Er hybrid ("naturlig") ventilasjon best egnet ved pollenallergi?

"Moderne, såkalt hybrid ventilasjon, er svært aktuelt for tiden og her i distriktet bygges alle nye skolebygg med denne typen ventilasjon. Leverandør av systemet hevder at for allergikere er det bedre at luften ikke filtreres fordi filtrene i de balanserte anleggene fører til at pollen knuses, og at enda mindre og dermed mer allergene partikler vil passere filtrene.

Jeg har etterspurt dokumentasjon på disse påstandene, men ikke fått noe.

Håper at dere har anledning til å hjelpe meg.

(5. mai 2004)

 

SVAR:

Det finnes etter redaktørens kunnskap intet som kan dokumentere påstanden - og redaktøren har fulgt godt med i dette.

Virkeligheten er tvert imot: Filtre er eneste mulighet for å beskytte innemiljø mot pollen (og muggsopper) samt andre partikkelforurensninger i uteluften. Filtre fanger opp pollen og mye annet forurensende svevestøv fra uteluften før luften kommer videre inn i kanalsystemet. Pollenallergikere har meget gode erfaringer med balanserte ventilasjonssystemer.

Entusiastiske arkitekter lanserer hybridvarianter av mange slag. Det brukes forlokkende uttrykk som "naturlig ventilasjon", selv om de fleste bygger på mye avansert og "unaturlig" mekanikk og store (kostnadskrevende) volum.  Noen er kanskje gode (bortsett fra at ingen filtrerer bort partikler fra uteluften), men hvilke?

 Det er  forbausende og forstemmende at kommunen satser på hybride systemer i skoler så lenge det ikke finnes dokumentasjon om kostnad/nytte-effekt i forhold til velprøvede ventilasjonssystemer.   Dette ble også understreket i et møte som KS arrangerte 8. januar 2004 i Oslo: "Inneklima, innemiljø, ventilasjon og ressursbruk i skolen". Referatet derfra peker på denne uholdbare situasjonen som skyldes både manglende kompetanse og manglende dokumentasjon.

Ta en titt på dokumentet Ventilasjonstyper.

 (Sist oppdatert 7. mai 2004)