Allergiforebygging. Flere muligheter?

Takk for klare anbefalinger i dokumentene:  "Forebygg allergi" og "Råd om forebygging av allergi og astma". 

Mitt spørsmål er om dette er alt forskere kan si om forebygging av allergiske sykdommer.

Jeg er 28 år og mannen min og jeg har veldig lyst på å få barn.

Vårt problem er at han har hatt allergi og astma helt fra småbarnsalderen av, og jeg var veldig plaget av atopisk eksem. Selv om hans astma gir ganske beskjedne plager nå med de medisinene han bruker, sier han at han hadde det vondt gjennom barne- og ungdomstiden på grunn av astmaen. (Han er 36 år nå).

Jeg selv følte meg stygg og "utenfor" på grunn  av eksemet i mange år. Nå er huden ganske (men ikke helt) fin, men jeg har kraftig pollenallergi med  en del kryssreaksjoner (som jeg klarer å takle bra).

For øvrig er vi friske og lever sunt - og lykkelig sammen. Vi er naturlig nok redd for at barna våre vil arve anleggene for disse sykdommene, og jeg vet ikke om jeg tør få barn. Hva synes du? 

14. februar 2005

SVAR:

Med allergi hos begge foreldre er det (statistisk) ca 70% risiko for at barna arver anlegg for allergi (men altså ca 30% at de ikke gjør det!). I denne sammenhengen mangler vi forskning som omfatter familier som har gjort sitt beste for å forebygge. Sannsynligvis er tallene litt bedre for dem.

Epidemiologisk forskning (befolkningsundersøkelser) har vist at det er en del situasjoner og  tiltak som statistisk sett  kan bety en del for forebygging  av allergier, atopisk eksem og astma. Men slike statistikker er ikke å stole på for enkeltindivider, så derfor må vi være forsiktige med rådgivningen vår. Også forsking bak noen av de rådene som gis (bl.a. om dyr i hjemmene), er uavklart. Ingen kan gi noen garantier i dette uansett hvor påpasselige foreldrene er.

Jeg skal i det følgende nevne noen slike litt usikre råd ut fra epidemiologisk forskning, men først vil jeg understreke det viktigste:

Også de aller fleste barn med  disse plagene er herlige unger (NB! 99% er jo normalt og friskt!), og de fortsetter med å være flotte personer videre i livet. Jeg har lært tusener slike å kjenne, like og respektere.

Så jeg tror dere vil ha stor glede av egne barn, og barna vil ha stor glede av dere, men det er lurt å være forberedt på at det kan dukke opp noen allergier, atopisk eksem eller astma, og at ungen er skjønn likevel.. Behandlingen og tilbudene ved slike sykdommer er jo også mye bedre nå enn da dere var små.

Her er noen av de litt usikre "råd" i tillegg til dem du kan lese  i "Råd om forebygging av allergi og astma".

NB! Alt med måte!

Det er ikke tilstrekkelig beviskraft bak noen av disse utsagnene, men det kan neppe gjøre noen skade å gjennomføre de nevnte tiltakene.

1. Det er mindre enn ellers av  allergi og astma hos antroposofer. Det skyldes nok noe av   deres nøkterne og naturlige livsstil med mye bruk av naturprodukter som frukt og grønnsaker (NB antioksidanter) naturlig surnet melk (laktobasiller, probiotika) og tilbakeholdenhet med å bruke antibiotikaved infeksjoner - se hygieneteorien:   (men les også Media,myter og halve sannheter om feilinformasjon om sånt.

2. Barn født tidlig på våren har størst risiko for å bli allergiske mot pollen, så siden du selv er pollenallergiker kan det være lurt å planlegge svangerskap med fødsel oktober/november.

3. Bruk gjerne probiotika under svangerskap og amming og til spedbarnet etter 2 måneders alder.

4. Det er også mulig at rikelig antioksidanter i kosten under svangerskap, amming og senere for barnet kan virke beskyttende, men bare i moderate mengder: normale dagsdoser f.eks. av vitaminer. 

5. Unngå fuktskader og unødig høy luftfuktighet som fører til kondens hjemme.

6. Beskytt barnet mot åpenbare smittekilder, men lag ikke noe sterilt miljø! Se hygieneteorien.

7. Vi får håpe på fullgått svangerskap, for for tidlig fødsel øker risikoen for umodne lunger og astma.

8. Det er best om det blir naturlig fødsel da keisersnitt er vist å øke risikoe for astma..

9. Mye tyder på at trafikkforurensninger og særlig partikler fra dieselolje kan bidra til utviklingen av astma og allergier. Så velg bosted med omhu.

10. Legg mye omtanke i  å få og opprettholde et godt innemiljø for barnet, og spesielt i barneværelset.

11. Legg vekt på å motkjempe husstøvmidd med tiltak mot midd.

12. Det er vist en viss sammenheng mellom forekomst av allergier og astma og støv som inneholder myknere (ftalater) fra vinyl (bl.a. vinyl gulvbelegg).

 13.  La barnet gå i egnet spesialbarnehage hvis det er mulig. Alternativt finn en dagmamma som forstår og tar hensyn til problemstillingen, men hold ungen hjemme under bronkiolitt og influensaepidemier.

Forebygg atopisk eksem:

14. God hudhygiene med milde, nøytrale såper, gjerne bare med  lunkent vann der det ikke trenges såpe, og få vekk alle såper4ester med lunkent vann ellers. Klapp huden ordentlig tørr etterpå.

15 La ungen ligge naken ("lufte huden") en kosestund (i passe romtemperatur) etter bad og bleieskift.

16. Bruk fuktighetskrem når og der  huden virker tørr, men ikke krem som inneholder peanøttolje (jordnøttolje).

17. Unngå så varmt sengetøy og klær at ungen svetter. 

 (Sist oppdatert 16. februar 2005)