Leketerapi

(For barn er lek et godt hjelpemiddel for mestring. Dette er en artikkel  som stod i NOBAB-NYTT nr 1, 2003, og som gjengis her med tillatelse fra forfatteren leketerapeut Inger Magnusson)

Ved å lytte til barns lek,  kan vi hjelpe barn med fysiske og psykiske smerter. Barn som  selv er syke eller har søsken som er syke, har det vanskelig.

Hvordan kan vi hjelpe dem?

Det aller viktigste for barnet  er å ha trygge voksne i sin nærhet som kan gi støtte og trøst.

Hvert barn  forsøker å mestre sin situasjon på den måten som er mulig akkurat da, for det barnet. De barna som har lettere for å vise sin fortvilelse og forvirring, kan lettere ta imot trøst.  Det er vanskeligere å hjelpe de som har problemer med å vise hvordan de har det.

Vi leketerapeuter  hjelper barnet med å finne en måte å uttrykke seg på, som gjør at de lettere kommer videre i sorgprosessen. Det gjelder å finne enn gylden middelvei, - får barnet altfor mye omsorg, kan det bli vanskelig å ta imot all denne oppmerksomheten.

Barn har en egen legende evne, og kombinasjonen av lek og fantasi med symbolsk innhold er to bra metoder. En voksen kan sette ord på sine følelser, og kan gjennom samtale med andre mennesker få trøst. Men små barn lever i nuet og forventer  at alt skal bli uforandret. Fantasi og virkelighet eksisterer parallelt i barnas verden. I fantasien, for eksempel,  lever de døde som vanlig, mens i virkeligheten er de borte. Men det viktige er at barnet etter hvert, med hjelp av sin fantasi, aksepterer realitetene.

På leketerapien arbeider vi med musikk, drama, farger, vann, leire m.m.. Men det viktigste er å være der og lytte og observere.

Lekelytting innebærer at du lar barnet ta den sterkes rolle i leken, og den voksne får rollen som den mindre,  den langsomme og den ikke like flinke. Enkelt fortalt, kan man si at barnet er klokt og du er dum. Barnet er sterkt og flott, og du er svak og klønete. Barnet er modig og du er sjenert. Du tilbyr helt enkelt barnet en stund med avlastning fra barndommens tunge virkelighet.

Latteren kommer når barnet merker at  det er den sterkeste. Da løsner latteren opp mange vanskeligheter. Man kan jo bare ane hvilke vanskeligheter barn bearbeider når de ler.

Når barn registrerer at vi lytter til deres lek, kommer de til å styre leken slik at den passer til deres spørsmål, ofte i retning av spesielle vanskeligheter de håper å kunne løse akkurat der og da.

Det er også viktig å si til barnet at det er lov å være sint, trøtt, lei seg og å ikke ville gjøre noen ting. Det er også lov å være lei seg og gråte når det gjør vondt, og at det ikke er deres feil at de selv eller deres søsken er syke. 

Det er så rart å tenke på

at tankene er bitte små

og lever inni hodet mitt.

Men når de med hokus-pokus flyr

med tryllevinger langt av sted

til drømmeland,

 så blir jeg med.-

                                                                                   Leketerapeutene v. Inger Markusson©