Pollenallergi eller infeksjon?

I et avisoppslag er det visst hevdet at det mange tror er høysnue på grunn av pollenallergi, egentlig ikke er allergi, men infeksjon på grunn av bakterier som følger med pollen.  Jeg blir veldig syk i pollensesongen for bjørk med tett nese, såre øyne som ikke tåler lys, heshet, astma og hodepine, og allergimedisinene hjelper meg ikke godt nok så jeg er nærmest invalidisert. Kan det være fordi det egentlig er en infeksjon slik at jeg heller skal bruke penicillin eller noe liknende?

(26. april 2005)

SVAR:

Det er ikke forbausende at pollen kan bære med seg bakterier, for i pollen er det mye som kan fungere som næringsstoffer for mikroorganismer, og mikroorganismer (bakterier og muggsopper) kan finnes over alt der det er næring og vekstgrunnlag.

(Det har vært kjent meget lenge at pollenkorn kan bære med seg muggsoppsporer og bakterier på overflaten. Det ble vist med elektronmikroskopi for mer enn 30 år siden1/).

Det betyr ikke at bakteriene gir sykdom som forveksles med allergi.

Faktisk er det meget lett for leger å skille mellom symptomer som skyldes atopisk allergi og slike som skyldes infeksjon. Forskning har da også vist at de to har vidt forskjelllige vevsreaksjoner som vises med forskjellige celler på stedet. Sekret (slim) fra organet inneholder derfor celler som er typiske for henholdsvis ingfeksjon ("nøytrofile granulocytter") og allergi ("eosinofile granulocytter"). Allergi er en spesiell immunologisk reaksjonsmåte.

Atopisk allergi og ikke minst pollenallergi har vært og er gjenstand for grundig forskning og hører til de mest presise fagområdene i medisin. 

Vi kjenner i detalj til de viktigste allergenene i bl.a. bjørkepollen. (Slike proteiner kan nå fremstilles med spesielle teknikker i laboratorier).

Forskere har vist hvordan reaksjon mellom allergenet og det spesielle IgE antistoffet fører til endring av celler med produksjon av de kjemiske stoffene som gir symptomene - les  bl.a. om mastceller

Tidligere norsk forskning har til og med vist akkurat hvilken liten bit av proteinet (allergenet ) (fra torsk ved fiskeallergi) som kan bety noe for denne reaksjonen.  Reaksjonen kan etterliknes i laboratorier med isolerte celler i cellekulturer, etterliknes også bl.a. i huden hos allergikere med hudtesting, og kan vises med forskjellige laboratorietester med blodserum fra pasienter og de rette allergenene. Med blodserum fra pasienten kan en overføre en lokal allergireaksjon som utløses med allergenet i huden hos ikke-allergiske mennesker (og aper). (Du kan lese om denne testen i "Farlige kyss").

Det kan gjengis mange bevisrekker for allergi frem og tilbake mellom kliniske reaksjoner (pasientens symptomer) og reaksjoner mellom de involverte molekylene, i forskjellige vev og på cellenivå.

Betydningen av bakterier som følger med pollen er ikke tilstrekkelig utforsket. Vi vet ikke om de kan være helseskadelige, forsterkende, svekkende på allergireaksjoner eller helt uten betydning. Noen kan være nyttige.

Men allergi er allergi og infeksjon er noe annet.

Hvis legen har påvist allergi hos deg, skal du bruke medisiner mot det - og ikke antibiotika som penicillin og lignende. 

Det er fint at du spør så raskt, for slike oppslag som du viser til, fører ofte til misforståelser, feiltolkninger og uheldige behandlingsforsøk, se "Media, myter og halve sannheter". 


1/ Colldahl H, Nilsson L.: Acta Allergol. 1973, 4: 283-95.

Sist oppdatert 26. april 2005