Mestring

Et menneske, - et barn, ung, voksen og gammel - er fremfor alt et menneske med kropp, sinn og sjel under stadige påvirkninger fra et sammensatt miljø. Mange av dem har eksem, astma, allergier eller andre intoleranser som gir mer eller mindre miljøhemming fordi forhold i det fysiske og kjemiske miljøet utløser og forsterker sykdommen. Samtidig griper dette ofte inn i samspillet med forhold i det psykiske og sosiale miljøet.

Livskvalitet betyr at en har det godt, føler at en kan realisere seg og utvikle seg i sitt eget miljø. Mestring av sykdommen betyr at en føler det slik både med og på tross av  sykdom.  

Et helhetssyn i forhold til sykdom favner alt dette. Ved astma, for eksempel, er diagnose og behandling som bare er rettet mot luftveiene og lungefunksjon og ikke mot hele mennesket, utilstrekkelig i mange tilfeller. Å få kontroll over symptomene hjelper godt, og de fysisk-kjemisk-farmakologiske fremskrittene i medisinsk forskning har bidratt enormt i denne retningen. I noen milde tilfeller er dette nok, men i svært mange tilfeller er det behov for mye mer. Det er behov for tiltak for – ja, nettopp – mestring.

I dette er det ikke nødvendig eller ønskelig å trekke inn noe mystisk, selv om vi må ha åpne sinn for at vår kultur også omfatter ulike oppfatninger i forhold til mystikk, magi, religion. Særlig har religion med tro på noe utenfor vitenskapen en viktig plass i mange menneskers livskvalitet. Men behandlingen av astma, eksem, allergier og andre intoleranser i et helhetssyn blir best når den bygger på vitenskap tilpasset det enkelte individets behov.

Mange sider og deler av omgivelsene betyr noe for sykdomsmestring, utvikling og livskvalitet.  (NB den følgende figuren er krevende og tar tid å hente inn - men det er fint om du tar deg den tiden).

Figuren illustrerer faktorer som virker inn på et menneske med overfølsomhetssykdommer.DU  befinner deg ett eller flere steder i denne miljøoversikten og er med på å bestemme hvordan pasientene har det. (Ill. K.Aas ©)

Berømte personer med astma

Mange berømte mennesker opp gjennom tidene har hatt allergier eller astma og klart seg bra, bl.a. komponistene Antonio Vivaldi (1678 - 1741) og Ludwig van Beethoven (1770-1827), forfatterne Charles Dickens (1812 - 1870) og Marcel Proust (18871-1922), filosofen John Locke (1632 - 1704) og politikeren Benjamin Disraeli (1804 - 1881), for ikke å snakke om de amerikanske presidentene Theodore Roosevelt (1858 - 1919) og J Calcin Coolidge (1872 - 1933). Bill Clinton hadde også kraftige allergier. Revolusjojnshelten Che Guevara (1928 -1967) hadde meget alvorlig astma.  

Cohen SG (1996): Asthma Among the Famous, Allergy and Asthma Proceedings; 17: 47-52.

På tross av alvorlige former av dette som vi kan kalle miljøhemninger, er veldig mange kommet langt i egenutvikling.  

Mange andre kjente navn kunne nevnes, for eksempel i forbifarten den norske maleren Nikolay Astrup. Vi vet om store olympiske mestre og verdensmestre som tross vanskelige allergier og astma har vunnet i krevende idretter som svømming, langrenn, hekkeløp og stuping. Mennesker med store  handikap er blitt norgesmestre eller kretsmestre, og mange, mange fler har vunnet over sine funksjonshemminger på forskjellig måte - og har vunnet respekt, selvrespekt og livskvalitet.  

For mestring går ikke ut på å vinne i konkurranse med andre; det går ikke engang ut på å delta i slike konkurranser. Mestring går ut på å innrette seg slik at man har det godt og klarer seg bra i hverdagslivet.

Da hjelper det å vite at uansett sykdom er mer enn 99% av deg friskt, og det aller meste av deg er helt fabelaktig! Det betyr at du kan dyrke interesser og skape nye om det trengs; du kan finne frem til dine skjulte talenter og bruke dem til glede for deg selv.

Talenter - ja, du har helt sikkert noen - neppe som Mozart eller Munch, Ibsen, Vigeland, Wirkola eller  Solskjær, men mer enn nok til å gi deg selv livskvalitet. Det er jo fabelaktig hva du kan få til. Egentlig! Hvert fremskritt du gjør, er en seier.

De fleste allminnelige mennesker vinner små og store seire i hverdagslivet. Med  fornuftige tiltak og riktig bruk av medisiner kan de fleste med astma og andre overfølsomhetssykdommer leve et godt og rikt liv. Selv har jeg gjennom et langt yrkesliv møtt blitt kjent med tusenvis av  mennesker med alvorlige former for overømfintlighet av forskjellig slag og/eller astma. De aller fleste har imponert meg med den flotte måten de har utviklet seg på tross plagene.

Det gjelder også ektefeller, foreldre,  søsken eller barn til dem som plages.  De har lært mye og forstår ofte mer enn de fleste av hva som er verdifullt i livet, ikke bare for mennesker og familier med sykdom, men for oss alle. 

 Sett deg realistiske mål. Ikke jag regnbuer!

Noen av regionene i NAAF holder familieseminarer med utveksling av erfaringer og gode råd. Der kan man hente gode ideer til bruk i egen situasjon.

De målene vi setter oss må være realistiske. Den som jager etter regnbuer med altfor store forventninger om å vinne prinsessen/prinsen og det halve kongeriket, kommer aldri i mål.  Over grotten til Oraklet i Delfi stod det: Gnothi seavton. Det betyr Kjenn deg selv!. Det er et godt råd som gjelder for oss alle.

Mestringsmåten vil være forskjellig fra individ til individ, ikke bare fordi overfølsomhet, allergi og astma arter seg på så mange ulike måter, men fordi vi er så forskjellige som mennesker i forskjellige livssituajoner og har så forskjellige behov  til ulike tider. 

Vi mennesker har ofte uante ressurser som vi kan lete frem og hente frem når det trenges, og vi har så god tilpasningsevne at vi finner veier til et godt liv – hver på vår måte. Til dette hører å unngå at problemer floker seg opp uten gode løsninger og å løse opp problemfloker.

Den som ikke finner slike veier alene, kan søke hjelp hos kyndige fagfolk.

Heldigvis går det fremover med det meste i dette området. I helsevesenet øker muligheter, tilbud og kompetanse jevnt og trutt. Flere og flere forstår hva det dreier seg om.  Rådgivningstjenester og hjelpetiltak fra det offentlige, fra pasientorganisasjoner og fra private blir stadig bedre. Trygdesystemet fungerer stort sett godt. Utviklingen av medisiner går med stormskritt. Forskning åpner for mer kunnskap, mer forståelse, bedre forebygging, bedre behandling.

Forskning vil bringe verden videre, men viktigst er det at du selv finner din vei for mestring. 

Kunnskapsveien

Mange med overfølsomhet, allergi og/eller astma føler seg usikre og hjelpeløse i forskjellige situasjoner.

Kunnskap om egen sykdom er en viktig motvekt mot dette og bidrar atskillig til mestring og livskvalitet. Slik kunnskap får mange med astma gjennom astmaskoler som arrangeres av noen sykehus og lokallag av pasientforbundene.

Deltakerne lærer mer om årsaksforhold. De lærer å identifisere signalene fra egen kropp, og hvordan de kan måle lungefunksjonen sin med PEF. Da styrer de bruken av medisiner ut fra kunnskap og egen erfaring. De øker dosene når kroppen krever det, og tar mindre medisiner når det er trygt i gode perioder. Den sikkerheten som kommer med dette, viser seg også i dagliglivet hos mange blant annet med økt sosial, hobbymessig og fysisk aktivitet. Med andre ord, kunnskap er en vei til bedre livskvalitet. Derfor er det behov for både astmaskoler, eksemskoler og allergiskoler.

De som ikke kan delta i slike, bør skaffe seg kunnskapen selv. Det kan de gjennom legen sin , helsesøstere og andre sykepleiere,  gjennom bøker, medlemskap i pasientfroreninger og gjennom kunnskapsbanker slik som denne.

Gode råd

  • Husk – du er fabelaktig!
  • Bygg på det friske!
  • Se på listen over stikkord for problemfloken. Passer noen for deg, så prøv og finn løsninger for et av gangen

Så  lykke til!

Litteratur:
Thoonen BP et al (2003): Self-management of asthma in general practice, asthma control and quality of life: a randomised controlled trial. Thorax 58:30-6.

(Sist oppdatert 25. september 2003)