Innendørs kunstgress og astmarisiko?

Jeg har astma og er veldig overfølsom for kjemiske luftforurensninger og lukter. Mye sånt gir meg både astma og hodepine. Heldigvis har ikke datteren min som nå er tolv år, arvet noe av dette. Tvert imot, hun er frisk og sporty, og deltar ivrig i fotballaget for jenter her.

Det som bekymrer meg er at om vinteren foregår treningen to ganger i uken i xxxhallen som har kunstgress.

Jeg har forsøkt å følge med på den treningen noen ganger, men merker med en gang at luften der er dårlig, allerede fra start (jentene overtar banen etter noen voksne). Det lukter litt rart (ikke svettelukt). Etter en halvtimes tid føler jeg meg dårlig og får hodepine. Det har hendt flere ganger at jeg må gå ut for å ta medisiner på grunn av begynnende astma. 

Det er opplagt et eller annet i luften der som er skadelig for meg. Da er det vel ikke tilrådelig å la ungene trene der? Jeg er redd for at hun skal få de samme plagene som jeg sliter med selv. Er det tryggest at hun slutter med treningen i slike haller?

(Spørsmål 2. september 2004)

SVAR:

Det er riktig at kunstgress kan gi fra seg både svevestøv  og flyktige gasser (”VOC”). Brukt innendørs vil både høy temperatur og fysisk aktivitet føre til at luften inne kan bli forurenset av dette slik at det utløses plager hos spesielt overfølsomme mennesker.

Mange steder er kunstgresset tilsatt småbiter (granulat) fremstilt fra brukte bildekk med noe økt risiko for ganske mangfoldig forurensning av inneluften. Dette har Statens forurensningstilsyn (SFT) vært oppmerksom på og har bedt Folkehelseinstituttet og Radiumhospitalet om å undersøke og gi en vurdering av helserisiko både for voksne og barn.

De kom til at det var meget liten risiko for helseskade, men med forbehold for spesielle former for overfølsomhet.

Både den fysiske aktiviteten , idrettsleken og -gleden og den sosiale situasjonen som datteren din åpenbart har med fotball og lagspill, er så verdifullt for 12-åringen din at hun bør fortsette med det også når det er innendørs trening og kamper. Den lille risikoen er det verdt å ta i balansen mellom overbeskyttelse og sikkerhetsbeskyttelse!  

Når hun er forkjølet, kan det imidlertid være fornuftig å holde henne hjemme fra slik innendørs trening.

(8. september 2006)