Personalet røyker like utenfor barnehagen

På vegne av foreldreutvalget i barnehagen hvor mine barn går, har jeg følgende problemstilling: vi har henvendelser fra foreldre som synes det er problematisk at de ansatte i barnehagen står nærme barnehagen når de tar seg en røyk i lunsjen.

De står utenfor barnehagens grenser, men likevel godt synlig for barna - og kort nok unna til at de helt sikkert drar med seg noe tilbake til innelokalene når de beveger seg inn igjen. Vårt spørsmål er: hvor skadelig kan dette være, og hvordan synes du vi skal forholde oss til problemstillingen?"

(5. mai 2004) 

SVAR:

Det du beskriver, er ikke ulovlig, men klanderverdig, for personal i barnehager er ofte rollemodeller for barn nesten like meget som foreldrene er det. 

Foreldreutvalget bør ta dette problemet opp med barnehagens leder og om nødvendig  med barnehagens eier. Det er dog tvilsomt om eieren (evt kommunen) kan gi barnehagen noe pålegg i denne sammenhengen - se Klagesaker.

Det er vist at personer som røyker utendørs, bringer med seg forurensninger (inkl. nikotinstøv)  inn slik at en finner nikotinrester hos barna. Det skyldes nok at nikotin og andre forurensninger fra røyken setter seg i finstøvet på klær og hår og så drysser av inne. Slik kan det samles opp mer av slikt i husstøvet. Se presseklippet om det.

Det er uvisst om dette kan ha noen betydning for barnas helse. Det er også uvisst om slik tidligeksponering for nikotin betyr noe for senere utvikling av nikotinavhengighet. MEN - både slik uvisshet og samfunnets ønske om å bli kvitt tobakksrøykingens trusler mot helse burde føre til bevisst atferd hos alt barnehagepersonal. Alt annet synes å være i konflikt med  intensjonene i Barnehageloven og formuleringene i Rammeplan for barnehagene.

(Sist oppdatert 6. mai 2004)