Narkose ved allergi?

Min datter på 16 år skal gjennomgå en ganske langvarig ortopedisk operasjon under full narkose. Vårt problem er at hun er allergisk mot mange matsorter og mot penicillin. Hun har en gang besvimt da hun fikk lokalbedøvelse av tannlegen. Nå er både hun og vi foreldre livredde  for at hun kan reagere allergisk mot noe under operasjonen. Vi har hørt om et dødsfall på grunn av det.

(1. mars 2005)

SVAR:

Snakk med anestesilegen om dette i god tid før innleggelsen!

Snakk også med avdelingssykepleieren ved den sengeposten hun skal ligge på, og gi henne en liste over det datteren din ikke tåler. En slik liste må du også gi til en ansvarlig sykepleier på Postoperativ avdeling der pasienten kommer like etter operasjonen.

Farlige reaksjoner på grunn av allergi mot noe i narkosemidler (anestesimidler) forekommer, men er heldigvis ganske sjeldne, men det er en viss økning av rapporter om slikke reaksjoner. Det dreier seg om anafylaksi eller anafylaksilignende reaksjoner. [1]

Under operasjoner må anestesilege og kirurger unngå alt som pasienten er allergisk mot. Jeg håper derfor din datter ble undersøkt grundig etter å ha besvimt hos tannlegen. En grundig allergiundersøkelse vil ha vist om besvimelsen skyldtes allergi og evt mot hva. De fleste besvimelser hos tannlegen skyldes imidlertid andre forhold (psykisk eller "vasovagalt sjokk") [2]. Når det skyldes allergi, kommer det gjerne også hevelser, utslett og/eller pustevansker, og da er årsaken oftere lateks og penicillin enn det middel som ble brukt i bedøvelsen. Men også midler for lokalbedøvelse, som bl.a. lidocaine og xylocain  kan gi alvorlige allergireaksjoner [3].

Alvorlige allergireaksjoner under operasjon i full narkose forekommer også.

Ved slike operasjoner overvåkes pasienten hele tiden. Anafylaktisk reaksjon vises vanligvis ved brått fall av blodtrykket, og det merkes straks slik at mottiltak kan settes inn.

Vanligste årsaker er kurare og tilsvarende midler som brukes for å lamme musklene under operasjonen, men også her skyldes noen reaksjoner penicillin og lateks.[4]. Mange medisinske produkter inneholder lateks.

Også andre midler som brukes under operasjonen, kan gi allergiske eller allergiliknende reaksjoner [5, 8]. 

 Det anbefales at pasienter med kjent allergi blir undersøkt av allergispesialist før  operasjonen forberedes [6, 7], men alvorlige reaksjoner kan opptre også hos noen pasienter uten kjent allergi [3].

NB! Det er ikke alle allergispesialister som har utstyr og erfaring i slik testing, og det kan ta tid å få forberedt det. NB! I Norge har vi et medisinsk Nettverk for alvorlige reaksjoner ved anestesi.

----

Jeg setter hit noen referanser til vitenskapelig litteratur i tilfelle kirurgene ønsker lese noe mer om dette. De finner iallfall korte resyméer i ”PubMed


Referanser:

[1] Ebo DG, Hagendorens MM, Bridts CH, De Clerck LS, Stevens WJ.

 Allergic reactions occurring during anaesthesia: diagnostic approach. Acta Clin Belg. 2004 Jan-Feb;59(1):34-43.

 [2] Baluga JC : Allergy to local anesthetics in dentistry. Myth or reality? Rev Alerg Mex. 2003 Sep-Oct;50(5):176-81.

[3] Chiu CY, Lin TY, Hsia SH, Lai SH, Wong KS.:Systemic anaphylaxis following local lidocaine administration during a dental procedure. Pediatr Emerg Care. 2004 Mar;20(3):178-80

 [4] Soetens FM. Anaphylaxis during anaesthesia: diagnosis and treatment. Acta Anaesthesiol Belg. 2004;55(3):229-37

[5] Lieberman P.  Anaphylactic reactions during surgical and medical procedures. J Allergy Clin Immunol. 2002 Aug;110(2 Suppl):S64-9

 [6] Fisher M.   Anaphylaxis to anaesthetic drugs.   Novartis Found Symp. 2004;257:193-202; discussion 202-10, 276-85.

[7] Dybendal T, Guttormsen AB, Elsayed S, Askeland B, Harboe T, Florvaag E. : Screening for mast cell tryptase and serum IgE antibodies in 18 patients with anaphylactic shock during general anaesthesia. Acta Anaesthesiol Scand. 2003 Nov;47(10):1211-8.

 [8] Aas K. Allergi i allmennpraksis. Cappelen Akademisk Forlag 1999, s 81

 (Sist oppdatert 1. mars 2005)