Om innholdet i Allergiviten

Kunnskapsbanken er basert på spørsmål fra publikum og fagfolk samt erfaringer som professor dr. med Kjell Aas samlet gjennom sin livslange virksomhet for astma og allergisaken –innen klinisk medisin, forskning, undervisning, rådgivning og som forfatter av flere populærvitenskapelige bøker om astma og allergi.

Allergiviten ble første gang lansert på nett i 2003 i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund. Kjell Aas har forfattet alle dokumentene i Allergiviten og var redaktør for kunnskapsbanken fram til 2013. Etter at Kjell Aas gikk bort i oktober 2016, er forfatterrettighetene overdratt til Kjell Aas’ familie. Norges Astma- og Allergiforbund har ansvar for videre drift av Kunnskapsbanken.

All stoffet er beholdt slik Kjell Aas har formulert og tilrettelagt det.
Vi gjør derfor oppmerksom på at deler av stoffet kan være foreldet, og at nye behandlingsmetoder, retningslinjer og legemidler kan ha kommet til.
De fleste sidene skal imidlertid være merket med dato.

Et unikt arkiv

Selv om deler av innholdet i Allergiviten kan være er foreldet, er mye høyst relevant og fortsatt og gyldig. Det er et unikt kunnskapsarkiv som vi håper publikum og fagfolk kan ha glede av i mange år framover.

Du kan finne fram ved å klikke på aktuelt emne i høyremenyen som gir en oversikt over noen av de hovedtemaer som denne kunnskapsbanken omhandler. Du kan også finne fram ved å se på oversikten under «A –Å», eller bruke dine egne søkeord i søkefeltet. Alle dokumentene i Allergiviten er «tagget» med aktuelle kategorier og emneord.

Etter avtalen med Aas skal nettstedet ikke inneholde reklame og ingen annen markedsføring enn av relevant informasjon.

Henvendelser om Kunnskapsbanken kan rettes til Norges Astma- Allergiforbund,
epost: naaf@naaf.no.