Problemfloke

Pasienten og familiemedlemmene har de samme behov og den samme rett til livskvalitet som andre, men møter flere hindringer. Det å ha en kronisk sykdom selv eller hos ektefelle eller et eller flere av barna medfører alltid ekstra belastninger, utfordringer og problemer.

Astma og atopisk eksem er kroniske sykdommer som kan føre med seg særlig mange vansker. I motsetning til andre kroniske sykdommer som på mange måter er stabile og med små og langsomme variasjoner, er astma og eksem svært labile. Betydelige forverrelser kan opptre i løpet av noen minutter og kan tilsynelatende komme som lyn fra klar himmel. «Du kan aldri føle deg trygg!»

I familier der barna har vanskelig allergi, atopisk eksem, elveblest eller astma, har store og små problemer lett for å floke seg sammen. Mange mer eller mindre små bekymringer hoper seg opp. Dagliglivets krav er mer enn nok i seg selv, så det er ikke krefter eller mot igjen til å løse de problemene som oppstår der og da. De blir skjøvet til side til de til slutt blir som en samlet, vond knute i mellomgulvet, som en problemfloke som forsurer livet og ødelegger livskvaliteten.

       Problemfloke av en eller annen sammensetning er en naturlig del av atopisk eksem og
       astma. (Ill.: K.Aas) 

Problemfloker med forskjellig innhold hører med til det naturlige forløp av astma, atopisk eksem, uttalte allergier, vanskelige matvareallergier og -intoleranser  og kronisk elveblest. En problemfloke er ikke en komplikasjon som bare noen få sliter med. Den er en del av sykdommen, som et skjult syndrom i sykdommen hos de aller fleste.

Lege og sykepleier kan forutsette at den er der i dypet hos pasienten og sannsynligvis også hos de nærmeste i familien. Det er som å se et fiskevann - du vet at det er fisk der, og kanskje merker du noen ringer på overflaten som bekrefter det. Men for å få opp fisken og vite hvilken sort det er, må du selv være aktiv og fiske den opp - med god teknikk. Fisken går ikke på land av seg selv - ikke engang om det er en hel stim av dem!

Slik er det også med de enkeltproblemene eller stimene av problemer som er en naturlig følge av disse sykdommene. De må fiskes opp, og det gjør helsepersonalet med kunnskap om hva som er vanlig, med empati og kommunikasjonskunst. Men den som har problemene, bør være den første til å forsøke å unngå at problemene floker seg. Det lure er å ta for seg et og et problem av gangen og tenke gjennom praktiske og brukbare løsninger. Klarer en det ikke alene, kan nok en god venn gi råd.

Det er ikke bare det å fiske frem problemene og få dem opp til åpen samtale som er kunsten. Legekunst er det først når problemene avdekkes åpent, og at åpenheten fører til løsninger. Ikke nødvendigvis fullstendige løsninger til problemfrihet, men til løsninger som gjør livet lettere for pasienten og familien.

Går du i dybden i dette, finner du ut at pasient og pårørende sliter med svært mange slike problemer. I sin tid satte denne forfatteren opp en liste av stikkord for vanlige problemer ved henholdsvis astma og eksem. Det ble nærmere 50 stikkord. To tilfeldig utvalgte foreldre ble bedt om å krysse av på listen hvilke problemer de kjente igjen fra sin egen hverdag. Begge to krysset av alle!

Det kan nok være at du er i tvil om du selv har tid og/eller kompetanse til å gi pasient og familie god hjelp i slike sammenhenger. Da er det likevel ditt ansvar å forsøke å peke på veier ut av uføret.

Det finnes hjelpemuligheter  ved helsestasjonen, sosialkontoret, PP-tjenesten, trygdekontoret, i barnehage eller skole. Arbeidskontoret kan gi råd. Regionssekretæren eller det lokale laget av Norges Astma- og Allergiforbund  og av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke kan ofte bidra med råd.

En engasjert fysioterapeut eller helsepedagog kan bidra mye. Svært ofte finnes de rette ressurspersoner i kommunen. Med bruk av telefonen er det alltid noen å rådføre seg med – iallfall på landsbasis. 

Nøkkelen til løsning ligger i kommunikasjon med de rette personene til rett tid. 

Gode råd:
Prøv og løse et problem av gangen.


Snakk om det!
(Å tale er sølv. Å tie er tull).