Overfølsomhet

125 treff i kategorien
89 artikler
36 spørsmål & svar
Irritanter som kan utløse sykdom
Ved  hyperreaktivitet  kan et stort antall luftforurensninger  virke som irritanter i konsentrasjoner langt under det  som andre mennesker reagerer på¨, og slik er det også for kald luft. En lang...
Celler og hjelpestoffer
Spesifikk kjemisk overfølsomhet Denne typen av overfølsomhet er omdiskutert både hva angår betegnelse, klinisk betydning og mekanismer. Mange bruker bare betegnelsen “intoleranse”.  En “intoleranse...
Noen biokjemiske feil
Spesifikk kjemisk overfølsomhet Dette er en form for overfølsomhet som kan ha ulike biokjemiske årsaker, Her drøftes to teorier som bygger på kunnskaper om enzymer og reseptorer. Cellemembraner er...
Intoleranse for acetylsalisylsyre
Overfølsomhet for acetylsalisylsyre finnes som årsak til  astma   i 3-4 % av astmatilfellene. Denne overfølsomheten fører av og til til alvorlige sjokkreaksjoner ( anafylaksi , anafylaktoide...
Øl, vin, brennevin
Øl, viner og brenneviner er langt fra så rene som mange tror. Mange av dem er tilsatt en lang rekke ekstra smaksstoffer fra urter mm. Dermed er også grunnlaget lagt for at en og annen med spesielle...
Tilsetningsstoffer (E-stoffer) og intoleranser
Ganske mange er bekymret for tilsetningsstoffer (E-stoffer) i maten. Mat som inneholder mange tilsetningsstoffer oppfattes som «kunstig».  Det går også mange rykter og myter om tilsetningsstoffer....
Kuldeintoleranse. Fysikalsk urtikaria
Kuldeelveblest, kuldesjokk  er her uthevet fordi det er så vanlig i Norge, og kan ha særlig stor betydning for den enkelte. Sikre tall for forekomst av kuldeelveblest i Norge mangler, men inntrykke...
Ulike former for overfølsomhet
Her følger innledningsvis en kort  beskrivelser av de viktigste kjente typene av overfølsomhet. Mer detaljert omtale finner du ved å bruke de angitte lenkene  Allergi Det kjempeorkesteret av celler...
Allergispesialitet
Endelig ser det ut til at også vi i Norge kan få en  spesialitet i faget allergologi.  Det er på tide! Faget allergologi forutsetter basale kunnskaper i  immunologi, miljøkjemi og biokjemisamt...
Miljøhemming. Forekomst av ulike ytringsformer
Det finnes ingen vitenskapelig oversikt over forekomst av miljøhemming i Norge, men noen spredte undersøkelser er gjort internasjonalt. En av de mest solide er gjennomført i Kalifornia for vel 10 å...
Belastning og tålegrense (toleranseterskel)
Kroppslige og psykiske reaksjoner (respons) er avhengig av belastningen (dose) i forhold til hvordan tåleterskelen for akkurat den belastningen er i øyeblikket Vi er forskjellige med ulik...
Parfyme plager 4 av 10 dansker
I en ny dansk undersøkelse  svarer 40% av de spurte at de får plager av parfymelukt (Berlingske 15. mars 2005). Det dreier seg om problemer i luftveiene med nysing, snue  slimhinneirritasjon og...
Ulike former for overfølsomhet
Overfølsomhet (intoleranse) er et samlebegrep for sykelig forhøyet ømfintlighet i ett eller flere av kroppens vev eller organer. Noe av dette kjenner vi til, og setter egne navn på, ellers kaller v...
Vanlige vaksinasjonsprogrammer tåles av de fleste
Dette dokumentet handler om vaksiner mot smittsomme sykdommer og ikke om allergivaksinering ( hyposensibilisering ) som er noe for seg selv. Utvikling av vaksiner mot smittsomme sykdommer er...
Uvitenhet hos leg og lærd
Nesten alle som plages av allergi og / eller annen overfølsomhet (intoleransereaksjoner) kan fortelle om problemer og vansker på grunn av manglende kunnskap både hos helsepersonell og hos folk fles...
El-allergi. El-intoleranse
Mange mennesker hevder at de blir syke av bestemte elektromagnetiske felt og kaller det el-allergi. Dette dreier seg ikke om allergi!  Man bør bruke betegnelser som el-intoleranse eller...
Betegnelser og ordbruk
Allergi er bare én av flere former for overfølsomhet, der overfølsomhet er den overordnede, sammenfattende betegnelsen. Det defineres vitenskapelig slik: ” Overfølsomhet gir objektivt reproduserbar...
Er det farlig? Noen nyttige lenker
Klima- og forurensningsdirektoratet har i samarbeid medMattilsynet og Miljømerking en nettside erdetfarlig.no om kjemiske stoffer i forskjellige produkter. De har en liste over noen av verstingene...
Intoleransereaksjoner, innbilning eller vond virkelighet?
Det hender dessverre ofte at intoleransereaksjoner blir feiloppfattet. Det skjer særlig ofte når det dreier seg om symptomer der det ikke er mulig å bevise årsakssammenhenger med objektive metoder,...
Betinget refleks
Betinget refleks er ikke noen egentlig overfølsomhe.t, men kan virke slik. Det er et naturlig nevrofysiologisk fenomen og ikke «noe psykisk noe╗. Vi har alle erfart på forskjellige måter hvordan...
Kronisk syk av innemiljøet
Andre betegnelser: Multippel kjemisk hypersensitivitetssyndrom , Multiple chemical sensitivity syndrome (MCS),(MCSS)  (Vårt (KA) forslag, henholdsvis: Sannsynlig biokjemisk miljørelatert...
Belastning og tålegrenser
Vanligvis er all den indre kjemien din i balanse, og da er du frisk og opplagt. Fabelaktig, hva? Kommer kjemien ut av balanse, blir du mer eller mindre syk. Kroppslige og psykiske reaksjoner...
Enzymer. Budbringere og lynraske arbeidere
Våre livsfunksjoner avhenger bl.a. av et stort antall enzymer. Det er proteiner med spesielle egenskaper. De virker på andre kjemiske stoffer enten ved å bryte dem ned til mindre enheter, eller ved...
Alt liv er kjemi
Hvert tusendels brøkdel av et sekund virker kanskje hundre tusen ulike kjemiske stoffer inne i deg i innbyrdes medbør og motbør og under stadige påvirkninger utenfra. Vanligvis er all denne kjemien...
Funksjonshemmede kommer oftest bakerst i køen i kommunene
Rapporten «Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006» ble lagt frem 13. juni 2007. Rapporten  er utarbeidet av SINTEF Helse på...
Arbeidsmiljø for ansatte med miljøhemming
Anslagsvis 10 % av voksne har astma, og omtrent 30 % har en eller flere allergier eller annen overømfintlighet. Utslagene kan være svært forskjellige og opptrer i ulik og varierende grad.  For mang...
Hvorfor legen din ikke forstår din overfølsomhet
Til denne nettsiden og www.inneklima.com kommer det mange henvendelser med e-post der avsenderen ber om hjelp eller søker råd fordi fastlegen ikke forstår dem. I noen tilfeller skyldes det...
Miljøkjemi og mat (MILJØKJEMI OG VI, del 3)
Dette er Del 3  av prosjektet Miljøkjemi og vi  som handler mest om samvirker mellom vår egen indre kjemi (biokjemi) og kjemiske stoffer som vi får inn i oss gjennom pusten. Mat og drikke og...
Nettside om Bygg og helse
Bygg for overfølsomme brukere Norges Astma og Allergiforbund har en egne side om Bygg og helse . I innledningen der står det at dette gjelder: Universell utforming av bygg for personer med astma,...
Miljøhemming, en skjult funksjonshemming
Miljøhemming er tilstander med overfølsomhet for noe i miljøet som fører til så uttalt sykdom og plager at miljøet blir utilgjengelig. Den berørte personen kan ikke holde seg frisk og i stand til å...
Forbud mot parfyme?
Likestillingsombudets syn på forbud mot parfyme Parymebruk skaper mange  problemer .  (Ill.K.Aas©) Fare! Parfymegasser! Mange som reagerer med sykdom ved eksponering for parfyme, ønsker forbud mot...
Forskningsgjennombrudd for Kjemisk miljøintoleranse/MCS/IEI?
Multiple chemical sensitivity (MCS) som denne nettsiden helst kaller bredspektret (multippel)  kjemisk miljøintoleranse   er en tilstand med forekomster i forskjellige land mellom 3 og 12 % av...
Overfølsomhet for malinglukt
  Mange med astma og hyperreaktivitet (overirritable luftveier) blir verre av fersk malinglukt   (avgassing).   De fleste malingstyper er komplisert sammensatte kjemiske blandinger . Noen – med og...
Lukt og helse
Lukt fra ulike kilder     Lukt betyr forekomst i luften av kjemiske stoffer som fri gass eller på svevestøv.  Luktesansen er meget mer følsom enn noe måleinstrument. Mangel på lukt betyr ikke at...
Juleforberedelser. Vis omtanke!
Julen nærmer seg, og det er mye å tenke på.  Familie og venner skal samles til hyggelig samvær.  Det gjelder å forberede dette slik at det blir hyggelig og godt også for dem som er allergiske, har...
Parfymefri barnehage - et skritt på veien.
Det er velkjent at mange med astma har hyperreaktive (overirritable) luftveier slik at de blir syke av sånt som lukter parfyme og andre duftstoffer (som blomsterduft, malinglukt m.v.). I spesialbar...
Mat i barnehagen
  I barnehagen må barna få mat. Barnehagen sørger for å gi barna sunn og riktig mat. Mange barn er imidlertid allergiske mot en eller flere matvarer eller har andre former for  intoleranse for mat....
Utfordringer i barnehagen
Der er det barn med forskjellige personligheter, som skal utvikle seg i forskjellige retninger. Der er barn som er for passive og som skal aktiveres, og barn som er for aktive eller utagerende, og...
Vis hensyn! Unngå å lukte av parfyme
Skal du være sammen med noen som har astma eller kjemisk miljøintoleranse/duftintoleranse/MCS i julen?  Pass da på at det ikke lukter parfyme av deg. Det gjelder også bruken av deodorant,...
Syk av tusjpenngass på skolen
En skoleelev  har sendt inn spørsmål pga avgrenset kjemisk miljøintoleranse med reaksjoner på gassbruk i naturfagrommet  i ungdomsskolen, og nå - året etter  på videregående skole - på grunn av at...
Parfymefritt sykehus
Et parfyme-  og duftstoffritt sykehus Miljøhemming er en funksjonshemming som krever tiltak for tilgjengelighet i følge  NOU 2005: 8 .  Personer med astma er blant dem som har begrenset...
Ny FN – konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne – og miljøhemming.
Norge og en rekke andre land har undertegnet den nye konvensjonen: Convention on the rights of persons with disabilities.  Konvensjonen  bygger på FN’s erklæring om   menneskerettighete r . Det...
Forbud mot parfyme!?
Mange mennesker reagerer på parfymelukt. Det gjelder et stort antall med astma og hyperreaktivitet, og kanskje enda flere med ”inneklimasykdom”. Noen blir så dårlig at de føler seg helt slått ut....
Om parfymebruk i det offentlige rom
Jeg har et problem jeg antagelig ikke er alene om. Det er at samme hvor jeg beveger meg i det offentlige rom, så utsettes jeg for alskens parfymelukter. Værre og værre ser det ut til å bli - lukten...
Juletid. RISIKO!
Julen nærmer seg, og det er mye å tenke på.  Familie og venner skal samles til hyggelig samvær. Det gjelder å forberede dette slik at det blir hyggelig og godt også for dem som er allergiske, har...
Skolens inneklima anno 2012. Del 4: Integrering av elever med miljøhemming
Dette er fortsettelse av  Skolens inneklima anno 2012  Del 3 Spesielle hensyn og utfordringer . Du bør først lese  Del 1    og fortsette med Del 2 og Del 3. I dokumentet Skolenes inneklima anno 201...
Skolenes inneklima anno 2012. Del 3 Spesielle hensyn og utfordringer
Dette er en fortsettelse av Skolenes inneklima anno 2012 .   Del 1   som bør leses først og deretter  Del 2 . Dokumentet vil nødvendigvis inneholde mange lenker. Det anbefales å lese gjennom det he...
Legemidler og allergi/overfølsomhet
Et hvert medikament kan føre til overfølsomhet. Det kan dreie seg om allergi med forskjellig immunologi eller ikke-immunologisk intoleranse på forskjellig biokjemisk grunnlag. Reaksjonene er oftest...
Reaksjoner på vaksiner
Alvorlige reaksjoner på vanlige vaksiner er uhyre sjeldne, kanskje 1 på 1 million vaksineringer. Spørsmål om andre vaksiner (pneumokokkvaksine m.m.) må avgjøres med hensyn til kjente allergier/over...
Risk- og friskyrker
Alle med overfølsomhetsreaksjoner i hud og/eller luftveier bør ta denne plagen med i vurderingen i valg av utdannelse og yrke. Før du bestemmer deg for et yrke, er det lurt å oppsøke den typen...
Psykiske forhold. Psykosomatikk
Kropp og sinn er knyttet nøye sammen.(Ill.: Corel ©) Psykosomatiske reaksjoner og sykdommer dreier seg om reaksjonsmåter og sykdommer som kan ha mange årsaker, men der psykiiske forhold, følelser o...
Norsk forening for kjemisk miljøintoleranse/MCS er stiftet
Norske risikanter med kjemisk miljøintoleranse har nå stiftet sin egen forening, Forbund For Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) med  egen hjemmeside . Styret beskriver foreningen slik : (§1 og 2 fra...
Godlukt på helsa løs
Aftenbladet har hatt en lang og nøktern artikkel om miljøhemming pga. kjemisk miljøintoleranse. Det dreier seg om et intervju med en risikant som modig og balansert forteller om sin funksjonshemmin...
Miljøhemming ved kjemisk miljøintoleranse
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) og Norsk Forum for Bedre Inneklima for Barn (NFBIB) har samarbeidet i et prosjekt om miljøhemming finansiert av Helsedirektoratet. Det er skrevet en bok av...
Miljøhemming ved astma og hyperreaktivitet i luftveiene
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) og Norsk Forum for Bedre Inneklima for Barn (NFBIB) har samarbeidet i et prosjekt om miljøhemming finansiert av Helsedirektoratet. Det er skrevet en bok av...
Miljøhemming ved allergi
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) og Norsk Forum for Bedre Inneklima for Barn (NFBIB) har samarbeidet i et prosjekt om miljøhemming finansiert av Helsedirektoratet. Det er skrevet en bok av...
Miljøhemmingskjema
Både i denne nettsiden og i www.inneklima.com finnes det henvisninger til et miljøhemmingskjema som ble brukt i denne redaktørens forprosjekt om emnet. Hensikten med forprosjektet var å samle inn...
La barn utsettes minst mulig for parfyme
Mange foreldre har henvendt seg til denne nettsiden og til www.inneklima.com med fortvilelse og hjelpeløshet over at barna deres stadig utsettes for parfymedunster som ofte gjør dem syke. Foreldre...
Psykoterapi og annen behandling ved kjemisk miljøintoleranse
Det kommer en god del spørsmål om psykologer kan være til noen hjelp for personer som mener de har kjemisk miljøintoleranse. Problemene hoper seg opp fordi mange mangler miljøkjemisk og biokjemisk...
Spesifikk kjemisk overfølsomhet
Ved denne miljøintoleransen provoseres subjektive symptom ved eksponering for et enkelt kjemisk stoff i luften eller ved eksponering for kjemisk beslektede kjemikalier som for eksempel flyktige...
Senter for ME-pasienter i Oslo
Pasienter med kronisk utmattelsessyndrom, også kjent som myalgisk encefalopati (ME), har stort behov for tverrfaglig vurdering av sitt komplekse sykdomsforløp. Ved Aker sykehus er det åpnet  et ege...
Forsømte sykdommer med miljøhemming, men uten diagnose
Kjemisk miljøintoleranse, idiopatisk miljøintoleranse (IEI), multippel kjemisk overfølsomhet (MCS) og inneklimaplager (”inneklimasykdom”) er sykdommer med mer eller mindre  miljøhemming . Årsakene ...
Løsemidler forsterker duftintoleranse
Duftintoleranse er en plagsom tilstand for mange, og for noen er det en  miljøhemming  som er invalidiserende i forhold til normal deltakelse i samfunnet. Det kan gi forskjellige utslag. Vanligst e...
Behandling av overfølsomhet mot mat
Legen bør gi råd om dette. Kvinner som ammer, bør ikke spise allergiaktiv mat som hun selv eller det diende barnet reagerer på, og det gjelder spesielt matvarer i fareklasse 1. Når det dreier seg o...
Diagnose ved allergi eller intoleranse for mat
I noen tilfeller av allergi mot mat gir årsaksdiagnosen seg nærmest av seg selv ut fra sykehistorien. Slik er det ofte når det opptrer umiskjennelige straksreaksjoner av atopisk type ved kontakt me...
Forekomst av matintoleranse
Det er meget vanskelig å få sikre tall for forekomsten av allergi og/eller intoleranse mot mat. Det gis forskjellige tall i forskjellige epidemiologiske undersøkelser. Vanligvis rapporterer foreldr...
Allergi mot mat øker
En ny amerikansk undersøkelse av forekomst av allergi mot mat viser at  matallergi nå rapporteres av over 11 millioner  amerikanere, dvs  ca 4 prosent av befolkningen. Tilsvarende tall for ti år...
Oralt syndrom. Leppe- munnreaksjoner
Mange opplever å få beskjedne allergiske reaksjoner i og rundt munnen når de spiser et eller annet som de er allergiske mot, men som har relativt liten allergenaktivitet. Det kommer kløe og litt sv...
Matallergi og matintoleranse
Overfølsomhet mot mat kan inndeles i allergiske og ikke-allergiske intoleranser .  De kan gi en lang rekke symptomer og plager. Medisiner som svelges, kan også gi tilsvarende reaksjoner, men dette...
Matintoleranse hos voksne
Når barn ikke tåler mat, skyldes det som oftest allergi, laktoseintoleranse eller cøliaki, og hos disse er det vanligvis mulig å stille en sikker diagnose. Laktoseintoleranse og cøliaki fortsetter...
På reisefot med matallergi?
Ved allergi eller annen intoleranse  mot  mat er det viktig å sikre seg også når en er ute  på reise. NAAF har lagd 6 små og greie lommeparlører om melk, egg, fisk, nøtter og skalldyr samt hvete.  ...
Merutgifter ved Matallergi - dokumentasjon
Avgangsstudenter ved høgskolene i Sør-Trøndelag og Akershus har i forbindelse med avsluttende eksamener sett på merutgifter ved melk- og hveteallergi. Eksamensprosjektene kom i stand etter...
Cøliaki
Dette er en tarmsykdom som  som oftest gir diaré, men også kan vise seg med andre symptomer, se Cøliakiforeningens nettside . Den skyldes glutenintoleranse og behandles først og fremst ved å unngå...
Laktose i inhalasjonspulver mot astma kan gi allergi
I de fleste astmamedisiner for inhalasjon i pulverform (Diskus, Diskhaler, Easyhaler m.fl.) brukes laktose.  Ved inhalering av disse får en inn i seg så lite laktose at det ikke spiller noen rolle...
Laktoseintoleranse
Dette er en diaresykdom som skyldes at tarmen ikke har nok av enzymet laktase til å fordøye melkesukker ( laktose ) som finnes i kumelk. Laktase finnes normalt i slimhinnen i tarmen i barnealderen....
Allergisk mot kjæresten?
Gjennom årene er det kommet mange henvendelser med temaet:  "Allergi mot kjæresten?". Det dreier seg om et mangfold av problemstillinger og så individuelle reaksjoner  at det er vanskelig å skrive...
Diagnose ved kjemisk miljøintoleranse (MCS/IEI)?
Det er kommet noen henvendelser fra leger om hvordan de kan stille diagnosen ”MCS”, i senere tid kalt IEI (1). IEI er egentlig  en betegnelse for alle former for miljøintoleranse, mens MCS er en...
Inneklimasyke, en slags overfølsomhet
Hvorfor syk av inneklimaet? Et godt innemiljø er alltid sunnere enn et dårlig Et dårlig inneklima kan forårsake og forverre sykdommer og plager Vi puster inn i oss for mye av usunne  kjemiske stoff...
Diagnose ved kjemisk miljøintoleranse (MCS/IEI)?
Det er kommet noen henvendelser fra leger om hvordan de kan stille diagnosen ””MCS”, i senere tid kalt IEI 1 . IEI er egentlig  en betegnelse for alle former for miljøintoleranse, mens MCS er en...
Sykdomsoversikt
Overfølsomhet og allergiske reaksjoner kan forekomme i de fleste organer og vev, og særlig allergi kan imitere en rekke sykdommer av annen årsak. De vanligste sykdommer og symptomer ved allergi og...
Tilleggsplager
I tilslutning til sykdommer på grunn av overømfintlighet opptrer det ofte en del plager som ikke kan observeres av andre (subjektive plager). Kløe i hud og slimhinner er det mest typiske subjektive...
Inneklima og sykdommer
Mange tilfeller av allergi og annen overfølsomhet dreier seg om ulike grader av MILJØHEMMING, som er den aller hyppigste form for funksjonshemming. Miljøforhold ute og særlig inne kan imidlertid og...
Behandling av allergier og annen overfølsomhet
Behandlingen av all overfølsomhet går først og fremst å prøve å ta ondet ved roten, og det betyr å gjøre så godt en kan for å unngå det en er overfølsom for. Det er mange medisiner som hjelper godt...
Kommunikasjon hos legen
Før eller senere blir det nødvendig å snakke med en lege enten for deg selv eller på vegne av et barn eller pårørende. Da gjelder det at samtalen fungerer, men det hender at det slår feil. I...
Råd fra uvitende
Er det noe som virkelig kan plage og skade mennesker med vanskelige sykdommer, så er det mange av  de rådene som kommer fra kunnskapssvake amatørpsykologer og amatørhelbredere. Aller verst er ofte ...
Forente luftveier
Sykdom i nesen har ofte konsekvenser for de nedre luftveiene. Allergisk rhinitt og astma med allergi som en viktig årsak finnes ofte sammen, og det gjør også hyperreaktivitet i nese og bronkier. En...
Er det overfølsomhet eller noe annet?
Betydningen av allergi og eventuell annen overfølsomhet i luftveiene bør vurderes særlig ved kroniske eller stadig tilbakevendendE tilfeller av: snue og tett nese (rhinitter) luftveisinfeksjoner...
Allergisk nesereaskjon (rhinitt)
Allergisk rhinitt er en meget vanlig sykdom som forekommer hos over 20 % i den voksne befolkningen og over 15 % hos barn og unge. I tallene for voksne inngår nok også ikke-allergisk rhinitt, for fo...
Neseplager?
Nesen er inngangsporten til luftveien (bortsett fra ved munnpusting). I nesen renses lufta for det aller meste av grove partikler og en del fine partikler, der varmes lufta og den tilføres litt...