Fristed ved pollenallergi?

Hei! Jeg er veldig allergisk mot alle pollen som gir allergi i Norge, og blir dårlig med både astma, høysnue og øyenplager fra tidlig vår til sent på høsten.

Har forsøkt allergivaksinering i tre år, men sluttet fordi jeg ble mye verre med mer plager av all slags støv og lukter i tillegg til pollenallergien. (Hvorfor forteller ikke legene at det også er en risiko for å bli dårligere ved allergivaksinering?)

Medisiner mot allergi og kortisonsprøyter hjelper meg ikke nok, så jeg er nærmest invalid uansett hvor jeg oppholder meg i Norge og er sykmeldt fra februar til november (jeg er lærer i barneskole).

Finnes det noe pollenfritt sted der jeg kan føle meg trygg? – og kanskje få jobb?

(5. mai 2005)

SVAR:

Du har nok særlig uttalt pollenallergi med tillegg av hyperreaktivitet.  (I denne kunnskapsbanken står det at noen kan bli verre av allergivaksinering, og det er særlig fordi injeksjonene kan gi økt hyperreaktivitet hos noen og særlig ved astma).

I Norge kommer blomstringen av rakletrær senere i nord og på høyfjellet, og de som kan reise fra sted til sted, kan finne områder der de er trygge for raklepollen, men ikke gresspollen ved å studere pollenvarslene til NAAF. For fastboende i Norge er det bare Svalbard som er trygt for luftbårne pollen.

I Europa og andre verdensdeler er det mange land som ikke har de samme pollenkildene som i Norge, men de har andre planter som kan være vel så hissige allergiskapere. Slik ny allergi kan utvikle seg i løpet av et år eller to for de uheldige, og raskere der det er muligheter for kryssreaksjoner med "norske" allergier. Men jeg vet at det er et godt antall norske pollenallergikere som har funnet sine fristeder b.l.a. på Gran Canaria. NAAF har en fin oversikt over pollenvarslinger i Europa og andre verdensdeler.

Irritanter som gir plager ved hyperreaktivitet, finnes over alt hvor mennesker bor og ferdes. Du kunne kanskje prøve et behandlingsopphold på NAAFs Valle Marina? 

Et annet alternativ - kanskje med jobbmuligheter for deg - er Longyearbyen  på Svalbard - og mindre sannsynlig - Kings Bay. Ta en titt på de nettsidene!  MEN - kanskje du først bør be om en ny vurdering hos en allergispesialist eller -aller helst - en sykehusavdeling med mye kunnskap om allergier og astma..

(Sist oppdatert 5. mai 2005)