Alvorlig allergireaksjon på matos

Vi har en sønn som er hyperallergisk mot egg, melk og fisk. Det vanskeligste med denne type reaksjoner er ikke å måtte unngå å spise slik mat, men at det lukter matos på snart alle offentlige steder.

Kommer gutten i nærheten av slik matos/lukt, er det nok til at han får BT-fall, blir blek, uvel, kaldsvetter og får farlige strupehevelser. Anfallsmedisin er alltid tilgjengelig, men han er syk i flere dager etter anfall.

Dette medførte at vi ikke kunne bruke postkontoret lokalt etterat det ble lagt til nærbutikken. Det er fordi det lages daglig mat i butikken (ferskmatavd.), og ved kassen er det salg av tørrfisk. Gutten er avhengig av spesialmelvarer, dermed må vi kjøre til nærmeste by der de har eget hovedpostkontor når vi henter diettmaten hans. Siste uken var det igjen tur til posthuset. Da viste det seg at det foregikk vaffelsteking med mye matos i gangen på posthuset, det luktet over det hele. Vi kan ikke frakte diettmat gjennom en slik matos, så det ble båret fra lageret ut bakveien.

Vi hører ofte på nyhetene om handikappede og deres vanskelige hverdag. Vi med skjulte funksjonshemninger blir aldri nevnt. Jeg synes det er på sin plass at samfunnet blir gjort oppmerksomme på at matlaging på posthus, i butikker og alle åpne kafeer i kjøpesentrene er et hinder for den som er ekstremallergisk. Var det et lovfestet vedtak om avtrekk for matos for flere år siden, eller har jeg misforstått?     

(14. juni 2005)

SVAR:

Dette er et kjempeproblem for mange og særlig for barn med allergi mot fisk.

(Jeg har selv forsket på dette og vet (har bevist) at dette er reelle allergireaksjoner på grunn av mikroskopiske mengder av de aktuelle allergenene som følger med os og damp fra matlagingen. Dette skriver jeg fordi det er noen som helt feilaktig tror at dette er psykisk utløste reaksjoner).

Barn - og noen voksne - med uttalt allergi mot fisk kan bli alvorlig syke ved å puste inn damp fra fiskekoking (eller støv med fiskelukt). Det skjer også i blokker med felles oppgang til flere leiligheter,når  kjøkkenvifter  blåser ut nær naboleilighetenes vinduer eller lufteluker osv.osv. Økende tendens til matlaging i butikker skaper mange problemer slik du beskriver.

MEN, jeg kjenner ikke til noen lov om matos fra offentlige steder og finner ikke noe sånt ved søking i lovdata. Jeg tror heller ikke at en lov vil kunne hjelpe nok, for disse pasientenes reaksjoner er mye mer følsomme enn noe måleinstrument (som måtte brukes for å kontrollere at loven ble holdt). Erfaringer fra blokkleiligheter er også at mange ventilasjonsmåter og vifter er utilstrekkelig i slike sammenhenger. 

Det vi må håpe på og satse på, er å få folk flest til å forstå denne situasjonen slik at flere tar hensyn der det er mulig. For noen barn og voksne som er berørt av dette, kan gode vernemasker hjelpe litt, men de fleste barn vil nok nekte å vise seg med sånt.  

Lov om tilgjengelighet

Ja, mange med allergier og / eller astma er funksjonshemmede (miljøhemming) og det er kanskje mulig å komme bedre frem nettopp fordi myndighetene har lagd en handlingsplan om tilgjengelighet, der hensyn til miljøhemmede er like selvfølgelig som krav om tilgjengelighet for bevegelseshemmede. Dette er presisert i handlingsplanen og brosjyren fra myndighetene[1]


[1]Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder (2005 – 2009)".

Miljødepartementet, kommunaldepartementet og sosial- og helsedepartementet utga høsten 1999 brosjyren "Tilgjengelighet for alle"(Rundskriv T-5/99 B).

(Sist oppdater 14. juni 2005)