Hvor pålitelig er allergitesting?

Hvor pålitelige er allergitester? Jeg har fått flere henvendelser fra voksne personer som er blitt testet for pollenallergi, og testsvarene er negative. Disse personene har store plager om våren, med tett nese, øyne som renner og med astmasymptomer. Dette skjer hver vår, men allergitestene er negative. Det er både tatt blodprøver og prikktester.

Mine spørsmål er: Hvor pålitelige er allergitester Hvilke tester gir best resultat? Er tester mer pålitelige på barn? Skal man slutte med allergipiller noen dager før tester blir tatt? (ble ikke gjort i ett av tilfellene).

(15. juli 2005)

SVAR:

De vanligste årsaker til allergiplager om våren er pollen fra or, hassel og bjørk. Både hudtest (prikktest) og IgE-analyser i serum (blodprøve) er meget pålitelige for disse pollensortene både hos voksne og barn. 

Allergi mot muggsopper slår også ofte ut tidlig på våren. Da er astma en vanlig allergireaksjon, men vanligvis ikke reaksjoner med tett nese og øyne som renner.  Muggsoppallergi kan gjelde mange arter, og da må den aktuelle arten være med i testen. Her er hudtest og blodprøve noe mindre pålitelige - avhengig av art.

Ved all hudtest skal allergitabletter med antihistamin ikke tas siste uke, men antihistaminpreparater har ingen betydning for resultatet av blodprøvene. 

Testmaterialet for hudtesting må ikke være for gammelt og må behandles riktig for å beholde aktiviteten (påliteligheten). Det er noe som iallfall "allergispesialister" pleier passe godt på.

De nevnte plagene skyldes nok ikke muggsopper, så en må vurdere andre allergenkilder enn de nevnte. De fleste som utfører allergitesting, har et "batteri" av testpreparater som vil fange opp 80-90% av allergikere, men det er mange allergenkilder i tillegg og som vanligvis ikke er tilgjengelig for hudtesting (mens noen kan finnes for test i blodprøver).

De personene  som reagerer slik du beskriver (og som vi forutsetter er testet riktig) , faller utenfor statistikken for "det vanligste", og reagerer kanskje på andre vårpollen som ikke kryssreagerer med or, hassel eller bjørk  og som vanligvis ikke inngår i testing fordi slike allergier er Iitt sjeldne ( men like plagsomme!).

Det kan også tenkes at det ikke er pollen som gir allergiene deres, men andre skjulte allergenkilder i luften som de kommer borti om våren (f.eks allergener fra dyr, midd etc i støvet i hytter eller andre steder som de besøker, eller på grunn av endrede aktiviteter om våren).

Med økt oppmerksomhet, ettertanke og i samarbeid med  en god og tålmodig "allergispesialist" kan nok de fleste finne årsaken til slike plager, men det kan kreve en ganske  omstendelig "jakt".

(Sist oppdatert 15. juli 2005)