Fuktskader like farlig som passiv røyking

(Aftenposten 16. oktober 2003, journalist Frode Pedersen).

"Barn lider like mye av fuktig og dårlig inneklima, som av passiv røyking, viser en undersøkelse.

Lidelser. Det er dr. ing. Leif ie som Økonkluderer med at skadelig fuktighet i hus påfører barn og unge like mye luftveislidelser som passiv røyking. Hans nøkterne vurdering er at 120 000 barn mellom null og to år lever med økt fare for luftveislidelser og utvikling av astma. Målingene avslørte også at risikoen for astma ble firedoblet hos barn som bodde i hus med vannskade.

Øie har sett på eksempler der barn har gått fra å være frisk til å bli syke. Han og forskerkollegene fant ut at det enten krever langvarig eksponering og/eller høy eksponering før utslagene kommer. Hva som er viktigst kan de ikke si noe om. Det forskningen også viste var at vann og fuktskader ikke blir oppdaget før det har gått over fem år. Dette gir forskerne klare indikasjoner på at fuktskadene får satt seg, og blir av et omfang som i seg selv øker faren for stor eksponering.

En bolig har en gjennomsnittlig levetid på 100 år. På denne tiden regner man med at det dukker opp minst fem fuktskader. ------ "

Vår kommentar:
Noen undersøkelser viser dette, flere viser at passiv røyking nok er mer skadelig for barn, men fuktskader kommer nok som en god nr 2 i å øke risiko for astma hos barn. (Sitatet i avisen at "det kan nærme seg barnemishandling", gjelder røyking inne der barn oppholder seg). 

I gjennomsnitt dobler fuktskader risiko for å få astma, men mangedobler risikoen for sårbare personer - som for eksempel barn med allergi eller astma i familien. Fuktskader  kan også bidra til dårlig allmenntilstand med bl.a. mer og verre luftveisinfeksjoner, mye hodepine, unormal tretthet, konsentrasjonsvansker  m.m. Også for dette dobler fuktskaden risikoen for gjennomsnittsmennesker, men mangedobler risikoen for sårbare personer. 

Dette betyr ikke at alle blir dårlige i fuktskadede bygninger; tvertimot, de fleste klarer seg bra også i dårlige inneklima. Det avhenger av mange forhold som til sammen avgjør motstandskraft og tålegrenser mot forskjellige belastninger ("eksponeringer"). 

Les mer om fuktskader.

(Sist oppdatert 16.10.2003)