Er placeboeffekt noe psykisk?

Hei. Jeg er 15 år gammel jente med høysnue på grunn av allergi mot bjørk. Nå har jeg fått vaksine mot den allergien i over tre år, men nyser og nyser og klør i øynene omtrent som før enda jeg bruker Zyrtec hver dag. Nå har jeg funnet frem til det som allergiviten.no skriver om allergivaksinering. Jeg hører kanskje så vidt til den gruppen som blir «litt bedre» selv om jeg ikke synes det er blitt store forskjellen.

I nettsiden står det om at noen ganger virker vaksinen gjennom det som kalles placeboeffekt. Det skjønner jeg ikke helt , for allergi mot pollen med høysnue er vel ikke noe psykisk. I så fall ville jeg nok blitt helt kvitt høysnuen, for jeg har det kjempebra!

SVAR:

Nei, pollenallergi og høysnue er ikke noe psykisk, selv om mange får hodepine, føler seg uvel, kanskje blir sint eller lei seg på grunn av høysnuen.

Heller ikke placeboeffekt ved vaksineringen behøver være noe psykisk, men  er vanligvis en naturlig bedring (utvikling av toleranse) som kommer av seg selv hos noen heldige. Det er vist i en rekke forskjellige undersøkelser med såkalt dobbel-blind utprøving av allergivaksinering.

I slike undersøkelser får tilfeldig valgte personer med den aktuelle allergien enten ordentlig vaksine eller placebo som er noe helt annet (ofte saltvann) uten at verken pasienten eller legen vet hva som blir gitt. Hver pasientporsjon blir kodet, og koden er lukket mensforsøket pågår. Så blir koden åpnet når undersøkelsen er fullført, f.eks. etter 3 år.

Da har det regelmessig vist seg at ca 30 prosent er blitt bra eller bedre uten å ha fått vaksinen. I slike sammenliknende undersøkelser er det vanlig å sammenlikne effekten på registrerte kliniske symptomer totalt (TCS) og symptomer fra nesen (TNCS). I noen undersøkelser registreres også behov for og bruk av tilleggsmedisin (rescue medication). Hos noen blir et tilfeldig utvalg av behandlede pasienter og kontroller også klinisk undersøkt.

Ved slike undersøkelser er det viktig at det foretas pollentellinger i alle pasientenes områder, for noen ganger kan bedringen skyldes at det er mindre pollen i luften det siste året og/eller årene etter fullføringen. Slike år blir alle bedre av høysnuen uansett hva slags behandling de har fått eller ikke har fått. Opplysninger om dette mangler dessverre i noen av publikasjonene om hyposensibilisering. Det gjør at konklusjonene der er verdiløse.

(Sist oppdatert 17. juni 2011, Kjell Aas©)