Legen har ikke peiling på KOLS

Jeg bor sammen med og steller for min far (68 år gammel) som er enkemann.  I flere år har han hatt hosterier og økende pustevansker. Legen kalte det kronisk astmatisk bronkitt, men under et opphold på sykehuset på grunn av en hardnakket lungebetennelse for en måned siden fikk han diagnosen KOLS.

Han har røkt noen få sigaretter daglig, men har aldri vært noen storrøyker og har nå sluttet helt. Ingen av oss synes det har hjulpet noe. Han plages tvert imot av enda mer hoste enn før og lurer på om han like godt kan begynne å røyke igjen.

Han bruker medisinene  xxx [1] (beta2-agonist) som spray og yyy[1] (teofyllin)) i tabletter, men synes ikke det hjelper noe.

Det er et kjempeproblem for oss at det virker som legen vår ikke har peiling på denne sykdommen og hvordan den tar på! Han har nok litt språkvansker (fremmedspråklig), men det virker som han ikke forstår eller vil forstå situasjonen vår. Sist bare lyttet han på lungene i en fei og ga ny resept på penicillin i tillegg til de vanlige medisinene.

Sykdommen med natthoste, tung pust, usikkerhet, bekymringer og søvnmangel sliter veldig på oss begge. Jeg selv er i full jobb som ekspeditør i en travel butikk, og føler at jeg snart ikke orker mer.

Vi trenger hjelp og gode råd!

(Spørsmål 23. september 2006)

SVAR:

Det er flott at du hjelper din far, men det er tydelig at dere er i en vanskelig situasjon.

KOLS er en krevende sykdom der det bør være et godt og tillitsfullt samarbeid mellom pasient med pårørende og lege.

Når dette ikke fungerer, bør dere vurdere  å få en annen fastlege (se om det nedenfor), men aller først vil jeg foreslå at dere tar kontakt med sykehuset og legen der som stilte diagnosen KOLS. Det kan være grunn til å få en poliklinisk kontrollundersøkelse der med vurdering om din far bør bruke andre medisiner og om han puster inn xxx (på spray) riktig. KOLS bør prinsipielt følges opp med regelmessige kontroller hos lungelege.

I din hardt pressede situasjon kan det være fornuftig å ta kontakt med trygdekontor og evt. sosialkontoret eller pleie- og omsorgsavdelingen i kommunen med spørsmål om avlastning gjennom hjemmehjelp.

Din far må for all pris ikke begynne å røyke igjen. Dessverre er det slik at det ikke bare er storrøykere som utvikler KOLS (selv om risikoen øker med økt røyking). Røyking forverrer alltid sykdommen for alle! Det er imidlertid ikke uvanlig at noen synes de får mer hoste den første tiden etter at de sluttet å røyke. Det skyldes sannsynligvis at luftveienes rensesystem begynner å komme seg igjen slik at det kommer opp mer slim.

Bytte fastlege?

Det kan jo være at dere får til bedre samarbeid med fastlegen hvis dere for eksempel tar med til ham/henne en utskrift av denne e-posten og en utskrift av dokumentet om KOLS. Det bør nok prøves først. Fastlegen kan da fortrinnsvis henvise din far til en lungespesialist og samarbeide videre med denne.

Hvis dere likevel vil skifte, kan det skje enten ved å kontakte  trygdekontoret direkte eller ved å bruke internett gjennom helsenorge.no.

Lykke til! Men ikke vent med å få til bedre løsninger.