Dyr i skulen?

Det geld dyr i skulen der barnet er elev. Problemet er at elevane får lov å ta med seg dyra sine på skulen. Forsto det slik at barnet hennar ikkje sjølv går i denne klassa men er ofte i same klasserom der dyra har vore. Mor har tatt dette opp med rektor som sei at det ikkje kan vere noko problem så lenge klasserommet vert vaska kvar dag. Mor sei at dette ikkje er nok og at allergena kan sitte i i fleire år. Dette vil ikkje rektor tru på.

Mor er ute etter eit skriftleg dokument der det kjem fram at allergena kan sitte i i fleire år og at det ikkje er nok å vaske kvar dag så lenge klasseromet stadig vert fyllt opp med elevane sine kjæledyr. Finn mykje stoff om dyrehår og har vist til "Forskrift for mijøretta helsevern" + boka "Astma,allergi,eksem hos små barn", men finn ingen stad at det står noko om antall år. For henne var dette viktig å få vist rektor. Kan du hjelpe meg med dette.

(18. mai 2005)

SVAR:

Det finnes ingen systematisk forskning som viser hvor mange år allergenaktivitet fra dyr kan holde seg i støv ved ulike rengjøringsrutiner, men forskning viser at det er rikelig allergenaktivt støv fra dyr i klasserom etter vanlig rengjøring.

Etter dyrebesøk inne må  minstekravet være at det gjennomføres meget grundig rengjøring av alle flater, lysarmatur, tekstiler, hyller, skap, bøker etc (altså komplett hovedrengjøring hver gang etter at det har vært dyr inne), og likevel kan det  sannsynligvis påvises aktive dyreallergener i romstøvet.

Slik rengjøring har ingen skole råd til, og noe annet er ikke tilfredsstillende hvis man tar inn dyr i klasserom eller gymnastikksal.

I "Veileder til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv" står det tydelig på side 72: "Dyrehold bør av hensyn til allergikere unngås i skoler og barnehager. Det bør også være tiltak for å hindre at  dyrehår blir med inn via klær---"

Å la dyr tas med i klasserommet er i strid med dette, og elever/pårørende kan da klage i henhold til Opplæringsloven.

Det må da evt være rektors ansvar å vise at innemiljøet der er fritt for allergener fra dyr. Da kan det gjentatte ganger sendes representative støvprøver for analyse ved Miljøavdelingen på Statens Folkehelseinstitutt. (Foreldre/FAU bør sikre at prøvene er representative).

(Sist oppdatert 18. mai 2005)