagerer, slik at allergi mot ...
Peanøtter. Jordnøtter
Dette er verken ert eller nøtt, men inneholder meget aktive allergener. Peanøtter er en av de hyppigste årsakene til allergisk sjokk. Det er eksempler på at barn med allergi mot peanøtter har fått...
Nøtter og mandler
Spormengder er nok til å utløse alvorlig allergi. Nøtter mer eller mindre skjult i sjokolade eller andre godterier, er en av de vanligste årsakene til  allergisk sjokk   hos barn og unge. Barn som...
Fisk
Fisk av alle sorter kan gi kraftige allergiske reaksjoner både som sporforekomst i matvarer og pustet inn som støv eller damp ved tilberedelse av maten. I Norge og andre land med fiskeindustri og m...
Egg
Egg gir hyppig, kraftig og tidlig allergi. Svært mange barn viser sine første allergireaksjoner på hønseegg. Eggehvite er mest aktivt, men også eggeplommen inneholder sinte allergener. De kan gi...
Gode råd er grønne. Flott bok om allergivennlige plante
Dette er et fabelaktig fint hjelpemiddel både for myndigheter og for alle som vil ha et allergivennlig grønt miljø inne og ute. Boken er resultatet av samarbeid mellom  Sør-Trøndelag Fylkeslag av...
Planter inne og ute
Noen prydplanter har pollen som kan gi fra seg allergener. Andre gir allergiske plager fordi de inneholder aktive allergener i bladverk og plantesafter. Noen av disse kan gi kontaktallergisk eksem...
Allergi mot bi - og/ eller vepsegift
Veps og bi (og humle) har meget potente allergener i den giften de sprøyter inn når de stikker. Det foreligger begrenset kryssreaktivitet mellom vepsegift og bigift, slik at noen er allergiske bare...
Tilsetningsstoffer. E-stoffer. Oversikt
Tilsetningsstoffer er en fellesbetegnelse på stoffer som blir tilsatt maten for å øke holdbarheten, erstatte sukker, gi en bestemt smak eller konsistens eller en spesiell farge. Mye av maten vi...
Akutt elveblest
Akutt elveblest opptrer raskt og forsvinner uten å etterlate noe synlig spor i huden. Symptomene kan vare fra 1 time til noen dager. Varer tilstanden mer enn i 8 dager, regnes det som kronisk...
Kronisk elveblest
Det som man ved første angrep vurderer som akutt elveblest, kan vise seg å være begynnelsen til en kronisk form. Varer tilstanden mer enn 8 dager, er det mulig at det er starten på kronisk elvebles...
Dyrehold og allergirisiko
Presseklipp: Adresseavisen 18. oktober 2004. (journalist Kjersti Mjør) I artikkelen blir det referert til forskeren Cecilie Svanes som er med i en stor internasjonal studie om astma og allergi og h...
Allergier og astma hos dyr
Noe av det opptrer naturlig og spontant  og noe blir frembrakt kunstig på forskjellige forsøksdyr. I tillegg nyttes forsøksdyrs immunologiske egenskaper  både til til å produsere hjelpestoffer til...
Ulike former for overfølsomhet
Her følger innledningsvis en kort  beskrivelser av de viktigste kjente typene av overfølsomhet. Mer detaljert omtale finner du ved å bruke de angitte lenkene  Allergi Det kjempeorkesteret av celler...
Luftveisinfeksjoner i første leveår beskytter ikke mot allergi og astma
I henhold til  hygieneteorien  har det i noen år vært antatt at barn som gjennomgår infeksjoner tidlig i livet, er mer beskyttet mot å utvikle astma og allergier senere i livet. Nå viser nye...
Allergi mot sesamfrø øker
Sesamfrø kommer fra et steppegress. Disse frøene brukes nå mye med eller uten skall  i mat, og sesamfrø med skall er blitt vanlig pynt (med næringsverdi) på mange sorter bakverk. Problemet er at de...
Allergenkilder i fareklasse 1
Inhalasjonsallergener Matallergener Pollen fra vindbestøvede plater: or, hassel, bjørk, gress, burot Egg Dyr av alle slag Fisk Husstøvmidd og lagermidd Nøtter, mandler (marsipan) Visse muggsopper...
Nedleggelse av Voksentoppen senter for astma og allergi. Åpent brev
Voksentoppen  Bkl. Rikshospitalet har som det fremgår av navnet, i noen år nå vært en avdeling tilknyttet Barneklinikken på Rikshospitalet etter at sykehuset i noen tid var direkte underlagt helse-...
Allergispesialitet
Endelig ser det ut til at også vi i Norge kan få en  spesialitet i faget allergologi.  Det er på tide! Faget allergologi forutsetter basale kunnskaper i  immunologi, miljøkjemi og biokjemisamt...
Uvitenhet hos leg og lærd
Nesten alle som plages av allergi og / eller annen overfølsomhet (intoleransereaksjoner) kan fortelle om problemer og vansker på grunn av manglende kunnskap både hos helsepersonell og hos folk fles...
Betegnelser og ordbruk
Allergi er bare én av flere former for overfølsomhet, der overfølsomhet er den overordnede, sammenfattende betegnelsen. Det defineres vitenskapelig slik: ” Overfølsomhet gir objektivt reproduserbar...
Tidlig antibiotika kan øke risiko for astma og allergi
En forskergruppe i Detroit, USA, mener leger bør være forsiktig med å skrive ut antibiotika til spedbarn under 6 måneder. Tidlig behandling med antibiotika kan ødelegge bakterier i tarmen som er...
Økning! Hvorfor?
Både allergiske sykdommer, atopisk eksem og astma har økt betydelig i løpet av de siste 30 – 40 årene i de fleste industrialiserte land. I Europa anslås det at forekomsten av  astma er minst...
Allergenkontakt i spedbarnstiden
Allergeneksponering (husstøvmidd, katt hjemme) i spedbarnstiden beskytter ikke mot allergiutvikling. En ny studie av hollandske forskere [1] viser funn som er i strid med den såkalte hygieneteorien...
Media, myter og halve sannheter
Helt fra vår histories begynnelse har mennesker vært opptatt av eventyr og myter og latt seg forlede av dem. Slik er det fortsatt. Det er ikke lenge siden mange trodde på spøkelser, nisser, tusser ...
Nyfødte og allergiforebygging
For noen spedbarn kan noen bakterier, eldre søsken og kontakt med dyr redusere risiko for å b li allergisk Det engelske tidsskriftet British Medical Journal (BMJ)  har 30. april 2004  en artikkel o...
Lymfocyttavhengig allergiutvikling (kontaktallergi)
Vårt immunologiske forsvarssystem er en meget finurlig sammensatt prosess med flere utviklingsmuligheter. Det er der for å identifisere og reagere på alle fremmedstoffer (antigener) som kommer inn ...
Mastceller
Dette er celler som finnes over alt i huden, slimhinner i øyne, luftveier og tarm, mye bindevev  og årevegger. Mastcellene har mange viktige oppgaver i forskjellige organer, og de oppgavene...
Tørr hud, en spesiell genfeil og atopiutvikling med eksem, allergier og astma
(Ill. colourbox.com) Som alle proteiner blir produksjonen  av filaggrin styrt av spesielle gener ( dette tilfellet genet: FLG). Ved feil i FLG-genet og sviktende produksjon filaggrin, blir huden...
Allergier øker. Hvorfor?
Økningen gjelder både kontaktallergi med kontaktallergisk eksem og atopisk allergi,  atopisk eksem, allergiske neseplager (allergisk rhinitt) og astma.  Samtidig har de samme og tilsvarende sykdomm...
Er allergi feilfunksjon eller hensiktsmessig forsvarsstrategi?
Dette spørsmålet er stillet i en ny publikasjon  med navnet «ALLERGI. Svik -eller hensiktsmessig forsvarsstrategi» av  Pål A Lindland (Kolofon. ISBN  82-300-0162-6). Forfatteren er anleggsgartner m...
Forsterkere for utvikling av atopisk allergi
Både atopisk allergi, hyperreaktivitet i luftveiene og astma har et arvelig (genetisk) grunnlag. For atopisk allergi er det det immunologiske anlegget for å produsere mye IgE-antistoffer som er...
Forskningsgjennombrudd: Effektivt middel mot mange virus
Forskere i Manchester Institute of Technology i USA har utviklet en bredspektret anti-virus metode (Rider et al, 2011) som virker svært lovende. Hittil har vi hatt tilgang bare til forebyggende bru...
Gener, arvestoff og arv
Kroppen vår er bygd opp av mange millioner celler fordelt etter funksjon i forskjellige vev. De aller fleste cellene (unntak: røde blodlegemer) har en kjerne. Inne i kjernen på hver celle er det...
Hormoner
Læren om hormoner kalles endokrinologi. Medisinske spesialister i dette faget kalles endokrinologer. Faget handler om hvor og hvordan disse kjemiske stoffene produseres, deres kjemiske sammensetnin...
Hvorfor har naturen utviklet noe så dumt som allergi?
Mange med atopisk allergi er kunnskapssøkende. Det er noe som gang på gang slår denne nettsidens redaktør. Mange søker svar på dyptpløyende spørsmål. En innsender i videregående skole har satt ord ...
Invollsormer og allergiforskning
Forskere har lenge antatt at forekomst og utvikling av atopisk allergi med immunglobulin E kan være knyttet til IgE-antistoffers livreddende effekt mot livsfarlige innvollsormer hos våre opprinneli...
Oksidativt stress, oksidanter og antioksidanter
Oksygen (O 2 ) er nødvendig for all forbrenning. I de kompliserte kjemiske reaksjonene som foregår til en hver tid i vårt indre (vår biokjemi, stoffskiftet),  skjer det kontinuerlig rekker av...
Hormoner
I vår fabelaktige indre kjemi virker mange forskjellige hormoner, og noen av dem er av særlig betydning både for astma og allergi. Hormoner er kjemiske stoffer som produseres i spesielle kjertler...
Glatte muskler og reseptorer
Vi har to forskjellige slag muskler, men bare den ene kontrollerer vi selv med viljen. Du kan bestemme når du vil bøye en arm eller bruke fingrene, når du vil gå, snakke, tygge og vri på hodet. De...
Celler som kjemiske fabrikker
I den fabelaktige kjemien som holder liv i deg og for det aller meste holder deg frisk, er det et samspill mellom mange ulike celler. Noen celler er som kjemiske fabrikker, og nesten alle celletype...
Alt liv er kjemi
Hvert tusendels brøkdel av et sekund virker kanskje hundre tusen ulike kjemiske stoffer inne i deg i innbyrdes medbør og motbør og under stadige påvirkninger utenfra. Vanligvis er all denne kjemien...
Immunsystemet
Immun betyr egentlig uangripelig. Immunologi er læren om de forsvarssystemene vi har i kroppen,  som skal gjøre oss immune mot smittestoffer. Det er et meget sammensatt system av celler, kjemiske...
Fotsoldater i immunforsvaret ditt: makrofager
Makrofager spiller en avgjørende rolle i  immunsystemet  vårt. Navnet beskriver egenskapen: (makro= stor, fag= en som eter, altså storeter). Makrofagene er en av mange typer hvite blodlegemer. De...
Bakteriemangel gir allergi?? Hygieneteorien
En samlet forskning tyder på at sterk påvirkning av smittestoffer (dårlig hygiene) i nyfødthetsperioden kan kople om sider av immunforsvaret med mindre tendens til å lage IgE-antistoffer....
IgE-avhengig allergiutvikling (atopisk allergi)
Vårt immunologiske forsvarssystem er en meget finurlig sammensatt prosess med flere utviklingsmuligheter. Det er der for å identifisere og reagere på alle fremmedstoffer (antigener) som kommer inn ...
Arbeidsmiljø for ansatte med miljøhemming
Anslagsvis 10 % av voksne har astma, og omtrent 30 % har en eller flere allergier eller annen overømfintlighet. Utslagene kan være svært forskjellige og opptrer i ulik og varierende grad.  For mang...
Overbeskyttelse eller sikkerhetsbeskyttelse
Mange sykdommer som skyldes allergi eller annen overfølsomhet, viser et svingende forløp der mer eller mindre gode perioder veksler med dårlige.  Alt er avhengig av  belastning og toleransegrenser...
Måling av livskvalitet
Det er nå blitt mer og mer vanlig at forskere forsøker å få et bilde av  livskvaliteten  til mennesker med kroniske sykdommer, og det er nå et eget tidsskrift om dette. I mange sammenhenger stiller...
Livskvalitet - hva er det?
Livskvalitet er et temmelig diffust begrep som omfatter mange sider av livet. Det dreier seg om livslyst og livsglede. Det dreier seg om å føle at livet er godt og meningsfylt – iallfall i perioder...
Leketerapi
(For barn er lek et godt hjelpemiddel for mestring. Dette er en artikkel  som stod i NOBAB-NYTT nr 1, 2003, og som gjengis her med tillatelse fra forfatteren leketerapeut Inger Magnusson) Ved å lyt...
Mestring for barn med kronisk sykdom
Særlig for barn (og unge) kan eksem, elveblest, astma, magetrøbbel, allergier og intoleranser virke sterkt inn på trivsel og livskvalitet. Det kan ha elementer av sorg, utilstrekkelighet, mindrever...
Livsstil
Allergiene, intoleransen og sykdommen betyr at noen mennesker må legge om livsstilen sin for å få kontroll over sykdommen. Det kan gjelde den som har plagene selv, men like meget familiemedlemmer,...
Diagnose ved allergi eller intoleranse for mat
Slik er det ofte når det opptrer umiskjennelige straksreaksjoner av atopisk type ved kontakt med eller inntak av f.eks. egg, fisk, erter, nøtter, peanøtter eller skalldyr uten andre mistenkelige...
Diagnose ved allergier
Noen allergiske reaksjoner kan være helt opplagt allergiske, og det er ingen tvil om hva du er allergisk mot. Slik er det for eksempel for mennesker som gjentatte ganger får plutselige nyse- og...
Mange unødvendige kostrestriksjoner etter enkel allergitesting
Altfor mange har stolt på verdien av et positivt utslag som eneste diagnostiske verktøy ved matallergi. Det gjelder også i mange tilfeller av hudtesting. Særlig vanlig er dette ved atopisk eksem....
Allergiforebygging Del IV
Årsakene til den betydelige økningen av atopisk allergi som er registrert i løpet av de siste 5 dekader, er forsøkt forklart særlig med to forskjellige teorier ut fra immunologisk basalkunnskap,...
Allergiforebygging DEL III
Aldersavhengig betydning Betydningen av ulike belastninger avhenger av mottagerens utviklingstrinn. I det følgende omtales noenlunde kort forebyggende tiltak henholdsvis for nyfødte og spedbarn,...
Hudtesting ved atopisk allergi
Prikktesting Hudtesting gjennomføres nå mest som såkalt  prikktesting  på innsiden av underarmene. Denne testmetoden er lite smertefull selv om barn kan synes det ser skummelt ut. Teststeder avmerk...
Hudtesting ved kontaktallergi
Testing utføres av hudleger. Bitte små lapper eller kamre med forskjellige mistenkte kontaktallergener plasseres på ryggen og plastres fast. Der får de sitte i ro i 24 timer, kanskje enda et døgn f...
Blodprøvetesting ved atopisk allergi
Som oftest - men ikke alltid - er det også et overskudd av disse antistoffene i blodserumet. Serumet er den væsken i blodet som blir igjen når alle blodcellene er fjernet med centrifugering. Allere...
Undersøkelser ved mistenkt allergi
Først gjennomfører legen en klinisk undersøkelse med hovedvekt på de organene som har gitt symptomer. Skyldes plagene en infeksjon, kan legen finne typiske tegn på det. Hvis undersøkelsen foretas...
Allergimekanismene
Systemet er spesialisert på å oppdage og uskadeliggjøre fremmede stoffer. Denne beskyttelsen trenger vi for å forsvare oss mot bakterier, virus, innvollsormer og andre parasitter og ulike...
Pollenkalender og pollenvarsel
Norges Astma- og Allergiforbund har en god brosjyre om pollen og pollenallergi med en oversiktlig pollenkalender som angir funnene for or, hassel, salix, bjørk, gress  og burot for de ulike...
Allergener og -kilder ved atopisk allergi
  «Alt» kan gi allergi under uheldige forhold. For mennesker med atopisk allergi er naturen den verste «forurenser». Allergenkildene kan deles inn i «fareklasser». Hver allergenkilde inneholder...
Atopisk allergi
De forskjellige familiene av antistoffer har forskjellige oppgaver og forskjellige arbeidsmåter. Familien IgE reagerer spesielt og på en slik måte at det oppstår allergi; forsvarsmekanismene er til...
Allergisk lungebetennelse
Det er en allergisk betennelse (inflammasjon) som har mye til felles med infeksjonsutløst lungebetennelse, og mange har et preg av astma eller astmatisk bronkitt. Samtidig får pasienten litt feber ...
Allergi. Hva er det?
Allergi er en måte å reagere på, og ikke en sykdom, selv om det kan gi en mengde ulike sykdommer og plager, noen bagatellmessige, men for mange relativt plagsomme sykdommer over kortere eller lengr...
Allergiforebygging Del I. Flere tiltak som kanskje kan hjelpe. Generelt
Dette er Første del i en serie om forebygging som fortsetter med følgende dokumenter:   Allergiforebygging Del II , Allergiforebygging Del III Allergiforebygging Del IV Astmaforebygging Del I...
Allergiforebygging del II. Tiltak som kanskje kan hjelpe noen. Inneklima og uteluft
Her er fortsettelsen av dokumentet   Allergiforebygging. Flere tiltak Del I som bør leses først Allergeneksponering Konklusjon: Der det  foreligger sannsynlig eller mulig genetisk disposisjon for...
Bakteriemangel gir allergi? Hygieneteorien
En samlet forskning tyder på at sterk påvirkning av smittestoffer (dårlig hygiene) i nyfødthetsperioden kan kople om sider av immunforsvaret med mindre tendens til å lage IgE-antistoffer....
Forebygg allergi. Allergiprofylakse
Allergi er en spesiell immunologisk reaksjonsmåte på miljø (og mat). Vi har to særlig viktige hovedtyper av allergi: atopisk allergi og kontaktallergi. Det er mulig å forebygge mye av dette, men ik...
Allergirisiko for barn
et er mulig til en viss grad å anslå risiko for allergiutvikling. Det gir også grunnlag for forebyggende tiltak. Barn blir født inn i en verden med mye som kan gi støtet til allergiutvikling. Mye...
Muggsopper
Muggsopper og fukt Muggsopper finnes i rikelige mengder i naturen med enorme mengder sporer ("muggsoppfrø") i uteluft så lenge det ikke er frost. Med uteluften kommer sporene inn i bygningene....
Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma, allergi og inneklimaplager
Regjeringen lanserer i dag – på verdens astmadag - en nasjonal strategiplan for forebygging av astma, allergi og inneklimaplager 2008 - 2012. I den anledning har Norges Astma- og Allergiforbund sen...
Nasjonal innsats mot astma lønner seg
I 1994 anmodet et enstemming Storting regjeringen om å satse på tiltak for å redusere forekomst av astma og bedre vilkårene for behandling og funksjon for pasienter med astma, allergier og...
Geilomo barnesykehus
Geilomo eies av Norges Astma - og Allergiforbund. Det er fra 2003 knyttet til Rikshospitalets barneklinikk, og oppholdet dekkes av det offentlige med 90% fra folketrygden og 10% fra fylket som...
Naturmedisiner
Det er en del naturmedisiner som også hjelper, og det er mange som tror at slike medisiner er "sunnere" enn industrielt fremstilte medisiner. Det er de vanligvis ikke. Saken er at svært mange moder...
Inneklima og astma
De fleste mennesker er inne 85-90 prosent av tiden. Selv om luftforurensninger i luften ute kan være viktige, så er innemiljø,  inneklima  og inneluften enda viktigere. Luften inne er også som ofte...
Allergi og allergeneksponering ved astma
Atopisk allergi er en klar risikofaktor ved astma, men astma er ikke en allergisk sykdom. Mange bruker uttrykket " allergisk astma ", men det ville nok vært riktigere heller å snakke om " astma med...
Miljøkjemi og mat (MILJØKJEMI OG VI, del 3)
Dette er Del 3  av prosjektet Miljøkjemi og vi  som handler mest om samvirker mellom vår egen indre kjemi (biokjemi) og kjemiske stoffer som vi får inn i oss gjennom pusten. Mat og drikke og...
Nettside om Bygg og helse
Bygg for overfølsomme brukere Norges Astma og Allergiforbund har en egne side om Bygg og helse . I innledningen der står det at dette gjelder: Universell utforming av bygg for personer med astma,...
Miljøhemming, en skjult funksjonshemming
Miljøhemming er tilstander med overfølsomhet for noe i miljøet som fører til så uttalt sykdom og plager at miljøet blir utilgjengelig. Den berørte personen kan ikke holde seg frisk og i stand til å...
Stadig flere kjemiske forbindelser pustes inn
Denne nettsiden har gjentatte ganger og i flere sammenhenger uttrykt bekymring for hva vi utsetter barn for av unødvendige og uønskede kjemiske forbindelser. Familier som er  skadet av miljøkjemi  ...
Luftrensere og helse
Dette er fortsettelsen av dokumentet: Luftrensere anno 2012. Del 2 om  forskjellige typer luftrensere . Det er lurt å lese den delen først. Hensikten med luftrensere er å fjerne mest mulig av...
Trafikkforurensninger og astma og/eller allergi
En omfattende undersøkelse i Tyskland (Morgenstern et al 2008) har bekreftet at bosted nær sterkt trafikkerte gater og veier gir økt risiko for utvikling av astma og /eller atopisk allergi.  Det ve...
Forbilledlig informasjon fra NAAF brukes mye, men likevel av for få!
Norges Astma- og allergiforbund (NAAF) og regionslag og lokallag er aktiveog dyktige til å spre informasjon både til sine medlemmer og til hele befolkningen uansett medlemskap.  Mottoet er -g jør...
Pollen kommer inn. Skaff et fristed inne!
Pollen fra vindbestøvede planter og rakletrær gir mange plager med høysnue og / eller pollenastma. I Norge begynner sesongen allerede i februar / mars, avhengig av bosted. Det kan komme mye pollen...
Dyr i familien - og risiko for allergi eller astma?
Allergier øker, og astma øker så mye i vår tid at  svært mange av oss bør tenke gjennom om vi selv eller barna våre kan bli rammet. Nye tilfeller av atopisk allergi og/eller astma bryter frem i man...
Juleforberedelser. Vis omtanke!
Julen nærmer seg, og det er mye å tenke på.  Familie og venner skal samles til hyggelig samvær.  Det gjelder å forberede dette slik at det blir hyggelig og godt også for dem som er allergiske, har...
Planter
  Det er i alt vesentlig vindbestøvede planter som gir allergi. Blomsterduft (blomsterparfyme) virker ofte som irritant og utløser nese- eller astmabesvær (på grunn av hyperreaktivitet). Noen plant...
Allergi mot dyr i barnehage og skole.
Allergi mot dyr er en vanlig  årsak til plager og sykdom hos  både barn og voksne. Slik allergi hører til de hissigste så det skal veldig lite til for å utløse sykdom.  Derfor frarådes  dyrehold...
Mat i barnehagen
  I barnehagen må barna få mat. Barnehagen sørger for å gi barna sunn og riktig mat. Mange barn er imidlertid allergiske mot en eller flere matvarer eller har andre former for  intoleranse for mat....
Utfordringer i barnehagen
Der er det barn med forskjellige personligheter, som skal utvikle seg i forskjellige retninger. Der er barn som er for passive og som skal aktiveres, og barn som er for aktive eller utagerende, og...
Insekter (3) som ikke skader
Mange slags insekter kan opptre inne. Det kan gjelde insekter som egentlig har sitt tilholdssted ute, men som forviller seg inn, eller som søker inn i jakt på mat. Noen insekter slår seg til inne...
Insekter 2. Skadeinsekter
Mange slags insekter kan opptre inne. Det kan gjelde insekter som egentlig har sitt tilholdssted ute, men som forviller seg inn, eller som søker inn i jakt på mat. Noen insekter slår seg til inne...
Insekter og insektgifter
Mange med allergi eller annen overfølsomhet spør om hvordan de kan bli kvitt forskjellige insekter som de oppdager inne. Naturlig nok lurer mange på om de tåler insektgifter, Faktisk er det ganske...
Juletid. RISIKO!
Julen nærmer seg, og det er mye å tenke på.  Familie og venner skal samles til hyggelig samvær. Det gjelder å forberede dette slik at det blir hyggelig og godt også for dem som er allergiske, har...
Skoler kan gjøres tilgjengelig også for barn med uttalt dyreallergi.
En artikkel i det norsksvenske legetidsskriftet Allergi i  Praksis nr 4, 2007:  ” Fungerande allergianpasning i skolmiljø ” omtaler tre barn med uttalt kattallergi. Allergien betydde en slik...
Allergi eller astma og skolestart
Helt fra 6-års alder og i mange år videre må barn sitte innendørs på skolen i mange timer hver dag. Det stiller krav til inneklimaet.  Viktig for alle barn Tilrettelegging av dette er av stor...
Influensatid
Høsten er tid for influensa. Mennesker med astma eller andre lungessykdommer bør beskytte seg med influensavaksine og sunn kost. Influensavaksine er dyrket på egg og kan derfor inneholde spor av...
Virus
Virus  er  en stor gruppe infeksjonsskapende partikler, eller hva man skal, kalle det. De er ikke celler som bakterier er, men består bare av en kjerne av arvemateriale omsluttet av et hylster elle...
Bakterier
Bakterier er bitte små, primitive, som oftest encellede organismer som hører til et eget rike sammen med bl.a. sopp og alger. ”Bitte små” betyr i denne sammenhengen at de fleste er mindre enn en...
Infeksjoner
Vi møter forskjellige smittestoffer nær sagt over alt. Det dreier seg om virus og bakterier, og noe sjeldnere sopparter som kan sette i gang infeksjoner hos oss. Mange bakterier og sopparter er...
Lateks. Naturgummi
Naturlateks (kautsjukmelk) er sevjen fra gummitreet (parakautsjuktre) Hevea Brasiliensis som vokser i tropiske og subtropiske  land. Normalt kan hvert tre tappes for over 2 liter i måneden. Dette...
Acetylsalisylsyreintoleranse
Overfølsomhet for acetylsalisylsyre finnes som årsak til  astma . Tidligere ble det anslått at dette var viktig  i 3-4 % av astmatilfellene, men nyere undersøkelse viser at acetylselisylsyre...
Penicillinallergi
Penicillin er det antibiotikum som brukes mest mot infeksjoner, og det er nok en av grunnene til at penicillinallergi ikke er helt sjelden. Diagnosen kan være vanskelig, og mange tar feil av dette....
Legemidler og allergi/overfølsomhet
Et hvert medikament kan føre til overfølsomhet. Det kan dreie seg om allergi med forskjellig immunologi eller ikke-immunologisk intoleranse på forskjellig biokjemisk grunnlag. Reaksjonene er oftest...
Reaksjoner på vaksiner
Alvorlige reaksjoner på vanlige vaksiner er uhyre sjeldne, kanskje 1 på 1 million vaksineringer. Spørsmål om andre vaksiner (pneumokokkvaksine m.m.) må avgjøres med hensyn til kjente allergier/over...
Risikoyrker ved allergi og astma
Her nevnes noen utsatte yrker. Det anbefales å kontakte yrkesveiledere. Jordbruk Mennesker med anlegg for atopisk allergi kan møte mange aktive allergenkilder i jordbruk. Allergener fra dyr og fra...
Uføretrygd
Uføretrygd kan vere aktuelt for deg som har varig nedsett inntektsevne på grunn av sykdom eller skade. Les mer under www.nav.n o >
Trygd og erstatning
De som får en yrkesrelatert skade eller blir syke av forhold på arbeidsplassen, kan ha rettigheter både i forhold til det offentlige trygdesystemet og i forhold til arbeidsgivers forsikringsselskap...
Risk- og friskyrker
Alle med overfølsomhetsreaksjoner i hud og/eller luftveier bør ta denne plagen med i vurderingen i valg av utdannelse og yrke. Før du bestemmer deg for et yrke, er det lurt å oppsøke den typen...
Yrkesallergi, yrkesallergener og yrkesvalg
Personer med atopisk allergi eller med kjent arvelig disposisjon for det, bør unngå yrker der de utsettes for aktive allergener - særlig dem som hører til fareklasse 1 blant inhalasjonsallergener o...
Glatte muskler og selvstyrt nervesystem
Vi har to forskjellige slag muskler, men bare den ene kontrollerer vi selv med viljen. Du kan bestemme når du vil bøye en arm eller bruke fingrene, når du vil gå, snakke, tygge og vri på hodet. De...
Psykiske forhold. Psykosomatikk
Kropp og sinn er knyttet nøye sammen.(Ill.: Corel ©) Psykosomatiske reaksjoner og sykdommer dreier seg om reaksjonsmåter og sykdommer som kan ha mange årsaker, men der psykiiske forhold, følelser o...
Miljøhemming ved allergi
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) og Norsk Forum for Bedre Inneklima for Barn (NFBIB) har samarbeidet i et prosjekt om miljøhemming finansiert av Helsedirektoratet. Det er skrevet en bok av...
Behandling av overfølsomhet mot mat
Legen bør gi råd om dette. Kvinner som ammer, bør ikke spise allergiaktiv mat som hun selv eller det diende barnet reagerer på, og det gjelder spesielt matvarer i fareklasse 1. Når det dreier seg o...
Melkefri kost og kalkbehov
Barns vekst er avhengig av proteiner, vitaminer og mineraler (kalk, calcium). Ved melkefri diett kan det bli for lite kalk. Dette er  understreket etter en ny undersøkelse publisert i Journal of th...
Diagnose ved allergi eller intoleranse for mat
I noen tilfeller av allergi mot mat gir årsaksdiagnosen seg nærmest av seg selv ut fra sykehistorien. Slik er det ofte når det opptrer umiskjennelige straksreaksjoner av atopisk type ved kontakt me...
Forekomst av matintoleranse
Det er meget vanskelig å få sikre tall for forekomsten av allergi og/eller intoleranse mot mat. Det gis forskjellige tall i forskjellige epidemiologiske undersøkelser. Vanligvis rapporterer foreldr...
Allergi mot mat øker
En ny amerikansk undersøkelse av forekomst av allergi mot mat viser at  matallergi nå rapporteres av over 11 millioner  amerikanere, dvs  ca 4 prosent av befolkningen. Tilsvarende tall for ti år...
Symptomer ved matallergi
Allergi mot mat kan gi et mangfold av symptomer og plager. De allergiske reaksjonene kan opptre ved direkte kontakt mellom matvaren og huden eller slimhinnen i munnen, svelget eller i tarmen. De ka...
Oralt syndrom. Leppe- munnreaksjoner
Mange opplever å få beskjedne allergiske reaksjoner i og rundt munnen når de spiser et eller annet som de er allergiske mot, men som har relativt liten allergenaktivitet. Det kommer kløe og litt sv...
Matallergi og matintoleranse
Overfølsomhet mot mat kan inndeles i allergiske og ikke-allergiske intoleranser .  De kan gi en lang rekke symptomer og plager. Medisiner som svelges, kan også gi tilsvarende reaksjoner, men dette...
Matintoleranse hos voksne
Når barn ikke tåler mat, skyldes det som oftest allergi, laktoseintoleranse eller cøliaki, og hos disse er det vanligvis mulig å stille en sikker diagnose. Laktoseintoleranse og cøliaki fortsetter...
Kumelkallergi? Feil diett ved feil diagnose
Altfor mange barn blir satt på streng melkefri diett på galt grunnlag. Melkefri diett er krevende og et stort inngrep i barnets liv Melk må erstattes av annet for å gi en fullverdig kost Uten...
På reisefot med matallergi?
Ved allergi eller annen intoleranse  mot  mat er det viktig å sikre seg også når en er ute  på reise. NAAF har lagd 6 små og greie lommeparlører om melk, egg, fisk, nøtter og skalldyr samt hvete.  ...
Merutgifter ved Matallergi - dokumentasjon
Avgangsstudenter ved høgskolene i Sør-Trøndelag og Akershus har i forbindelse med avsluttende eksamener sett på merutgifter ved melk- og hveteallergi. Eksamensprosjektene kom i stand etter...
Cøliaki
Dette er en tarmsykdom som  som oftest gir diaré, men også kan vise seg med andre symptomer, se Cøliakiforeningens nettside . Den skyldes glutenintoleranse og behandles først og fremst ved å unngå...
Laktose i inhalasjonspulver mot astma kan gi allergi
I de fleste astmamedisiner for inhalasjon i pulverform (Diskus, Diskhaler, Easyhaler m.fl.) brukes laktose.  Ved inhalering av disse får en inn i seg så lite laktose at det ikke spiller noen rolle...
Laktoseintoleranse
Dette er en diaresykdom som skyldes at tarmen ikke har nok av enzymet laktase til å fordøye melkesukker ( laktose ) som finnes i kumelk. Laktase finnes normalt i slimhinnen i tarmen i barnealderen....
Allergisk sjokk (anafylaksi)
Alvorlig allergisk reaksjon i hele kroppen (systemreaksjon) som krever øyeblikkelig og tidlig behandling. Jo raskere reaksjonen inntreffer, jo alvorligere er den. Allergisk sjokk avverges ved omtan...
Farlige kyss
Ved allergi mot mat i fareklasse 1 (egg, fisk, skalldyr, erter, nøtter, peanøtter) kan et kyss være farlig, hvis den som kysser, har spist det som ikke tåles.   Kyss er ikke bare romantiske uttrykk...
Nødhjelp ved allergisk sjokk
Allergisk sjokk forhindres med årvåkenhet Det behandles med adrenalininjeksjon Stabilt sideleie med frie luftveier Deretter kortison og antihistamin Øyeblikkelig hjelp, tlf 113, innleggelse for...
Barn og voksne med uttalt allergi (hyperallergi) kan trenge dobbelt sett med adrenalinpenn
Særlig uttalt allergi (hyperallergi) betyr ofte risiko for livstruende reaksjoner som allergisk sjokk (anafylaksi) og larynksødem. Det krever øyeblikkelig hjelp med utstyr som må være til stede....
Allergenkilder og allergener
Allergener og -kilder ved atopisk allergi De fleste allergener ved atopisk allergi (IgE-avhengig allergi) er proteiner fra naturen selv i vanlige allergenkilder som pollen, muggsopper, husstøvmidd,...
Allergisk mot kjæresten?
Gjennom årene er det kommet mange henvendelser med temaet:  "Allergi mot kjæresten?". Det dreier seg om et mangfold av problemstillinger og så individuelle reaksjoner  at det er vanskelig å skrive...
Risiko ved bruk av Paracetamol, Paracet og liknende i svangerskapet
I en artikkel i Clin Exp Allergy [1]   blir det vist at bruk av smertestillende midler som  Paracet ®,  Paracetamol ® og annet som inneholder  acetaminophen  i siste del av svangerskapet øker...
Sykdomsoversikt
Overfølsomhet og allergiske reaksjoner kan forekomme i de fleste organer og vev, og særlig allergi kan imitere en rekke sykdommer av annen årsak. De vanligste sykdommer og symptomer ved allergi og...
Tilleggsplager
I tilslutning til sykdommer på grunn av overømfintlighet opptrer det ofte en del plager som ikke kan observeres av andre (subjektive plager). Kløe i hud og slimhinner er det mest typiske subjektive...
Alternativ behandling
Det er lett å forstå at mange pasienter (antakelig 20-30 %) med vanskelige allergier, atopisk eksem og astma søker hjelp utenfor skolemedisinen. Når de har plagsomme, kroniske sykdommer hvor...
Naturmedisin?
Tiden for pollenallergi er også tiden for mer eller mindre seriøs reklamering for alternativ behandling. Det er alltid mulig å finne noen som forteller at de er blitt bra av slik behandling, men...
Allergivaksinering. Hyposensibilisering
Hyposensibilisering går ut på å forsøke å redusere pasientens spesifikke allergi overfor en eller flere allergenkilder. Behandlingen består i regelmessige sprøyter ( subkutane injeksjoner ) med...
Medisiner mot allergi
Anti-allergisk medikasjon er først og fremst bruk av medisiner som hindrer/demper selve allergireaksjonen med forebyggende bruk. Annen bruk av medisiner er rettet mot selve symptomene. De blir omta...
Vis hensyn!
Gjennom den åpne rådgivningstelefonen som professor Kjell Aas har hatt på Voksentoppen universitetsklinikk for astma og allergi, kommer det hyppig forespørsler om  dette. Spørsmålene har kommet fra...
Behandling av allergier og annen overfølsomhet
Behandlingen av all overfølsomhet går først og fremst å prøve å ta ondet ved roten, og det betyr å gjøre så godt en kan for å unngå det en er overfølsom for. Det er mange medisiner som hjelper godt...
Alternativ behandling? Virker det?
Det er gjennomført en del forskning på effekten på bl.a. astma og høysnue av ulike alternative behandlingsmetoder, og publikasjonene om dette er vurdert ut fra vanlige vitenskapelige kriterier. Mye...
Klinisk utprøving og placeboeffekt
I skolemedisinsk forskning er det gjennomført og gjennomføres placebokontrollerte undersøkelser. Det betyr at noen av pasientene får placebo isteden for aktiv medisin.  I klinisk forskning må det...
Behandling av allergisk sjokk og kuldesjokk
Førstehjelp! Ambulanse (tlf 113) eller nærmeste lege skal tilkalles så snart en har hendene fri etter førstehjelpsbehandlingen.   Adrenalin - hvis tilgjengelig! Mange som har så uttalt allergi at d...
Kommunikasjon hos legen
Før eller senere blir det nødvendig å snakke med en lege enten for deg selv eller på vegne av et barn eller pårørende. Da gjelder det at samtalen fungerer, men det hender at det slår feil. I...
Råd fra uvitende
Er det noe som virkelig kan plage og skade mennesker med vanskelige sykdommer, så er det mange av  de rådene som kommer fra kunnskapssvake amatørpsykologer og amatørhelbredere. Aller verst er ofte ...
Luftveiene
Et voksent menneske i noenlunde ro bruker 1 liter luft pr minutt, 12-15 m 3 luft i døgnet. Det tilsvarer 12-15 kilo luft i døgnet!). Barn har mindre lungevolum enn voksne, men er ofte mye mer fysis...
Luftrør, bronkier og lunger
Fra strupehodet (larynx) fortsetter luftrøret (trakea) nedover til det deler seg i de to hovedbronkier som forgrener seg til henholdsvis høyre og venstre lungehalvdel. Foto: colourbox.com Bronkiene...
Forente luftveier
Sykdom i nesen har ofte konsekvenser for de nedre luftveiene. Allergisk rhinitt og astma med allergi som en viktig årsak finnes ofte sammen, og det gjør også hyperreaktivitet i nese og bronkier. En...
Er det overfølsomhet eller noe annet?
Betydningen av allergi og eventuell annen overfølsomhet i luftveiene bør vurderes særlig ved kroniske eller stadig tilbakevendendE tilfeller av: snue og tett nese (rhinitter) luftveisinfeksjoner...
Forberedelser til pollensesongen
For de mange som plages av høysnue ( allergisk rhinokonjunktivitt ) er det fordelaktig at vinteren har vært lang. I år har spredningen av pollen fra or og hassel vært beskjeden til slutten av mars...
Allergisk nesereaskjon (rhinitt)
Allergisk rhinitt er en meget vanlig sykdom som forekommer hos over 20 % i den voksne befolkningen og over 15 % hos barn og unge. I tallene for voksne inngår nok også ikke-allergisk rhinitt, for fo...
Forebygging av høysnue
Barn med atopisk disposisjon som blir født tidlig på våren, har økt risiko for å få allergi mot bjørkepollen. De som blir født andre tider på året, har økt risiko for andre allergier. Dette taler...
Pollen kommer inn!
Pollen fra vindbestøvede planter og rakletrær gir mange plager med høysnue og / eller pollenastma I Norge begynner sesongen allerede i februar / mars, avhengig av bosted Det kan komme mye pollen in...
Pollen som er aktuelle ved høysnue
Pollen (blomsterstøv) Vindbestøvede planter har lette pollen som kan drive langt av sted med vinden. For at et og annet pollenkorn skal treffe den riktige blomsten, sender de vindbestøvede plantene...
Pollenallergener kommer gjennom filtre
Selv ventilasjonsfiltre med høy kvalitet fjerner ikke pollen- problemer inne. Forskere fra Universitetet i Gävle har testet hvor effektivt de beste ventilasjonsfiltre (F7 og F9) samler bjørkepollen...
Pollenkalender og pollenvarsel
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) har en god brosjyre om pollen og pollenallergi med en oversiktlig pollenkalender som angir funnene for or, hassel, Salxi (selje, pil og vier) bjørk, gress og...
Antihistaminer: Forebyggende allergimedisin
Antihistaminer bør gis i i forkant av allergireaksjonen . Slik kan de populariserende sammenliknes med bruk av “barnesikringer” for å blokkere stikkontakter. De første preparatene hadde mange...
Høysnue (høyfeber)
Symptomer Sykdomsforløpet er så typisk at diagnosen stilles lett med hjelp av sykehistorien alene evt supplert med en enkel undersøkelse hos fastlegen. Typisk er uttalt kløe og en del stikninger i...
Kryssreaksjoner for pollen
De samme proteinene med allergenaktivitet kan finnes i andre pollensorter og i frukt og grønnsaker. Mange med  pollenallergi har derfor IgE antistoffer også mot slik mat, dvs. såkalt kryssallergi. ...
Medisiner mot høysnue og annen allergisk rhinitt
I aktive perioder kan det også lindre godt med neseskyllinger med fysiologisk saltvann. Nesedråper mot nesetetthet kan brukes noen dager av gangen. Overdreven bruk kan gi slimhinneirritasjon i...
Neseplager?
Nesen er inngangsporten til luftveien (bortsett fra ved munnpusting). I nesen renses lufta for det aller meste av grove partikler og en del fine partikler, der varmes lufta og den tilføres litt...
Annen allergisk rhinitt, «helårsrhinitt»
De vanligste årsakene er allergi mot dyr og/eller husstøvmidd. Muggsoppallergi er av mindre betydning for nesen. Uttrykket «helårsrhinitt» er ofte misvisende fordi mange pasienter kan være fri for...
Ikke-allergisk rhinitt (vasomotorisk rhinitt)
Neseplager uten allergi, såkalt ikke-allergisk rhinitt finnes i alle grader fra nesten normal neseslimhinne til et bilde som minner om kronisk allergisk rhinitt (helårs-rhinitt). Vasomotorisk ...
Heshet, larynksødem
Heshet kan ha mange årsaker. Vanligst er en virusinfeksjon (forkjølelse). Allergiske reaksjoner i de øvre luftveier kan gi heshet (særlig om morgenen)  fordi sekret siver ned på stemmebåndene fra...
Allergisk lungebetennelse
Dette er en sjelden lungesykdom, men forekommer blant annet hos gårdbrukere og arbeidsfolk i kornproduksjon. Det er en allergisk betennelse (inflammasjon) som har mye til felles med infeksjonsutløs...
Øynenes overfølsomhetsreaksjoner
Øynene, konjunktivitter. Det kan være vanskelig å skjelne mellom en allergi i øynene, irritasjonog infeksjon. Lette infeksjonskonjunktivitter er ganske vanlige. Ved infeksjon begynner plagene...
Astma- og allergilitteratur
Allergi- og astmalitteratur Skår 1-4 angir hvilken vitenskapelig kvalitet vedkommende publikasjon har etter Kjell Aas's vurdering. Slik skår er ikke angitt for Aas's egne publikasjoner skår 1 = meg...
Serumsyke. Immunkomplekssykdom
Før sulfa og antibiotika ble oppfunnet for bruk mot infeksjoner, ble det ofte brukt serum ved en rekke sykdommer. Slike serum ble fresmtillet ved at infeksjonsbakterier ble sprøytet inn på dyr (for...