Livskvalitet - hva er det?

Livskvalitet er et temmelig diffust begrep som omfatter mange sider av livet. Det dreier seg om livslyst og livsglede. Det dreier seg om å føle at livet er godt og meningsfylt – iallfall i perioder innimellom bekymringer, sorger, problemer og plager. Å føle at du betyr noe. Dette er verdier som føles, men som ikke er målbare. For mennesker med vanskelige kroniske sykdommer betyr det også mestring.

Ved slike sykdommer kan det være  vanskeligere å oppleve de gode sidene av livet; det kan kreve mer vitalitet og ressurser av personlig art eller i omgivelsene. Svært mange opplever likevel høy livskvalitet tross  vanskelige, hemmende eller smertefulle sykdommer. Hos mange har det vært viktig  å finne erstatning for evner og muligheter som forsvant med sykdom, sosial situasjon eller alder.

Forskning på livskvalitet

Det er gjennomført en del vitenskapelige undersøkelser av livskvalitet ved kroniske sykdommer om bl.a. astma. Der måles det som er målbart: medisinbruk, lege- og sykehusbesøk, arbeidsevne og arbeidsdager tapt i skole eller jobb, sosial omgang osv. I tillegg besvares spørsmål om hvordan personene selv opplever livet sitt (se referanse nedenfor). Dessverre er dette utilstrekkelige mål. (Se Måling av livskvalitet).

Umålelig mangfold

Kommer du nært inn på mennesker med tilsynelatende dårlige vilkår for livskvalitet, kan du oppdage mangfoldet i dette. Spør nesten hvem som helst og spør deg selv: Hva er det som får deg til å føle at livet er godt og meningsfylt?

Du vil finne ut at det kan være utallige og ulike forhold og situasjoner som bidrar i positiv eller negativ retning. Det som gir gnisten, energien og styrken er så mangesidig og sammensatt at en fullstendig beskrivelse vil bli som et detaljert resymé av menneskets psykologi.

Er det evnen til å beholde barnet i deg? Noe tilsvarende som du ser i gleden  hos mange mongoloide barn? Er det en slags naiv optimisme som ligger bak? Er det forholdet til et eller flere kjærlige mennesker som viser omsorg eller som trenger din omsorg? Er det en kjæreste, gode venner, barna dine? 

Samhørighet kan være et avgjørende element i motsetning til ensomhet.. For mange kan nok en eller annen form for religiøsitet bety noe. Engasjement i et eller annet uansett hva det er gir følelsen av å være med i livet. 

Graden av selvfølelse kan være viktig uansett hvor berettiget den er. Det kan være at du har ansvar for andre som trenger deg. Da kan livskvaliteten synke brått når det ansvaret forsvinner.

Kanskje er det spesielle interesser og  hobbyer slik som litteratur, billedkunst, musikk eller naturopplevelser. Foreldre som hjelper sine barn til å  glede seg over slike ting, hjelper dem til et grunnlag for livskvalitet gjennom resten av livet. For barn kan  fysisk aktivitet og lek sammen med andre barn legge et godt grunnlag.  

Ved sykdom er livskvalitet avhengig av mestring. Her  kan vi hjelpe hverandre!

Litteratur:
Tilley, Helga Risnes og Aas, Kjell: Astma, allergi, eksem hos små barn. Gode råd til foreldre. barnehage og skole. ISBN 82-91155-05-4. 

Thoonen BP et al (2003): Self-management of asthma in general practice, asthma control and quality of life: a randomised controlled trial. Thorax 58:30-6.