Lyprinol® mot astma?

Me har to gutar med astma (3 og 5 år). Eg har lese eindel artiklar om kosttilskuddet Lyprinol og at det skal ha god effekt for asmatikarar. Har de noko informasjon om dette? Me lurer òg på om det kan vera biverknadar knytta til å ta tilskotet?

(spørsmål  22. januar 2007)

SVAR:

Lyprinol® er et patentert preparat fremstilt av renset olje fra en spesiell musling (Perna canalicus) som finnes langs kysten av New Zealand. Det er blant de få naturprepareter som blir utforsket på en kritisk, vitenskapelig måte. Undersøkelser har vist at preparatet kan ha antiinflammatoriske (betennelsesdempende)egenskaper ved å hemme betennelsesreaksjoner som skyldes spesielle biokjemiske reaksjonsmåter der de kjemiske stoffgruppene prostaglandiner og leukotriener medvirker(Halpern 2000).

Disse stoffene er med i ”det biokjemiske orkesteret” som bidrar til at du er fabelaktig.

Ved astma er inflammasjon i bronkiene et karakteristisk trekk. Den inflammasjonen kan skyldes forskjellige biokjemiske reaksjoner der prostaglandiner og leukotriener også kan spille en rolle, se enzymer og budbringere. Lyprinol® har derfor vært forsøkt i behandling av astma, og det er gjennomført noen få velkontrollerte studier av dette. Preparatet har vist seg å virke gunstig på mild astma[1] sammenliknet med (uvirksomt) placebo (Emelyanov et al 2002, Halpern 2000). For å ta stilling til om prepratet kan anbefales eller ikke bør det imidlertid  helst sammenliknes med virksomme astmamedisiner og også  farmasøytiske  preparater med tilsvarende virkningsmekanismer (antileukotriener).

Bivirkninger?
I de relativt få undersøkelser som er gjort, er det ikke rapportert bivirkninger av betydning, men man bør være klar over at selv renfremstilte oljer kan bære med seg rester av proteiner fra kilden i høye nok konsentrasjoner til å gi allergi hos dem som er allergiske mot kilden (jamfør med peanøttolje).Bortsett fra denne mulige risikoen kan det neppe være til skade brukt som kosttilskud (men noen klager over smaken!)

Litteratur:

Emelyanov A, Fedoseev G, Krasnoschekova O, Abulimity A, Trendeleva T, Barnes PJ (2002): Treatment of asthma with lipid extract of New Zealand green-lipped mussel: a randomised clinical trial. Eur Respir J;20: 596-600.

Halpern GM (2000): Anti-inflammatory effects of a stabilized lipid extract of Perna canaliculus (Lyprinol). Allerg Immunol;32: 272-8.

Harbison SJ, Whitehouse MW (2000): Possible steroid-sparing effect in asthma of lyprinol, a shellfish lipid extract. Med J Aust.173: 560

[1] astma uten behov for kortisonmedisiner.

(Sist oppdatert 22. januar 2007)