Stikkord i problemfloker

 (Stikkord merket med (E) eller (A) gjelder ved henholdsvis atopisk eksem og astma).

Vanlige og normale problemer/ utfordringer 

 • Kløe gir kloring gir mer kløe (E)
 • Kloring er vanskelig å hindre (E)
 • Stellebord: mye strev for å hindre kloring gir mindre kos (E)
 • Kloring gir verre eksem (E)
 • «Alt» gir mer kloring (E)
 • Smøring: godt / vondt / noe kliss og søl (E)
 • Hud oppleves ekkel (E)
 • Klær, vask, vaskemidler (E)
 • Uvitenhet hos mange (E, A)
 • Noen tror sykdommen er smittsom (E)
 • Dårlig selvbilde (E, A)
 • Følelse av å være mislykket, utilstrekkelig (E, A)
 • Følelse av mindreverd (E, A)
 • Umulig å vite årsak til forverrelser (E, A)
 • Svingende forløp, årsaksjakt (E, A)
 • Håp, optimisme/ skuffelser, pessimisme, nedtrykthet  (E, A)
 • Mindre kjærtegn og kroppskontakt (E)
 • Søvnforstyrrelser og -mangel (E, A)
 • Bivirkninger av medisinene? (E, A)
 • Vansker ved grensesetting (E, A)
 • Hensyn til søsken og ektefelle (E, A)
 • Utilstrekkelig i forhold til søsken og ektefelle (E, A)
 • Skyldfølelse (arvelighet, amming, sanering) (E, A)
 • Manglende egenutvikling i ansvar for pasienten (E, A) 
 • Hvilke restriksjoner er påkrevet, nødvendige, ønskelige, overdrevet? (E, A)
 • Balanse mellom sikkerhetstiltak og overbeskyttelse (E, A)
 • Angst for døden (A)
 • Bekymringer for fremtiden (E, A)
 • Usikkerhet (E, A)
 • Hva skal brukes når og hvorfor? (E, A)
 • Skiftende leger og sykepleiere (E, A)
 • Forskjellige leger og sykepleiere sier forskjellig (E, A)
 • Forskjellige «gode råd» fra «forstå-seg-påere» (E, A)
 • Åpen eller skjult kritikk fra slekt, venner, naboer (E, A)
 • Gjennomføring av sanering mht. allergener, irritanter (E, A)
 • Forhold til tobakksrøyking - egen og andres (E, A)
 • Manglende forståelse hos andre mennesker (E, A)
 • Barnehage- og skoleproblemer (E, A)
 • Tenåringsproblemer og sykdomshensyn (E, A)
 • Økonomi (E, A)