Hvorfor ble det ikke noen norsk satsing mot astma?

Det var uhyre interessant å lese i www.allegiviten.no om gjennomføringen av program mot astma i Finland. Takket være lenken i litteraturlisten har jeg lest originalartikkelen. Fantastisk at de 5 millioner kr som ble brukt for å sette i verk programmet var spart inn minst 8 ganger etter 10 år. Det må jo ha vært enda mer, for det var lavere samfunnskostnader og innsparinger også i noen år  før ”sluttoppgjøret” slik det vises i noen figurer i artikkelen (kopi vedllegges).

 Finsk statistikk 1

 

 insk statistikk 2

 (Figurene er gjengitt  fra Haatela et al, 2006)

Tenk på gevinsten for mennesker med astma!

Men aller viktigst: Tenk på alt som ble oppnådd av verdier som ikke kan måles i kroner og øre for mange menneskers livskvalitet ved å være mindre syke, ha flere brukbare arbeidsdager uten sykefravær, kunne dra på arbeid fremfor å være uføretrygdet osv.

Hurra for de finske politikerne! Som astmatisk mor til to barn med astma skulle jeg ønske at norske politikere kunne få til noe lignende.

Jeg har fått låne ”din” Handlingsplan for Helsedirektoratet fra 1991 på Universitetsbiblioteket. Selv om bare en brøkdel av de beste forslagene der var blitt fulgt, ville jo Norge ligget langt foran Finland i dette, kanskje også oppnådd å stoppe noe av økningen av astma i Norge. Hvorfor ble det ikke noe av etter Stortingsmelding 37?

Vennlig hilsen frustrert uføretrygdet siviløkonom med astma og astmatiske barn.

(PS Jeg har dessverre ikke fått meldt meg inn i Astmaforeningen ennå, så jeg sender dette til www.inneklima.com som ikke forlanger medlemsskap).

(Spørsmål/kommentar 2. mars 2007)

SVAR:

Stortingsmelding 37 ble fulgt opp av en slags ”handlingsplan” av et utvalg som dessverre manglet noe viktig kompetanse (og som ble sterkt kritisert av fagfolk og pasientorganisasjon). Den bevilgningen som ble gitt, gikk i alt vesentlig til forskning uten at det ble avsatt midler / ressurser til noe praktisk handlingsprogram.

Noen av forslagene i Helsedirektoratets handlingsplan 1991 er etter hvert blitt fulgt opp, dog i alt vesentlig med privat oppstarting bl.a. av Norges Astma- og allergiforbund og andre engasjerte instanser, og der noe etter hvert  er overtatt av det offentlige.

Departement og Helsedirektoratet jobber  med en ny strategiplan. Vi får krysse fingrene og håpe det beste.

PS! Dette spørsmålet og svaret hører best hjemme i denne nettsiden. Jeg regner med at du melder deg inn i NAAF, slik du beskriver din situasjon.

(Sist oppdatert 3. mars 2007)