Måling av livskvalitet

Det er nå blitt mer og mer vanlig at forskere forsøker å få et bilde av livskvaliteten til mennesker med kroniske sykdommer, og det er nå et eget tidsskrift om dette.

I mange sammenhenger stiller  undersøkerne spørsmål om rent helsemessige forhold slik som medisinforbruk og behov for ekstramedisiner, antall dager innlagt i sykehus, dager tapt fra arbeid eller skole, hvor mye sykdommen går ut over nattesøvn osv. pasientens gradering av hvor sterke plagene er,  forholdene til fysisk aktivitet osv.  Ofte er undersøkelsene begrenset til dette.

I noen undersøkelser stilles spørsmål om hvordan pasienten opplever sitt eget liv med henblikk på mestring av jobbsituasjon, sosialt samvær, fritidsaktiviteter og opplevelse av eget følelsesliv. Her brukes gjerne spesielle spørreskjema med karaktersetting (skår) fra  elendig til kjempefint.

Den spurte kan så krysse av sitt svar på en linje med en skala fra for eksempel 1 til 7, eller besvarer spørsmålet med et tilsvarende tall.

 

Elendig          Ikke bra                      Brukbart                  Bra                    Veldig bra

 

|-1------------ 2 -----------  3 ------------ 4 ------------ 5  ----------- 6 ----------- 7-|

eller:

Aldri                   sjelden                    Av og til                      ofte                     Alltid

 

|-1------------ 2 -----------  3 ------------ 4 ------------ 5  ----------- 6 ----------- 7-|

De fleste publiserte undersøkelser gir ufullstendige svar. 

Leseren  (i dette tilfellet: Kjell Aas) savner innblikk i hva den spurte føler om livet sitt i forhold til både allmennmenneskelige og individuelle behov. Da må en spørre annerledes.

Hvilke spørsmål som gjelder livskvalitet, vil være avhengig bla.  av alderen til den spurte, men noen spørsmål kan en stille til alle, og du kan jo prøve deg selv med å spørre,

 

for eksempel:

Elendig        Ikke bra                  Brukbart             Bra                  Veldig bra

 |-1----------- 2 -----------  3 ------------ 4 ----------- 5 ---------- 6 ----------- 7-|

Hvordan føler du deg nå?

Hvordan pleier du å føle deg?

Hvordan synes du livet ditt er om sommeren?

Hvordan synes du livet ditt er om vinteren?

Hvordan er appetitten din?

Hvordan er økonomien din? 

 

eller:

 Aldri                   sjelden                    Av og til                      ofte                     Alltid

 |-1 -----------2------------  3 ------------- 4 ------------ 5  ----------- 6 ----------- 7-|

Synes du at du har det godt?

Føler du deg opplagt?

Hvor ofte føler du deg fornøyd med livet?

Hvor ofte er du fornøyd med deg selv?

Når er du glad?

Hvor ofte smiler du?

Hvor ofte koser du deg?

Har du kontakt med noen du er glad i?

Har du kontakt med noen som er glad i deg?

Hvor ofte er du sammen med venner?

Føler du deg trygg?

Sover du godt?

 

og motsatt:

Alltid                   ofte                       Av og til                      sjelden                    Aldri

|-1----------- 2 ----------  3 ------------ 4 ------------- 5  ------------ 6 ----------- 7-|

Hvor ofte har du lyst til å gråte?

Hvor ofte er du lei deg?

Hvor ofte kjeder du deg?

Hvor ofte føler du deg ensom?

Hvor ofte har du det vondt?

Har du smerter?

Gruppeavhengige spørsmål

Så kan en stille mer spesielle spørsmål i tillegg til bestemte grupper; for eksempel til voksne arbeidstakere:

Elendig              ikke bra                      Brukbart             Bra                    Veldig bra

|-1----------- 2 -----------  3 ------------ 4 ------------ 5  ----------- 6 ----------- 7-| 

Hvordan er forholdet til partner/samboer/ektefelle? 

Hvordan er forholdet til egne barn?

Hvor fornøyd er du med familien din?

Hvordan trives du med arbeidet ditt? 

Hvordan trives du med arbeidskollegene dine?

Hvordan har du det med aktiviteter i fritiden?

Hvordan er ditt seksualliv? 

og:


Aldri                sjelden                       Av og til                ofte                            Alltid

 |-1----------- 2 -----------  3 ------------ 4 ------------ 5  ----------- 6 ------------ 7-| 

Hvor ofte går du ut med venner? 

Hvor ofte inviterer du venner hjem til deg?

Hvor ofte besøker du venner?

Hvor ofte dyrker du en hobby eller gjør noe interessant? 

osv. osv. – her kan du kanskje sette inn flere spørsmål selv.

Hva er brukbar livskvalitet?

Vi er forskjellige og ser forskjellig på hva som er viktigst for oss. Derfor er det vanskelig å sette opp et allmenngyldig gjennomsnittstall for hva som er akseptabel livskvalitet. Men for det som vi selv synes er viktig, bør tallet iallfall bli over 3 og helst høyere. 

Er det ikke slik, har vi behov for endringer. Kanskje kan vi da ta initiativ selv, evt med å bedre kvaliteten i områder som vi kan gjøre noe med? Kanskje trenger vi litt hjelp av andre som vi kan snakke med? 

Og vi andre – vi kan være mye mer oppmerksom på hvordan vi kan bidra til at våre nærmestes opplever at livet er godt. 

 

Litteratur: 
Berdeaux G et al (1998): Parental quality of life and recurrent ENT infections in their children; development of a questionnaire. Rhinitis Survey Group. Qual Life Res 7:501-12

Burkstein DA et al (2000): Evaluation of a short form for measuring health-related quality of life among pediatric asthma patients. J. Allergy Clin Immunol 105:245-51. 

Juniper EF et al (1999): Validation of the standardized version of the Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire. J Allergy Clin Immunol 104: 364- 9.

Marks G et al (1992): A scale for the measurement of quality of life in adults with astma. J Clin Epidemiol 45: 1-72.

(Sist oppdatert 8. oktober 2003)