For tidlig født og astma?

Vi har en datter som snart  er halvannet år. Hun ble født for tidlig med fødselsvekt 1480 gram og er fortsatt ganske spinkel, men vokser og trives  og utvikler seg fint.

Vårt store problem er at hun har astma som hun begynte med allerede før hun var et halvt år. Hun har fått Becotide til å puste inn på forstøverapparat, men har likevel mye plager med pusten. Hun surkler og piper i pusten og blir tungpusten straks hun blir litt ivrig.

På fylkessykehuset (Barneavdelingen) her sier de at det er typisk for astma og ikke stort mer en kan gjøre annet enn å gi litt mer av medisinen. 

Må vi slå oss til ro med det? Vi er også litt redde for å gi henne mer av denne medisinen.

Fortvilet mor.

(8. november 2003)

SVAR:

For tidlig fødte (premature) barn har økt risiko for å få astma, men lungeplagene kan også ha andre årsaker. Premature barn fødes med umodne lunger, og det kan gi dem en litt dårlig start. 

Det er vanskelig å ta stilling til diagnose og behandling uten å vite mer om forløpet i og utenfor kuvøsen og nøyere undersøkelser av lungene.

Når de forordnede medisinene ikke virker godt nok, bør barnet undersøkes grundig på ny. Det kan skyldes at barnet får pustet inn for lite av medisinene, at det trenger andre eller mer medisiner mot astma (1, 2), eller at det er andre årsaker til astmasymptomene og slimingen. Noe av dette kan de  finne ut av på den lokale barneavdelingen, men det høres ut som barnet og lungefunksjonen bør undersøkes mer spesielt.

Det er nå mulig å undersøke lungefunksjonen på barn helt fra de er nyfødt, men det krever spesielt utstyr og spesiell kompetanse (3). Det er undersøkelser som burde gjennomføres på de fleste prematurt fødte barn med vedvarende lungeplager For å komme dit til slike undersøkelser må barnet henvises fra den lokale barneavdelingen til spesialavdeling.

Du bør snarest mulig ta opp spørsmålet med fastlegen og barneavdelingen om ny undersøkelse av barnet ditt.  

Her er noen litteraturhenvisninger for helsepersonalet: 

Litteratur om behandlingen

1. de Blic, C. Delacourt, M. Le Bourgeois, B. Mahut, J. Ostinelli, C. Caswell, and P. Scheinmann. Efficacy of nebulized budesonide in treatment of severe infantile asthma: a double-blind study. J.Allergy Clin.Immunol. 98 (1):14-20, 1996.  

2. K. H. Carlsen, J. Leegaard, S. Larsen, and I. Ørstavik. Nebulised beclomethasone dipropionate in recurrent obstructive episodes after acute bronchiolitis during the first two years of life. Arch.Dis.Child. 63:1428-1433, 1988.

Litteratur om undersøkelse av lungefunksjonen

3, K. C. Lødrup Carlsen and K. H. Carlsen. Lung function in awake healthy infants: the first five days of life. Eur.Respir.J. 6:1496-1500, 1993. 

(Sist oppdatert 12. novenber 2003)