Kattehold for barn med atopisk allergi

Jeg er en helgepappa som fikk høre av min sønn på 5år, at mamma har fått tak i en katt (voksen). Den har kattedo inne.

Gutten har siden han var ca 4 måneder fått konstatert allergi mot melk (5+)og egg (6+). Da han var ca 6mnd ble det påvist astma og atopisk eksem. Astmaen blir behandlet daglig med seretid spray, han får ventoline spray ved behov og ventoline med forstøverapparat når det tetner ekstra mye.

Når det gjelder allergien har det også vært utslag på fisk og soya i en kort periode. Fra ettårs alderen og frem til treårsalderen var det utslag på hund (3+), han har også siden to - treårsalderen et utslag på nøtter (3+). Det er refundert EpiPen til han pga eggallergien og delvis nøtteallergien da det har vært ett par alvorlige tilfeller.

Det jeg stiller meg undrende til er at ifølge mor så er det helt i orden å teste /prøve ut om det går bra med ha en katt i huset på permanent basis. Da det er så koselig for barna og henne selv å ha en kattepus hos seg.

Vi er ikke enige på dette punktet da jeg er av en helt annen oppfatning om å ha kjæledyr av denne type, når en har barn som kan være disponert i å utvikle enda mer allergi.

Så det jeg spør om er at om det er helt ok å prøve under disse forutsetningene.

(Spørsmål 19. februar 2008)

SVAR:

Det dreier seg om en 5 år gammel gutt med atopisk eksem, astma og påvist atopisk allergi.  

Dette viser at han har aktivt arveanlegg for å utvikle nye allergier.

Det er ikke mulig å vite hvilke allergenkilder arveanleggene hans ellers er rettet mot, men erfaringene viser at risikoen er størst overfor allergenkilder i fareklasse 1. Der er katt blant de aller verste.

Ved å ha katt hjemme og katteallergener over alt i husstøvet har han betydelig risiko for å bli allergisk mot katt.  Dette er en meget vanskelig allergi å ha for et barn fordi det kan begrense utviklingen i forhold til jevnaldrende, barnehage og skole.

Hvis han og moren har flaks i forhold til gener og tilfeldige forsterkere, kan det kanskje gå bra, men personlig ville jeg aldri tatt en slik risiko overfor et barn. Det ville vært stikk i strid med den kunnskap vi har om allergiforebygging.

Tilføyd kommentar:

Kanskje moren handler i god tro? Mange har latt seg forlede av oppslag med halve sannheter bl.a. om at barn med nærkontakt med dyr kan få mindre allergi enn andre i henhold til hygieneteorien. Det den teorien går ut på, er at mye bakteriekontakt (bl.a. fra dyr) i nyfødtperioden kan hemme allergiutvikling hos noen. En del forskning viser noe annet. Også det kan være på grunn av forskjellige arveanlegg, men i alle fall gjaldt hygieneteorien bare nyfødte.

(Sist oppdatertv 20. februar 2008)