Forebygge allergi med diett under svangerskapet?

Min mann og jeg ønsker oss barn, men begge to er allergiske. Han har en ganske kraftig pollenallergi med høysnue, og jeg har astma med mange allergier – både dyr, pollen og husstøvmidd.  Jeg er redd for å få barn med så mye plager som jeg har hatt (særlig som liten). Hva kan jeg gjøre under svangerskapet for å unngå at barnet blir allergisk? Jeg holder meg unna egg, erter, skalldyr og nøtter som jeg selv er allergisk mot. Bør jeg holde en strengere diett? Hva ellers?

(3. september 2003)

SVAR:

Med atopisk allergi hos begge foreldre er det 60-70 prosent risiko for at også barnet blir allergisk og kan få astma,  men – sagt på en annen måte – : 30 – 40% sjanse for at det ikke blir det! Her betyr arv mye, men i arvestoffet (genene) ligger også mer eller mindre anlegg for å utvikle toleranse mot ting i kost og miljø under heldige betingelser. Dette vet vi for lite om foreløpig, og det er langt fram før genetisk forskning kan hjelpe oss i de spørsmålene vi har om dette.

Når det gjelder tiltak for best mulig forebygging av allergi hos nyfødte og barn, er det omtalt i Forebygg allergi. Med slike tiltak kan dere kanskje ikke unngå helt at barnet blir allergisk (for det er en del som står utenfor foreldrenes makt og muligheter), men allergiene vil vanligvis bli meget mildere og lettere å behandle.

Ditt spørsmål om forebygging av allergi og bruk av diett inder svangerskapet er vanskeligere å besvare helt presist, fordi vi vet for lite om genene og spesielt genene fra deg og din mann.  

Vi vet at allergener (= molekyler fra allergenkilder) som mor får i seg gjennom maten, også kommer inn i fostret.  Allergibestemmende IgE-antistoffer mot slike allergener kan produseres allerede i fosterlivet. Samtidig virker det som fostret også kan starte motsatte immunprosesser som fører til toleranse for mange allergener uten at vi vet hva det er som bestemmer dette. Sannsynligvis ligger også dette i arvestoff fra mor og / eller far. Tidsfaktorer og andre ukjente forhold kan også spille en rolle for utfallet.

På den ene side er det mange allergiske mødre som har holdt streng diett  og spesielt holdt seg unna mat i fareklasse 1 under svangerskapet. Noen av dem har fått barn med liten eller ingen allergi. Det kan skyldes slike (ukjente) gener og tilfeldigheter som nevnt ovenfor, og behøver ikke være på grunn av kostholdet under svangerskapet.

I henhold til de fleste forskningsresultatene betyr ikke mors kosthold under svangerskapet noe for den endelige allergiutviklingen. Men i slik forskning studeres forholdene hos store grupper, og konklusjonene trekkes i henhold til de resultatene som oppnås av flertallet  av dem som er undersøkt. I mindretallet finnes det noen som etter diett i svangerskapet har fått barn uten allergi. En kan ikke utelukke at dietten har spilt en rolle i noen av disse tilfellene, selv om det også kan skyldes tilfeldig flaks.

Hvis en vordende mor  er sterkt innstilt på å prøve med en streng ”allergenfri” diett under svangerskapet i håp at hennes barn bærer på gunstige gener i denne sammenhengen, ville jeg ikke insistere på det motsatte. Men jeg vil insistere på at hun da rådfører seg med en klinisk ernæringsfysiolog (helst!) eller en  annen ernæringskyndig person for å sikre at hun får et fullverdig kosthold under svangerskapet.

Så ville jeg tilføye:
Sammensetningen av bakterier i tarmen (”normal bakterieflora”) kan være av betydning for de immunprosesser som fører til allergi eller ikke.  Det er noen (foreløpig ubekreftede) undersøkelser som kan tyde på at tilførsel av melkesyrebakterier (Lactobacillus) under siste del av svangerskapet og ammeperioden kan bidra til å forebygge atopi hos barnet. Det kan være verdt å forsøke og gjør iallfall ingen skade (Björksten B et al 2001, Rautava et al  22002).

Prøv så best mulig å forberede deg på å gi bare morsmelk i minst 6 måneder. Ta evt kontakt med ammehjelpen gjennom fødeavdelingen når den tid nærmer seg.

Og til slutt:

Allergi er nå så vanlig at det må regnes som em normal tilstand. Svært mange med allergi og / eller astma er skjønne unger og utvikler seg til flotte mennesker. Behandlingstilbudene og forståelse for allergi og astma blir stadig bedre. Med en så bevisst mor som deg, vil livet nok bli fint for alle i familien. 

Kort sagt: om du får et barn som blir allergisk, får du først og fremst et barn som er et lite vidunder i seg selv. 

Lykke til! 

Litteratur:
Bjõrkstén B et al (2001): Allergy development and the intestinal flora during the first year of life. J Allergy Clin Immunol 108: 516- 20.

Kalliomãki M et al (2001): Probiotics in primary prevention of atopic disease: a randomized placebo-controlled trial. Lancet 357: 1076-79.

Rautava S et al (2002): Probiotics during pregnancy and breastfeeding might confer immunomodulatory protection against atopic disease in the infant. J Allergy Clin Immunol 

Se også: Hygieneteorien

 

(3. september 2003)