Aspergillus, aspergillose - og sanering

Har bodd i en borettslagsleilighet med 10 lekkasjer gjennom de 15 årene jeg har eid den.Har hatt mange helseplager; tretthet, hodepine, halsbrann, diare, hyppige infeksjoner, med mer.

Det er nå påvist svært høye konsentrasjoner av Aspergillus, Pencillinum, Stacybotrys og Cladosporium.

Har fått påvist allergi mot muggsopp og midd. Lekkasjene har vært både i stue og på soverom. (2 romsleiligh.). Har bodd utenfor leiligh. i 3,5 mnd. blitt noe bedre. Har tung pust, venter på å komme til på Haukeland sykehus for utredning av Aspergillus sopp i lungene. (Leiligh. har ventilasjonsanlegg)

Finner ikke informasjon om Aspergillus sopp i lunger. Leter også etter svar på om dyner, madrasser, møbler skal kastes, eller er ufarlig for meg i min situasjon å bruke i ny bolig.

Leiligheten og innbo ble "fogget" tåkelagt med Hydrogenperoksyd. Blir innboet da rengjort godt nok til at det kan brukes uten å påføre meg ytterligere helseplager? Hydrogenperoksyden har bleket/skadet tekstiler og plastprodukter. Den lukter også svært ubehagelig og medførte mest sannsynlig også astmaanfall 1 uke etter "foggingen". Jeg vil være svært takknemlig for tilbakemelding!

(15.10.2003)

 

SVAR:

Aspergillose (Aspergillus i lungene) er en (sjelden) infeksjon med denne soppen og ikke en allergi eller annen overfølsomhet. Slike infeksjoner opptrer mest hos personer med nedsatt immunforsvar.

Sykdommen opptrer som en langvarig (kronisk) lungebetennelse med svingende forløp og  ganske typiske funn på røntgen av lungene, men ofte krever diagnose og behandling flere undersøkelser i Lungeavdeling. 

(Dette er kort omtalt på nettsiden innekima.com om muggsopper.)

"Fogging" (tåkelegging) med hydrogenperoksid alene er ikke en god metode til å bekjempe muggsopp - samtidig som det kan skade tekstiler, plast, gummi m.m..

Levedyktige muggsopper blir drept der "tåken" (dampen, aerosol) kommer til, men muggsopper vokser ofte godt i det skjulte på steder der dampen ikke når frem. Sanering av muggsopper krever at alle materialer som har muggsoppvekst, fjernes helt før en behandler med hydrogenperoksid eller Klorin etc.

Kjemien frigjøres langsomt fra tekstiler og porøse materialer og kan da opptre som astmaforverrende irritant i lang tid etter selve "foggingen".

Ved allergi mot muggsopper reagerer en like meget på døde muggsopper som på levedyktige, og derfor må foggingen følges av meget grundig rengjørng  med støvsuging av alle flater med en god støvsuger som har "allergifilter" (og kast støvposen umiddelbart etterpå!) fulgt av vask med fuktig klut/mopp.

Hvis møbler, madrasser, dyner etc er blitt grundig "fogget", er nok muggsoppsporene drept, men det må suppleres med grundig rengjøring og lang utlufting i tørr og litt varm (helst stuetemperatur)  luft før det tas i bruk.

Lukter det mugg eller "kjemisk" av noe etter dette, bør du ikke bruke det.

God bedring!

(16.10.2003)