Pollen på fjellet?

Jeg reagerte allergisk første gang for tre år siden og fikk konstatert allergi mot gress for et par år siden. Men i fjor oppdaget jeg at jeg reagerer allergisk langt sterkere i slutten av juni og begynnelsen av juli når jeg drar på hytta på fjellet. Reaksjonen kommer før jeg kjenner noen syptomer av gresset hjemme i lavlandet (Asker). Hytta ligger 930 moh ved en gammel setervoll i Flå kommune.

Allergitesten jeg tok for et par år siden ga ikke utslag på annet enn gress, men gress blomstrer vel senere i fjellet enn lavlandet, så da kan det vel ikke være det jeg reagerer på i fjellet? Er det noe annet normalt å reagere på som passer med midten av juni til midten av juli 930 moh på østlandet? Og som evt heller ikke måles på en normal allergitest?

13. juli 2004

 

SVAR:

Det er noen gressarter som kan blomstre i juni på fjellet (de kan starte i mai i lavlandet). Hit hører f.eks. engerevhale (engreverumpe), gulaks og sauesvingel.

Dette kan være gressarter som vokste på små enger som ofte ble anlagt nær setervollene i gamle dager. Nå som setrene ikke brukes, får mye gress vokse seg modent og blomstre fritt. Hvis slike enger er nær seteren, blir det mye pollen i godvær. Gresspollen fyker vanligvis ikke så langt som trepollen.

OBS i juni kan det være en god del pollen fra fjellbjørk!

På setervoller kan det i den aktuelle tiden også være planter som sprer pollen med vinden, men som det vanligvis ikke blir testet for i rutinetesting, slik som noen medlemmer av kjempefamilien.

Ellers er det vanligste problemet ved luftveisallergier i høyfjellet at det er gammelt (men hele tiden aktivt) dyrestøv i hyttene (mest hund i moderne tid).

(Sist oppdatert 13. juli 2004)