Inneklima

145 treff i kategorien
111 artikler
34 spørsmål & svar
Muggsoppallergi
En lang rekke forskjellige muggsopparter hører med til vårt naturlige, skjulte miljø både ute og inne. De finnes nesten over alt i naturen så lenge det ikke er frost. I frostperioder er de i en...
Muggsopp og sykdom
Muggsopper ute Muggsopper er viktige i naturen. De har eksistert "fra tidenes morgen", og forskjellig slag av dem finnes nesten over alt. Der det er frost, ligger de i dvale. Så snart det tiner,...
Muggsoppvekst inne, forskningsfunn og feiltolkninger
Mot slutten av 2010 kom det misvisende oppslag om ny muggsoppforskning både i aviser, fagtidskrifter som VVS, på nettsiden til forskning.no og i Helsebiblioteket. som alle bærer preg av...
Oppvarmet støv kan være særlig helseskadelig
Oppvarming av støv fører til frigivelse av små partikler og flyktige stoffer allerede ved temperaturer som ovner og lamper gir. Tester som er utført i cellekulturer i et nytt (2004) norsk...
Tiltak mot husstøvmidd
  Unngå yngleplasser for midd (dvs  ikke teppegulv, ikke stoppede møbler eller unødvendige tekstiler, ikke støvsamlere). God ventilasjon med lav luftfuktighet i soverom. Middsikkert sengetøy...
Klima og vær for eksem
Temperatur og værforhold gjennom hele året er slik at du kan være mye ute og har det komfortabelt og trives inne uten å bruke for mye og tette klær og hus. Da må du langt vekk fra Norge, for eksemp...
Fuktskader like farlig som passiv røyking
(Aftenposten 16. oktober 2003, journalist Frode Pedersen). "Barn lider like mye av fuktig og dårlig inneklima, som av passiv røyking, viser en undersøkelse . Lidelser. Det er dr. ing. Leif ie som...
Miljøhemming. Forekomst av ulike ytringsformer
Det finnes ingen vitenskapelig oversikt over forekomst av miljøhemming i Norge, men noen spredte undersøkelser er gjort internasjonalt. En av de mest solide er gjennomført i Kalifornia for vel 10 å...
Betegnelser og ordbruk
Allergi er bare én av flere former for overfølsomhet, der overfølsomhet er den overordnede, sammenfattende betegnelsen. Det defineres vitenskapelig slik: ” Overfølsomhet gir objektivt reproduserbar...
Arbeidsmiljø for ansatte med miljøhemming
Anslagsvis 10 % av voksne har astma, og omtrent 30 % har en eller flere allergier eller annen overømfintlighet. Utslagene kan være svært forskjellige og opptrer i ulik og varierende grad.  For mang...
Allergiforebygging Del I. Flere tiltak som kanskje kan hjelpe. Generelt
Dette er Første del i en serie om forebygging som fortsetter med følgende dokumenter:   Allergiforebygging Del II , Allergiforebygging Del III Allergiforebygging Del IV Astmaforebygging Del I...
Allergiforebygging del II. Tiltak som kanskje kan hjelpe noen. Inneklima og uteluft
Her er fortsettelsen av dokumentet   Allergiforebygging. Flere tiltak Del I som bør leses først Allergeneksponering Konklusjon: Der det  foreligger sannsynlig eller mulig genetisk disposisjon for...
Muggsopper
Muggsopper og fukt Muggsopper finnes i rikelige mengder i naturen med enorme mengder sporer ("muggsoppfrø") i uteluft så lenge det ikke er frost. Med uteluften kommer sporene inn i bygningene....
Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma, allergi og inneklimaplager
Regjeringen lanserer i dag – på verdens astmadag - en nasjonal strategiplan for forebygging av astma, allergi og inneklimaplager 2008 - 2012. I den anledning har Norges Astma- og Allergiforbund sen...
Mye (løfterikt?) godsnakk i Stortinget om barneastma
Stortingsrepresentantene kan sende interpellasjoner til statsministeren eller statsrådene via Stortingets president, disse skal som hovedregel besvares i Stortinget innen en måned. Interpellasjonen...
Primærforebygging av astma - del II
Dette er fortsettelsen av  Astmaforebygging Del I   som bør leses først. Mens del I inneholder viktig innledende informasjon og omtaler særlig forebygging gjennom tiltak mot atopisk allergi, omtale...
Inneklima og astma
Oppholdsteder gjennom livet i Norge (gjennomsnitt fram til pensjonsalder). Ute (blått), soverom (fiolett), stue o.l. og kjøkken (rødstripet), skoler og jobb (gult) og diverse annet inne inkludert...
Inneklima og astma
De fleste mennesker er inne 85-90 prosent av tiden. Selv om luftforurensninger i luften ute kan være viktige, så er innemiljø,  inneklima  og inneluften enda viktigere. Luften inne er også som ofte...
Luftforurensninger og astma
Det er vist sammenhenger mellom anfall av astma og luftforurensninger ute, men det er mye som taler for at luftforurensninger inne og forhold ved inneklima kan være en meget viktig årsak til økning...
Allergi og allergeneksponering ved astma
Atopisk allergi er en klar risikofaktor ved astma, men astma er ikke en allergisk sykdom. Mange bruker uttrykket " allergisk astma ", men det ville nok vært riktigere heller å snakke om " astma med...
Inneklimaet er viktigst
    (ill.: K.Aas©) Oppholdsteder gjennom livet i Norge (gjennomsnitt fram til pensjonsalder). Ute (lyseblått), soverom (blåfiolett), stue o.l. og kjøkken (rødstripet), skoler og jobb (gult) og...
Nettside om Bygg og helse
Bygg for overfølsomme brukere Norges Astma og Allergiforbund har en egne side om Bygg og helse . I innledningen der står det at dette gjelder: Universell utforming av bygg for personer med astma,...
Fukt. Bilder /eksempler på fukt
Hus i Norge utsettes for mye nedbør. Mange tåler ikke fuktbelastningen        (Foto K. Aas©) Store mengder snø på taket og snøfonner inn mot ytterpanel og mur. Istapper er et varsel om varmelekkasj...
Stadig flere kjemiske forbindelser pustes inn
Denne nettsiden har gjentatte ganger og i flere sammenhenger uttrykt bekymring for hva vi utsetter barn for av unødvendige og uønskede kjemiske forbindelser. Familier som er  skadet av miljøkjemi  ...
Forbud mot parfyme?
Likestillingsombudets syn på forbud mot parfyme Parymebruk skaper mange  problemer .  (Ill.K.Aas©) Fare! Parfymegasser! Mange som reagerer med sykdom ved eksponering for parfyme, ønsker forbud mot...
Passivbygg blir standard for nye bygg. Helserisiko!
En  pressemelding fra regjeringen   11. mars 2010 understreker at alle nye bygg skal ha såkalt passivhusstandard innen 2020. I følge en  ny undersøkelse og  rapport fra Multiconsult/Sintef Byggfors...
Luftfuktighet inne anno 2012
Hva er luftfuktighet? Luftfuktighet er et mål på hvor mye vanndamp det er i luften. Det angis vanligvis som relativ luftfuktighet i prosent (RF%) i forhold til det maksimale (RF 100%) som luften ka...
Luftrensere og helse
Dette er fortsettelsen av dokumentet: Luftrensere anno 2012. Del 2 om  forskjellige typer luftrensere . Det er lurt å lese den delen først. Hensikten med luftrensere er å fjerne mest mulig av...
Luftrensere. Forskjellige typer
Luftrenseres rensemåte og renseeffekt Partikkelrensing Partikler i luften (svevestøv)  i inneluft er en egen type luftforurensning. Det er så mye av dem at de har stor betydning for en rekke uønske...
Trafikkforurensninger og astma og/eller allergi
En omfattende undersøkelse i Tyskland (Morgenstern et al 2008) har bekreftet at bosted nær sterkt trafikkerte gater og veier gir økt risiko for utvikling av astma og /eller atopisk allergi.  Det ve...
Teppegulv anno 2012
* Teppegulv representerer en betydelig risiko for forurensning av inneluft * Helserisiko: slimhinneirritasjon, hoste, tett nese, såre øyne, inneklimasyke, allergi, astma, eksem. * Ganske nye tepper...
Innemiljømerking. Inneklimagaranti
Med  nye forskrifter om energiøkonomisering , bedre isolerte og dermed tettere bygninger  øker risiko for dårlig  kvalitet på inneluften og dårligere helse med  øking av astma og andre inneklimarel...
Katte- og hundeutstilling i offentlig hall
Idrettshaller for barn og unge som benyttes til katt- og hundeutstilling skaper ofte problemer for mange med allergier som da må holde seg unna hallene etter slike utstillinger. Katteallergener hør...
Overfølsomhet for malinglukt
  Mange med astma og hyperreaktivitet (overirritable luftveier) blir verre av fersk malinglukt   (avgassing).   De fleste malingstyper er komplisert sammensatte kjemiske blandinger . Noen – med og...
Barns kjemiske hverdag. Viktig brosjyre!
Miljødirektoratet har utgitt brosjyren  Barns kjemiske hverdag . Den en tilgjengelig på norsk (bokmål og nynorsk), engelsk, arabisk, somali og urdu. Bakgrunnen er som Miljødirektoratet skriver: Bar...
God luft inne?
De fleste av oss  oppholder oss innendørs omtrent 90% av hele livet. Derfor er det inneluften som betyr aller mest for helsen. Det er omtalt Nå har EPA (United States Environmental Protection Agenc...
Ozon og andre oksidanter
Det er mange som synes å tro at ozon (O 3 ) er et uskyldig kjemisk stoff. I realiteten er det  uttalt reaktivt og potensielt skadelig i mange sammenhenger.  Oksidasjon  med ozon eller andre midler...
Lukt og helse
Lukt fra ulike kilder     Lukt betyr forekomst i luften av kjemiske stoffer som fri gass eller på svevestøv.  Luktesansen er meget mer følsom enn noe måleinstrument. Mangel på lukt betyr ikke at...
Planter og inneklima
Mange spør om grønne planter inne hjelper på inneklimaet. Det er kommet noen oppslag i media om at "planter forbedrer innemiljøet" ( se f.eks. Norsk VVS nr 10/2000 s. 28-31). Det vises til at...
Luftrenser
Luftrensere er oppskrytt (av selgerne), men kan være til hjelp for noen få. Gode luftrensere med HEPA-filter kan rense inneluft for ca 75 % av grovt støv og ca 50% av finfraksjon av støv når de...
Pollen kommer inn. Skaff et fristed inne!
Pollen fra vindbestøvede planter og rakletrær gir mange plager med høysnue og / eller pollenastma. I Norge begynner sesongen allerede i februar / mars, avhengig av bosted. Det kan komme mye pollen...
Støvsugere
Svevestøv er som bittesmå glidefly, hangglidere og paraglidere lastet med kjemiske stoffer og/eller allergener. Svevestøvet kommer delvis utenfra, men mest fra kilder innendørs og aller mest fra...
Ventilasjon. Luftskifte.
Dårlig inneluft kan fremkalle og forverre rhinit og astma gjennom forskjellige mekanismer og ikke minst ved hyperreaktivitet. Det er derfor viktig at boliger og andre bygninger har tilstrekkelig...
Inneklimaet er viktigst
(ill.: K.Aas©) Oppholdsteder gjennom livet i Norge (gjennomsnitt fram til pensjonsalder). Ute (lyseblått), soverom (blåfiolett), stue o.l. og kjøkken (rødstripet), skoler og jobb (gult) og diverse...
Heksesot kan forklares og forebygges
Heksesot opptrer aller mest i nye boliger og i boliger som nylig er pusset opp. Det ser utrivelig ut, men er  neppe helseskadelig i følge Folkehelseinstituttet . Gjennom kjemiske analyser,...
Radon
Radon er en radioaktiv edelgass som kan gi lungekreft. Radon ("radondøtre") dannes ved nedbrytning av naturlige radioaktive stoffer som kan finnes over alt i grunnen under oss. I Norge er det mange...
Ultrafine, helseskadelige partikler fra trafikken utenfor
En ny norsk undersøkelse omtalt på  nettsiden til forskning.no  har vist at innelufta i en leilighet ved en sterkt trafikkert gate var ”full av ultrafine partikler i svevestøvet. De klart største...
Dyr i familien - og risiko for allergi eller astma?
Allergier øker, og astma øker så mye i vår tid at  svært mange av oss bør tenke gjennom om vi selv eller barna våre kan bli rammet. Nye tilfeller av atopisk allergi og/eller astma bryter frem i man...
Renhold og rengjøring ved luftveisallergi
Luftveisallergier rammer mange. Reaksjon i nesen (allergisk rhinitt) er hyppigst, og noen får samtidig allergiske plager i øynene. Mange får også astma. Tilsvarende reaksjoner uten allergi...
Bok om skadesanering i bolighus etter brann- og fuktskader: Forsikringsproblemer
Bok om  Skadesanering i bolighus etter brann- og fuktskader 2005: Forsikringsproblemer for sårbare beboere. Helseorienterte, bygningstekniske og juridiske aspekter (ISBN 82-300-0173-1). Boken er av...
Godt innemiljø hjemme?
De fleste av oss er inne ca 90% av tiden, så innemiljøet er viktig for helse, livskraft, trivsel og tiltaksevne Boligen er aller viktigst. Der oppholder vi oss det meste av tiden Mange norske bolig...
Juleforberedelser. Vis omtanke!
Julen nærmer seg, og det er mye å tenke på.  Familie og venner skal samles til hyggelig samvær.  Det gjelder å forberede dette slik at det blir hyggelig og godt også for dem som er allergiske, har...
Tiltak mot muggsopper
Muggsopper har eksistert «fra tidenes morgen», og forskjellig slag av dem finnes nesten over alt. Er  det frost, ligger de i dvale. Så snart det tiner, livner muggsoppene til. De vokser og sprer se...
Påvisning og måling av muggsopper
Det aller enkleste og billigste er å bruke luktesansen og øynene. Kommer du inn fra frisk luft og kjenner mugglukt, så har du påvist forekomst av uakseptabel vekst av muggsopper ett eller annet ste...
Fuktbelastning og fuktskade
Fukt kan fort komme til å skade både bygninger og menneskene som bruker dem. Se hvorfor fukt? Fuktskader kan forebygges med omtanke i alle ledd av byggeprosess, drift, vedlikehold  og bruk av et...
Malingtyper
I fargehandler gis det ofte mange gode råd om valg av malingtype, men en skal ikke forvente at ekspeditørene vet nok om  maling og helse . Du kan be om å få datablad (på norsk) fra leverandøren....
Maling og helse
Maling kan gi fra seg atskillige kjemiske stoffer til luften (avgasser, emitterer) under og like etter påføring. Mange malinger avgasser også i relativt lang tid etter at de er tørket, aller mest d...
Planter
  Det er i alt vesentlig vindbestøvede planter som gir allergi. Blomsterduft (blomsterparfyme) virker ofte som irritant og utløser nese- eller astmabesvær (på grunn av hyperreaktivitet). Noen plant...
Oppvarming
Innetemperaturen i oppholdsrom bør være 18 -22 o  C avhengig av  aktivitetsnivå og bekledning.  Nattetemperatur bør senkes til ca 15 o  C eller litt lavere i soverom avhengig av brukernes behov.  D...
Temperatur inne
Temperaturen i oppholdsrom er viktig for helse, trivsel og funksjon. Vi er forskjellige i hva vi oppfatter som behagelig temperatur (komforttemperatur).  Den lufttemperaturen som oppleves som god, ...
Undersøkelse og målinger av inneklima
Mange spør  om det er noe i hjemmet, på jobben eller i andre bygg som de selv eller barna blir syke av. Hvordan kan vi finne ut om det er noe galt hjemme hos oss? Kan vi få det målt? Mange ulike...
Renhold
Støv er bittesmå glidefly, hangglidere eller paraglidere lastet med kjemiske stoffer som kan komme helt inn i oss. Svevestøv pustes inn og kan bety mye for helse eller sykdom. Renhold er derfor et...
Støv og svevestøv
Før boligserien tar opp temaet renhold, skal vi derfor skrive om støv. Først en kort oppsummering: * Støv som kommer i kontakt med hud og slimhinner kan virke helseskadelig. * Det er særlig svevest...
Ventilasjonstyper
Det vanligste i bolighus er naturlig ventilasjon med tillegg av mekanisk avtrekk for kjøkken og – kanskje – våtrom.  Dette gir tilstrekkelig luftskifte hvis det brukes riktig. Det er avhengig også ...
Fuktskader, astma og andre helseskader
Etter kritisk vurdering av vitenskapelig litteratur er konklusjonene at det foreligger solide indisier på at fuktskader kan bidra til astma, atopisk allergi, økt infeksjonstendens i luftveiene og...
Luftskifte. Ventilasjon
I rom der det oppholder seg mennesker, skal luftskiftet  uansett vind- og værforhold   være slik at det alltid er nok frikluft gasser (fri kjemi) fjernes, svevestøv reduseres, kondens og annen fukt...
Spesielt uønskede forurensninger inne
Ofte er det kombinasjonen av flere ulike forurensninger inne som skaper dårlig luft og kan være skadelig. Det er imidlertid noen som er spesielt helseskadelige i seg selv, og som vi derfor må vie...
Forurensninger inne
   Inneluft er betydelig mer forurenset av kjemi enn uteluft. Inne omgir vi oss med og puster inn et stort antall kjemiske stoffer, dels i gassform og dels i partikler eller båret som last på støv....
Normer, grenseverdier (boligserie)
Myndighetene har fastsatt normer for inneluftkvalitet. Slike offentlige normer gjelder bygg som brukes av publikum, men gjelder ikke boliger. For boliger kan de imidlertid fungere som en rettesnor....
Fuktskade. Funn og forurensninger.
Det anbefales alle å være på vakt mot fukt. Dette er noe av det viktigste ved valg av ny bolig. Dreier det seg om kjøp eller et langvarig leieforhold, er det lurt å få en kyndig fagperson til å...
Fukt inne betyr risiko
I akseptabel vitenskapelig litteratur finnes en rekke indisier på sammenhenger mellom fukt i bygninger og forekomst av astma, allergier og inneklimarelaterte plager som hodepine og unormal tretthet...
Fukt! Hvorfor? (Boligserie)
Fukt og fuktskader kan ha mange årsaker. Svært ofte skyldes det feil som opptrer i byggeprosessen, men også feil drift og bruk kan føre til fuktskader. Gamle bygårder kan være særlig utsatt.   Fukt...
Materialvalg (Boligserien)
Materialer i bygget, i installasjoner og skap, møbler etc. kan forurense innemiljøet med partikler (støv) og gasser (àemisjon).  Overflatebehandling og vedlikehold kan også bidra til forurensning a...
Barneværelset (Boligserien)
I en norsk undersøkelse der barns boligmiljø ble undersøkt, fant forskerne at barneværelset ofte var det som hadde aller verst inneklima (1). Det var særlig dårlig tilrettelagt for renhold,...
Valg av bolig
Valg av bosted og bolig kan bli avgjørende for helse og mange forhold i livet – og ofte aller mest for barn. Mange viktige forhold må tas med i vurderingen. Siktemålet må være at boligen skal...
Boligserie
Boligen din er viktig for helsen din  - og særlig for barns helse. Vi oppholder oss  inne i boligen det aller meste av livet vårt. Boligen bør være hyggelig, trivelig, pen, praktisk, trygg – og sun...
Radon i barnehagen?
Radon er en radioaktiv edelgass som kan gi lungekreft. Radon ("radondøtre") dannes ved nedbrytning av naturlige radioaktive stoffer som kan finnes over alt i grunnen under oss. I Norge er det mange...
Parfymefri barnehage - et skritt på veien.
Det er velkjent at mange med astma har hyperreaktive (overirritable) luftveier slik at de blir syke av sånt som lukter parfyme og andre duftstoffer (som blomsterduft, malinglukt m.v.). I spesialbar...
Helse, miljø og trivsel i barnehagen. Veileder
Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn ( NFBIB )  har i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Sosial- og helsedirektoratet utarbeidet en  veileder om Helse, miljø og trivsel i barnehagen . ...
Allergi mot dyr i barnehage og skole.
Allergi mot dyr er en vanlig  årsak til plager og sykdom hos  både barn og voksne. Slik allergi hører til de hissigste så det skal veldig lite til for å utløse sykdom.  Derfor frarådes  dyrehold...
Mat i barnehagen
  I barnehagen må barna få mat. Barnehagen sørger for å gi barna sunn og riktig mat. Mange barn er imidlertid allergiske mot en eller flere matvarer eller har andre former for  intoleranse for mat....
Naturbarnehage
Barnehage i naturen Det er herlig å oppleve naturbarnehager i funksjon. De gledesfylte aktivitetene i skog og mark og alle de små og store oppdagelsene som barna gjør der, skaper nok mange...
Materialer for barna
Materialer til forming og lek Mennesket er kreativt. Barn er særlig kreative. Det å lage noe, å skape noe gir en egen glede og tilfredsstillelse. Det er også en viktig læringsprosess og fint for et...
Uteområdet for barnehagen. Sjekkliste
Uteområdet. Uteareal Inngangsparti Uteområdet og inngangspartiet kan spille en stor rolle for kvaliteten av innemiljøet/inneklimaet. Luftkvaliteten Forurensninger fra nærliggende forurensningskilde...
Godt innemiljø i barnehagen
* En barnehage er god bare hvis personalet er godt og innemiljøet er godt. * Er innemiljøet dårlig, er barnehagen dårlig! * Kvaliteten på innemiljøet avhenger av beliggenhet, utforming og kvalitet...
Klager og saksgang for klager
Hvis foreldre opplever at forhold i barnehagen er klanderverdige  for barn eller spesielt for deres eget barn, skal dette i første omgang tas opp med barnehagens leder. Hvis det dreier seg om...
Barnehageloven, forskrifter, veiledninger
Klare krav og gode råd! Personalet i barnehagen må forholde seg til en rekke lover, forskrifter og vedtekter. For foreldre kan det være godt å vite litt om dette. Her i barnehageserien omtales noen...
Trygg barnehage
Sjekkliste Skriv den ut og ta en runde for å sjekke barnehagen din!  Du kan også krysse av på skjermen, men da må du ta en direkte utskrift (ikke bruk utskriftsvennlig versjon). For å skrive ut med...
Rammeplan for barnehager
Det er utarbeidet et omfattende dokument  " Rammeplan for barnehagen". Den sies å  fungere som en slags "bibel" for barnehagene. Den inneholder mye til ettertanke. Se Rammeplanen for barnehagen   (...
Magesjau (farang) i barnehagen
Mage- og tarminfeksjoner i barnehagen Dette er infeksjoner som kan skape store problemer hos barnehagebarn og i barnehagen. Om sommeren er det gjerne både virus- og bakteriesmitte (Salmonella) som...
Barnehagen og infeksjoner
Alle småbarn må gjennom en god del infeksjoner og særlig i luftveiene ("forkjølelser").  Mange blir smittet i barnehagen. Dårlig inneklima  i barnehagen øker risiko for smitte mellom barna, men sel...
Utfordringer i barnehagen
Der er det barn med forskjellige personligheter, som skal utvikle seg i forskjellige retninger. Der er barn som er for passive og som skal aktiveres, og barn som er for aktive eller utagerende, og...
BARNEHAGESERIE
Barnehager er viktige både for barna selv, for familien og samfunnet. I en bok om barn med allergi, astma, eksem1/står det (side 11) "Barnehagen er en barnesak + en familiesak + en kvinnesak + en...
Uteluft og luftforurensninger
Luften vi puster inn er mer eller mindre forurenset. Frisk uteluft inneholder :   21 % oksygen (O 2  - også kalt dioksygen) 78 % nitrogen (N) 0,03 % kulldioksid (CO2) ozon (O 3 ), bakkenært,...
Støvmaske
Svevestøv i luften? Bruk støvmaske! Astma, KOLS og andre lungesykdommer kan bli atskillig verre når det er mye støv i luften. Det gjelder særlig i noen byer og tettsteder med mye luftforurensninger...
Ny FN – konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne – og miljøhemming.
Norge og en rekke andre land har undertegnet den nye konvensjonen: Convention on the rights of persons with disabilities.  Konvensjonen  bygger på FN’s erklæring om   menneskerettighete r . Det...
Juletid. RISIKO!
Julen nærmer seg, og det er mye å tenke på.  Familie og venner skal samles til hyggelig samvær. Det gjelder å forberede dette slik at det blir hyggelig og godt også for dem som er allergiske, har...
Veiledning for bedre miljø på skolen. Elevbrosjyre
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skiler har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for elevene i skolen. Denne veilederen skal fremme enhetlig tolkning ...
Nytt dansk nettsted om astma og allergi i skolen.
Det danske astma-og allergiforbundet har åpnet en egen nettside:  Astma-allergi i skolen   / med mye nyttig informasjon både for skoler, foresatte og elevene. Anbefales! (Sist oppdatert 13.april...
Skolens inneklima anno 2012. Del 4: Integrering av elever med miljøhemming
Dette er fortsettelse av  Skolens inneklima anno 2012  Del 3 Spesielle hensyn og utfordringer . Du bør først lese  Del 1    og fortsette med Del 2 og Del 3. I dokumentet Skolenes inneklima anno 201...
Skolenes inneklima anno 2012. Del 3 Spesielle hensyn og utfordringer
Dette er en fortsettelse av Skolenes inneklima anno 2012 .   Del 1   som bør leses først og deretter  Del 2 . Dokumentet vil nødvendigvis inneholde mange lenker. Det anbefales å lese gjennom det he...
Skoler kan gjøres tilgjengelig også for barn med uttalt dyreallergi.
En artikkel i det norsksvenske legetidsskriftet Allergi i  Praksis nr 4, 2007:  ” Fungerande allergianpasning i skolmiljø ” omtaler tre barn med uttalt kattallergi. Allergien betydde en slik...
Spørreskjema for skoler
Skjemaet er opprinnelig lagd i  http://www.inneklima.com/ . Det er fritt å bruke dette  spørreskjemaet bare det opplyses om  kilden (gjerne lenken hit) Det kan hentes opp ved å klikke på  Hele...
Skolemiljø og elevenes rettigheter
Elevenes `"arbeidsmiljølov" - bruk den. I Opplæringsloven står det klart og tydelig i " Kapittel 9a: Elevane sitt skolemiljø", og i veilederen til den: "§ 9a-1. Generelle krav  Alle elevar i...
Allergi eller astma og skolestart
Helt fra 6-års alder og i mange år videre må barn sitte innendørs på skolen i mange timer hver dag. Det stiller krav til inneklimaet.  Viktig for alle barn Tilrettelegging av dette er av stor...
La barn utsettes minst mulig for parfyme
Mange foreldre har henvendt seg til denne nettsiden og til www.inneklima.com med fortvilelse og hjelpeløshet over at barna deres stadig utsettes for parfymedunster som ofte gjør dem syke. Foreldre...
Forsømte sykdommer med miljøhemming, men uten diagnose
Kjemisk miljøintoleranse, idiopatisk miljøintoleranse (IEI), multippel kjemisk overfølsomhet (MCS) og inneklimaplager (”inneklimasykdom”) er sykdommer med mer eller mindre  miljøhemming . Årsakene ...
Inneklimasyke, en slags overfølsomhet
Hvorfor syk av inneklimaet? Et godt innemiljø er alltid sunnere enn et dårlig Et dårlig inneklima kan forårsake og forverre sykdommer og plager Vi puster inn i oss for mye av usunne  kjemiske stoff...
Inneklima og sykdommer
Mange tilfeller av allergi og annen overfølsomhet dreier seg om ulike grader av MILJØHEMMING, som er den aller hyppigste form for funksjonshemming. Miljøforhold ute og særlig inne kan imidlertid og...
Luftveiene
Et voksent menneske i noenlunde ro bruker 1 liter luft pr minutt, 12-15 m 3 luft i døgnet. Det tilsvarer 12-15 kilo luft i døgnet!). Barn har mindre lungevolum enn voksne, men er ofte mye mer fysis...
Pollen kommer inn!
Pollen fra vindbestøvede planter og rakletrær gir mange plager med høysnue og / eller pollenastma I Norge begynner sesongen allerede i februar / mars, avhengig av bosted Det kan komme mye pollen in...